Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Udnævnelse af videnskabelig chefrådgiver

Bruxelles den 5. december 2011 – Kommissionens formand José Manuel Barroso har i dag udnævnt Kommissionens første videnskabelige chefrådgiver, professor Anne Glover. Professor Anne Glover vil stå til rådighed med uafhængig videnskabelig rådgivning på højt plan på alle stadier af det politiske planlægnings- og gennemførelsesarbejde. Den videnskabelige chefrådgiver vil rådgive formanden direkte og regelmæssigt orientere om vigtige videnskabelige og teknologiske begivenheder.

José Manuel Barroso sagde: "Jeg er glad for at kunne udnævne professor Anne Glover som videnskabelig chefrådgiver. Jeg er overbevist om, at Anne Glover takket være sin baggrund og enestående kvalifikationer vil bibringe Kommissionen en uvurderlig ekspertise. De fremragende resultater, hun har opnået som leder af Skotlands rådgivende videnskabsudvalg, har gjort hende til et indlysende valg til denne stilling".

Baggrund

José Manuel Barroso meddelte i sin tale til Europa-Parlamentet den 15. september 2009, at han havde til hensigt at udnævne en videnskabelig chefrådgiver. José Manuel Barroso har personligt interviewet en række kandidater til stillingen. Professor Anne Glover vil have direkte reference til José Manuel Barroso. Kontoret for Europapolitisk Rådgivning (BEPA) vil yde administrativ støtte til den videnskabelige chefrådgiver.

Den videnskabelige chefrådgiver vil have til opgave:

  • at bistå med uafhængig ekspertrådgivning om alle aspekter af videnskab, teknologi og innovation efter anmodning fra Kommissionens formand

  • efter anmodning fra Kommissionens formand at udarbejde analyser og udtalelser om vigtige politikforslag, som fremlægges af kommissærkollegiet, vedrørende videnskab, teknologi og innovation; at bistå med kvalificeret rådgivning om, hvordan videnskabelige resultater skal udlægges, især i tilfælde af usikkerhed, og at deltage i fastlæggelsen af strategiske beredskabsplaner

  • at etablere forbindelser til rådgivningsgrupper på højt plan (f.eks. Udvalget om Det Europæiske Forskningsrum), Kommissionens videnskabelige udvalg, EU-agenturerne (Det Europæiske Lægemiddelagentur, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Det Europæiske Kemikalieagentur og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme) og Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi

  • at opbygge forbindelser til lignende strukturer i medlemsstaterne og andre lande

  • at rådgive om nye områder inden for forskning, teknologi og innovation, både inden for EU og internationalt; at optræde som den, der på et tidligt tidspunkt gør opmærksom på spørgsmål, der kan opstå, når videnskabelige fremskridt enten medfører muligheder eller udgør en trussel for EU

  • at præsentere de videnskabelige værdier, som Kommissionens forskellige forslag er baseret på, med det formål at øge borgernes tillid til videnskab og teknologi og helt generelt at udbrede kendskabet til europæisk videnskab og teknologi i hele EU og i tredjelande.

Professor Anne Glover har fungeret som videnskabelig chefrådgiver i Skotland fra august 2006 til december 2011. Anne Glover er personligt udnævnt professor i molekylær- og cellebiologi ved Aberdeen Universitet og har en række æresposter ved Rowett- og Macaulayinstitutterne. Hun er valgt som medlem af Royal Society of Edinburgh, hun er medlem af Natural Environment Research Council og medlem af American Academy of Microbiology.

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)


Side Bar