Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Paskirta vyriausioji mokslinė patarėja

Briuselis, 2011 m. gruodžio 5 d. Šiandien Komisijos pirmininkas J. M. Barroso profesorę Anne Glover paskyrė pirmąja Komisijos vyriausiąja moksline patarėja. Profesorė A. Glover bus aukšto lygio nepriklausoma mokslinė patarėja visais politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais. Vyriausioji mokslinė patarėja patarinės tiesiogiai Komisijos pirmininkui ir teiks reguliariai atnaujinamą informaciją apie svarbiausius mokslo ir technologijų pokyčius.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Džiaugiuosi, vyriausiąja moksline patarėja galėdamas paskirti profesorę Anne Glover. Neabejoju, kad didžiulė jos profesinė patirtis ir asmeninės savybės bus nepaprastai naudingos Komisijai. Pasiekusi puikių rezultatų kaip Škotijos patariamojo mokslinio komiteto vadovė, ji buvo geriausia kandidatė į šias pareigas.“

Pagrindiniai faktai

2009 m. rugsėjo 15 d. sakydamas kalbą Europos Parlamente, Komisijos pirmininkas J. M. Barroso pranešė apie savo ketinimą paskirti vyriausiąjį mokslinį patarėją. Pirmininkas J. M. Barroso asmeniškai kalbėjosi su kandidatais į šias pareigas. Profesorė Anne Glover atsiskaitys tiesiogiai Komisijos pirmininkui, o administracinę pagalbą vyriausiajai mokslinei patarėjai teiks Europos politikos patarėjų biuras (BEPA).

Vyriausiosios mokslinės patarėjos pareigos:

  • Komisijos pirmininko prašymu teikti nepriklausomas eksperto konsultacijas mokslo, technologijų ir inovacijų klausimais;

  • Komisijos pirmininko prašymu atlikti daugumos Kolegijai teikiamų pasiūlymų mokslo, technologijų ir inovacijų klausimais analizę ir teikti savo nuomonę apie juos; visų pirma vyriausioji mokslinė patarėja teiks konkrečius patarimus kilus klausimams dėl mokslinių įrodymų aiškinimo, be to, dalyvaus rengiant strateginius nepaprastosios padėties planus;

  • užmegzti ryšius su aukšto lygio patarėjų grupėmis (pvz., su Europos mokslinių tyrimų erdvės komitetu), Komisijos moksliniais komitetais ir ES agentūromis (Europos vaistų agentūra, Europos maisto saugos tarnyba, Europos cheminių medžiagų agentūra, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru) ir Europos mokslo ir naujųjų technologijų etikos grupe;

  • užmegzti ryšius su panašiomis institucijomis valstybėse narėse ir kitose šalyse;

  • patarinėti novatoriškais mokslo, technologijų ir inovacijų klausimais, kylančiais ir ES, ir tarptautiniu lygmeniu; iš anksto perspėti apie problemas, galinčias kilti, kai mokslinė pažanga ES suteikia galimybių arba kelia pavojų;

  • skleisti informaciją apie mokslines vertybes, kuriomis pagrįsti konkretūs Komisijos pasiūlymai, taip didinant visuomenės pasitikėjimą mokslu ir technologijomis, ir apskritai plačiai propaguoti Europos mokslo ir technologijų kultūrą pačioje Europoje ir už jos ribų.

Nuo 2006 m. rugpjūčio mėn. iki 2011 m. gruodžio mėn. profesorė Anne Glover dirbo vyriausiąja Škotijos moksline patarėja. Ji vadovauja molekulinės ir ląstelių biologijos katedrai Aberdyno universitete ir yra Rowetto bei Macaulay institutų garbės narė. Anne Glover priklauso Edinburgo karališkajai draugijai, Gamtinės aplinkos mokslinių tyrimų tarybai ir Amerikos mikrobiologijos akademijai.

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2) 295 30 70

Mark Gray (+32 2) 298 86 44

Michael Jennings (+32 2) 296 33 88


Side Bar