Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Benoeming van een wetenschappelijk hoofdadviseur

Brussel, 5 december 2011 - Voorzitter Barroso heeft vandaag professor Anne Glover benoemd tot eerste wetenschappelijk hoofdadviseur van de Commissie. Professor Glover zal in alle stadia van het ontwerp en de uitvoering van beleid onafhankelijk wetenschappelijk advies op hoog niveau verlenen. De wetenschappelijk hoofdadviseur zal rechtstreeks advies verlenen aan de voorzitter, en zal regelmatig verslag uitbrengen over belangrijke wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Barroso zei het volgende: "Het is mij een eer professor Anne Glover aan te wijzen als wetenschappelijk hoofdadviseur. Ik ben ervan overtuigd dat zij dankzij haar indrukwekkende achtergrond en kwalificaties de Commissie zal verrijken met deskundig advies van onschatbare waarde. Met haar indrukwekkende staat van dienst aan het hoofd van het Schotse wetenschappelijk adviescomité was zij de geknipte kandidaat voor deze functie."

Achtergrond

In zijn toespraak voor het Europees Parlement op 15 september 2009 kondigde Barroso aan dat hij van plan was om een wetenschappelijk hoofdadviseur te benoemen. Barroso heeft zelf verschillende kandidaten voor deze functie geïnterviewd. Professor Anne Glover zal rechtstreeks aan de voorzitter rapporteren. Het Bureau van Europese beleidsadviseurs zal de wetenschappelijk hoofdadviseur administratieve ondersteuning verlenen.

De taken van de wetenschappelijk hoofdadviseur zijn:

  • op vraag van de voorzitter onafhankelijk en deskundig advies verlenen over ieder aspect van wetenschap, technologie en innovatie;

  • op verzoek van de voorzitter zorgen voor een analyse van en standpunt over belangrijke beleidsvoorstellen die aan het college van commissarissen worden voorgelegd op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie; gezaghebbende richtsnoeren geven met betrekking tot de interpretatie van wetenschappelijk bewijs in onzekere omstandigheden en meewerken aan strategische noodplannen;

  • betrekkingen opbouwen met adviesgroepen op hoog niveau (bv. het Comité voor de Europese Onderzoeksruimte), de wetenschappelijke comités van de Commissie, de EU-agentschappen (Europees Geneesmiddelenbureau, Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, Europees Agentschap voor chemische stoffen en Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding) en de Europese Groep ethiek van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën;

  • betrekkingen opbouwen met soortgelijke structuren in de lidstaten en derde landen;

  • advies verlenen over baanbrekende aspecten van wetenschap, technologie en innovatie, zowel binnen de EU als internationaal; vroegtijdig waarschuwen als wetenschappelijke vooruitgang leidt tot mogelijkheden of problemen voor de EU;

  • communiceren over de wetenschappelijke waarden waarop bepaalde Commissievoorstellen zijn gebaseerd, om zo het vertrouwen van het publiek in wetenschap en technologie te vergroten, en in het algemeen de Europese wetenschaps- en technologiecultuur binnen en buiten Europa verspreiden.

Van augustus 2006 tot december 2011 was professor Anne Glover wetenschappelijk hoofdadviseur voor Schotland. Professor Glover bekleedt een persoonlijke leerstoel Moleculaire biologie en Celbiologie aan de Universiteit van Aberdeen. De instituten Rowett en Macaulay hebben haar een eredoctoraat verleend. Zij is elected Fellow of the Royal Society of Edinburgh, lid van de Natural Environment Research Council en bestuurslid van de American Academy of Microbiology.

Contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)


Side Bar