Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Galvenā zinātniskā padomdevēja iecelšana

Briselē, 2011. gada 5. decembrī – Komisijas priekšsēdētājs Barozu šodien par Komisijas galveno zinātnisko padomdevēju iecēla profesori Annu Gloveri. Profesore Glovere sniegs neatkarīgus augsta līmeņa zinātniskus ieteikumus visos politikas izstrādāšanas un īstenošanas posmos. Galvenais zinātniskais padomdevējs tieši sniegs ieteikumus Komisijas priekšsēdētājam un regulāri informēs par nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnes un tehnoloģiju jomā.

Komisijas priekšsēdētājs Barozu teica: “Es ar gandarījumu ieceļu profesori Annu Gloveri galvenā zinātniskā padomdevēja amatā. Viņas ievērojamā pieredze un plašais vēriens Komisijai sniegs nenovērtējamas zināšanas. Nozīmīga iepriekšējā pieredze Skotijas Padomdevēja komitejas zinātnes jautājumos vadītājas amatā viņu padara par izcilu kandidāti šim amatam.”

Vispārēja informācija

Par savu nodomu iecelt galveno zinātnisko padomdevēju Komisijas priekšsēdētājs Barozu paziņoja 2009. gada 15. septembra uzrunas laikā Eiropas Parlamentam. Priekšsēdētājs Barozu šim amatam personīgi intervēja vairākus kandidātus. Profesore Anna Glovere ir tieši pakļauta priekšsēdētājam. Administratīvo atbalstu galvenajam zinātniskajam padomdevējam sniegs Eiropas politikas padomdevēju birojs (BEPA).

Galvenā zinātniskā padomdevēja funkcijas ir:

  • pēc priekšsēdētāja lūguma sniegt neatkarīga eksperta ieteikumus visos jautājumos, kas saistīti ar zinātni, tehnoloģiju un jauninājumiem;

  • pēc priekšsēdētāja lūguma veikt analīzi un sniegt viedokli par kolēģijai iesniegtajiem svarīgākajiem politikas priekšlikumiem zinātnes, tehnoloģiju un jauninājumu jomā; īpaši galvenais zinātniskais padomdevējs būs atbildīgs par zinātnisko datu interpretāciju šaubu gadījumā, kā arī par stratēģisku plānu izstrādi rīcībai ārkārtas situācijās;

  • veidot attiecības ar augsta līmeņa padomdevēju grupām (piemēram, Eiropas pētniecības telpas valdi), Komisijas zinātniskajām komitejām, ES aģentūrām (Eiropas Zāļu aģentūru, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, Eiropas Ķimikāliju aģentūru, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru), Eiropas grupu par dabaszinātņu ētiku un jaunām tehnoloģijām;

  • veidot attiecības ar līdzīgām struktūrām dalībvalstīs un citās valstīs;

  • sniegt ieteikumus par jaunumiem zinātnes, tehnoloģiju un jauninājumu jomā gan ES, gan starptautiskā kontekstā; iepriekš informēt par iespējām vai draudiem ES, kas saistīti ar zinātnes attīstību;

  • darīt zināmas zinātnes vērtības, uz kurām balstīti konkrēti Komisijas priekšlikumi, lai stiprinātu sabiedrības uzticību zinātnei un tehnoloģijām un, lai sekmētu Eiropas zinātniskās un tehnoloģiskās kultūras plašu izplatību Eiropā un ārpus tās.

Profesore Anna Glovere no 2006. gada augusta līdz 2011. gada decembrim bija Skotijas galvenā zinātniskā padomdevēja. Profesore Glovere ir Aberdīnas Universitātes Molekulārās un šūnu bioloģijas nodaļas vadītāja, kā arī ieņem godājamus amatus Rowett un Macaulay institūtos. Viņa ir ievēlēta Edinburgas Karaliskās biedrības sastāvā, kā arī ir Dabiskās vides izpētes padomes un Amerikas Mikrobioloģijas akadēmijas biedrs.

Kontaktpersonas:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)


Side Bar