Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Jmenování hlavní vědecké poradkyně

Brusel 5. prosince 2011 – Předseda Evropské komise Barroso dnes jmenoval první hlavní vědeckou poradkyni Evropské komise, profesorku Anne Gloverovou. Profesorka Gloverová bude poskytovat nezávislé vědecké poradenství na vysoké úrovni ve všech fázích přípravy politik a jejich prosazování. Hlavní vědecká poradkyně bude poskytovat poradenství přímo předsedovi a bude pravidelně připravovat přehled o aktuálním vývoji na poli vědy a techniky.

Předseda Komise Barroso uvedl: „S velkým potěšením jsem jmenoval profesorku Anne Gloverovou do funkce hlavní vědecké poradkyně. Jsem přesvědčen, že její vynikající odborný profil a schopnosti přinesou Komisi neocenitelnou expertízu. Jako předsedkyně Skotského vědeckého poradního výboru dosáhla velkých výsledků, což přispělo k tomu, že byla na tuto funkci bezkonkurenční kandidátkou.“

Souvislosti

Předseda Barroso oznámil svůj záměr jmenovat hlavního vědeckého poradce ve svém projevu k Evropskému parlamentu dne 15. září 2009. S mnoha kandidáty na tento post hovořil předseda Barroso osobně. Profesorka Anne Gloverová bude podléhat přímo předsedovi. Administrativní podporu hlavní vědecké poradkyni bude poskytovat Výbor poradců pro evropskou politiku (BEPA).

Úlohou hlavní vědecké poradkyně bude:

  poskytovat nezávislé odborné poradenství k jakémukoli aspektu týkajícímu se vědy, techniky a inovací dle žádosti předsedy;

  na základě žádosti předsedy poskytovat analýzu a stanovisko k důležitým politickým návrhům, jež mají být předloženy kolegiu a které se dotýkají témat spojených s vědou, technikou a inovacemi; zejména pak bude hlavní vědecká poradkyně poskytovat směrodatné pokyny k výkladu vědeckých poznatků v kontextu nejistoty, a bude se podílet na strategickém plánování pro případ nouze;

  budovat vztahy s  poradními skupinami na vysoké úrovni (např. Výbor pro Evropský výzkumný prostor), vědeckými výbory Komise, agenturami EU (Evropská agentura pro léčivé přípravky, Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Evropská agentura pro chemické látky, Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí) a Evropskou skupinou pro etiku ve vědě a nových technologiích;

  budovat vztahy s podobnými strukturami v členských státech a jiných zemích;

  dávat poradenství k tématům týkajících se nových vědeckých a technických objevů a inovací, která se objevují v rámci EU i v mezinárodním kontextu; fungovat jako orgán včasného varování k otázkám, jež mohou vyvstat v momentě, kdy vědecký pokrok bude pro EU představovat příležitost, nebo hrozbu;

  komunikovat vědecké hodnoty, na kterých jsou založeny konkrétní návrhy Komise, aby se posílila důvěra veřejnosti ve vědu a techniku a aby se široce propagovala evropská kultura vědy a techniky po celé Evropě a mimo ni.

Profesorka Anne Gloverová zastávala od srpna 2006 do prosince 2011 funkci hlavní vědecké poradkyně Skotska. Profesorka Gloverová je profesorkou (personal chair) molekulární a buněčné biologie na univerzitě v Aberdeenu a má čestné funkce v Rowett Institute a Macaulay Institute. Byla zvolena členkou Královské společnosti Edinburghu, členkou Národní rady pro výzkum životního prostředí a členkou Americké akademie mikrobiologie.

Kontaktní údaje:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Mark Gray (+32 22988644)

Michael Jennings (+32 22963388)


Side Bar