Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissiolle tieteellinen pääneuvonantaja

Bryssel 5. joulukuuta 2011 – Puheenjohtaja Barroso nimitti tänään uuteen komission tieteellisen pääneuvonantajan tehtävään professori Anne Gloverin. Pääneuvonantaja tukee puheenjohtajaa politiikan kehittämisen ja toteuttamisen kaikissa vaiheissa antamalla laadukasta ja riippumatonta neuvontaa. Lisäksi hän tuottaa säännöllisesti ajantasaista tietoa tieteen ja teknologian alalla tapahtuneesta merkittävästä kehityksestä.

”On ilo nimittää tehtävään professori Anne Glover, joka tuo komissioon korvaamatonta asiantuntumusta taustansa ja osaamisensa myötä. Hän on jo osoittanut kykynsä Skotlannin neuvoa-antavan tiedekomitean (Scottish Science Advisory Committee) johdossa, ja tästä syystä hän oli vahvin ehdokas pääneuvonantajan tehtävään”, sanoi puheenjohtaja Barroso.

Tausta

Puheenjohtaja Barroso ilmoitti aikomuksestaan nimetä tieteellinen pääneuvonantaja puheessa, jonka hän piti Euroopan parlamentille 15. syyskuuta 2009. Barroso haastatteli henkilökohtaisesti monia ehdokkaita tähän tehtävään, jossa työnkuvaan kuuluu raportoida suoraan puheenjohtajalle. Pääneuvonantaja saa hallinnollista tukea Eurooppa-politiikan neuvonantajilta.

Tieteellinen pääneuvonantaja

  • tarjoaa riippumatonta asiantuntija-apua kaikissa tieteen, teknologian ja innovoinnin alan kysymyksissä puheenjohtajan pyynnön mukaisesti

  • tekee puheenjohtajan pyynnöstä analyyseja ja esittää kantansa komission jäsenten kollegiolle toimitettuihin tärkeisiin poliittisiin ehdotuksiin, jotka koskevat tiedettä, teknologiaa ja innovointia; epäselvissä tapauksissa pääneuvonantajan tehtävänä on toimia neuvovana auktoriteettina tieteellisen aineiston tulkinnassa, ja lisäksi hän osallistuu strategiseen hätäsuunnitteluun

  • rakentaa suhteita korkean tason neuvoa-antaviin ryhmiin (esim. eurooppalaisen tutkimusalueen komitea), komission tiedekomiteoihin ja EU:n erillisvirastoihin (Euroopan lääkevirasto, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, Euroopan kemikaalivirasto ja Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus) sekä luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevään eurooppalaiseen työryhmään

  • luo suhteita jäsenvaltioiden ja muiden maiden vastaaviin rakenteisiin

  • neuvoo tieteen, teknologian ja innovoinnin alalla uusissa kysymyksissä, joita esiintyy sekä EU:n että kansainvälisellä tasolla; ennakoi ja opastaa kysymyksissä, jotka saattavat nousta esiin silloin, kun tieteellinen edistys luo mahdollisuuksia tai uhkia EU:lle

  • tiedottaa komission kulloistenkin ehdotusten perustana olevista tieteellisistä arvoista, jotta yleisön luottamus tieteeseen ja teknologiaan lisääntyisi, ja edistää laajemmin Euroopan tieteellistä ja teknologista kulttuuria Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Professori Anne Glover toimi Skotlannin tieteellisenä pääneuvonantajana elokuusta 2006 joulukuuhun 2011. Hänellä on Aberdeenin yliopistossa molekyyli- ja solubiologian oma oppituoli, ja hänelle on myönnetty kunnia-asema Rowettin ja Macaulayn instituuteissa. Hänet on äänestetty Royal Society of Edinburgh -seuran jäseneksi, ja lisäksi hän on Natural Environment Research Council -neuvoston ja American Academy of Microbiology -akatemian jäsen.

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 30 70

Mark Gray +32 2 298 86 44

Michael Jennings +32 2 296 33 88


Side Bar