Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Назначаване на главен научен съветник

Брюксел, 5 декември 2011 г. — Днес председателят Барозу назначи първия главен научен съветник на Комисията, професор Ан Глоувър. Професор Глоувър ще предоставя независими научни съвети на високо равнище през всички етапи на развитие и прилагане на политиката. Главният научен съветник ще предоставя съвети директно на председателя и редовно ще осигурява актуализирана информация относно развитието на науката и технологиите.

Председателят на Комисията Барозу заяви: „За мен е удоволствие да назнача проф. Ан Глоувър на поста главен научен съветник. Вярвам, че нейният забележителен професионален опит и качества ще осигурят безценни експертни познания за Комисията. Със своите отлични резултати като ръководител на Шотландския научен консултативен комитет тя бе идеалният кандидат за настоящата длъжност.“

Контекст

Председателят на Комисията Барозу съобщи за своето намерение да назначи главен научен съветник в реч пред Европейския парламент на 15 септември 2009 г. Той лично интервюира няколко кандидати за длъжността. Дейността на професор Ан Глоувър ще бъде пряко подчинена на председателя и ще се ползва от административната подкрепа на Бюрото на съветниците по европейска политика.

Функциите на главния научен съветник ще бъдат следните:

  • предоставяне по искане на председателя на независими експертни съвети по всякакви въпроси на науката, технологиите и иновациите;

  • предоставяне по искане на председателя на анализи и становища по основни политически предложения, представени пред колегиума, засягащи въпроси на науката, технологиите и иновациите; по-специално, главният научен съветник ще предоставя авторитетни насоки по тълкуването на научни доказателства в случай на съмнения и ще участва в стратегическото планиране на действия при извънредни ситуации;

  • изграждане на връзки с консултативни групи на високо равнище (напр. Съвета за европейско научноизследователско пространство), научните комитети на Комисията, агенциите на ЕС (Европейската агенция по лекарствата, Европейския орган за безопасност на храните, Европейската агенция по химикалите и Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията), Европейската група за етика в науката и новите технологии;

  • изграждане на връзки с аналогични структури в държавите-членки и други държави;

  • предоставяне на съвети относно актуалните въпроси на науката, технологиите и иновациите, възникващи както в рамките на ЕС, така и в международен план; ранно предупреждаване по въпроси, които биха могли да възникнат, когато научният прогрес предоставя възможности или създава заплахи за ЕС;

  • запознаване с научните ценности, на които се основават специфични предложения на Комисията, с цел повишаване на общественото доверие в науката и технологиите, както и по принцип за широкото популяризиране на европейската култура в областта на науката и технологиите в Европа и в чужбина.

Професор Ан Глоувър изпълнява длъжността на главен научен съветник за Шотландия от август 2006 г. до декември 2011 г. Тя е титуляр на катедра по клетъчна и молекулярна биология в университета в Абърдийн и има почетни длъжности в институтите „Роует“ и „Макоули“. Тя е член на Кралското общество в Единбург, на Съвета за научни изследвания на природната среда и на Американската академия по микробиология.

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)


Side Bar