Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Un nou fond european pentru politicile UE în domeniile pescuitului și afacerilor maritime

Bruxelles, 2 decembrie 2011 – Comisia Europeană a propus un nou fond pentru politicile UE în domeniile pescuitului și afacerilor maritime pentru perioada 2014-2020: Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF). Fondul va contribui la îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale reformei politicii comune în domeniul pescuitului și va ajuta atât pescarii în tranziția spre pescuitul sustenabil, cât și comunitățile costiere în diversificarea economiilor lor. Fondul va finanța proiecte care creează noi locuri de muncă și îmbunătățesc calitatea vieții de-a lungul coastelor Europei. Se va reduce birocrația, astfel încât beneficiarii să aibă cu ușurință acces la finanțare.

Maria Damanaki, comisarul european pentru afaceri maritime și pescuit, a declarat: „Acest nou fond va accelera creșterea economică și va crea locuri de muncă în sector. Nu se vor mai cheltui bani pentru construirea unor nave mari. Pescăriile artizanale și acvacultura vor fi beneficiarele acestei orientări ecologice a bugetului pentru politica comună în domeniul pescuitului.

Acest nou fond va înlocui nu doar fondul existent, Fondul european pentru pescuit, ci și câteva alte instrumente. Pachetul financiar propus este de 6,5 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020.

Context

Sprijinirea principiilor de mediu, economice și sociale ale reformei politicii comune în domeniul pescuitului

EMFF va fi un instrument fundamental pentru reforma politicii comune în domeniul pescuitului, propusă de Comisie în luna iulie. Tranziția spre sustenabilitate impune câteva schimbări radicale ale modului în care pescuim – iar fondul va oferi pescarilor stimulentele de care au nevoie, astfel încât pescuitul să dăuneze mai puțin ecosistemelor marine, să se poată pune capăt supraexploatării, iar tendința spre diminuarea stocurilor de pește să fie inversată.

În timp ce atenuăm presiunea asupra stocurilor, oferindu-le timp să se refacă, comunitățile care depind de pescuit vor trebui să găsească surse de venit alternative. EMFF le va ajuta să găsească modalități inovatoare de a spori valoarea adăugată a capturilor lor și să-și diversifice economia.

Dar EMFF nu este doar un catalizator pentru tranziția spre sustenabilitate și spre o bună performanță economică. EMFF este, de asemenea, un mijloc de realizare a agendei sociale a Comisiei. Soțiile/soții joacă adesea un rol fundamental în cadrul activității de pescuit a familiei. Acum, soțiile/soții vor putea primi sprijin pentru formare profesională sau pentru alte activități economice legate de pescuit. Organizațiile de producători vor fi ajutate să-și planifice producția pentru a răspunde cererii pieței și a-și comercializa produsele într-un mod care să fie pe măsura așteptărilor unui public din ce în ce mai exigent.

Un pescuit inteligent și ecologic

În pofida cuantumului de 1,7 miliarde EUR cheltuit din anii '90 și până în prezent pentru dezmembrarea navelor, flota UE suferă în continuare de supracapacitate, deoarece dezafectarea navelor a fost compensată de modernizarea tehnologică a flotei rămase. Prin urmare, banii nu vor mai merge spre dezmembrare, ci vor fi utilizați pentru activități productive din punct de vedere economic și social. Diversificarea este una dintre ele. Până acum, inițiativele ascendente au dat rezultate excelente în domeniile legate de pescuit, de exemplu în prelucrare, catering sau turism. EMFF va consolida acest tip de inovare plasat sub responsabilitatea comunității. Deoarece flotele costiere artizanale rămân esența economiei multor comunități costiere, va fi intensificat ajutorul destinat sprijinirii lor.

De asemenea, noul fond va sprijini proiectele inovatoare, precum înlocuirea plaselor de pescuit cu unelte mai selective, în vederea reducerii capturilor aruncate înapoi în mare, sau dezvoltarea unor noi tehnologii care ar putea reduce impactul pescuitului și al acvaculturii asupra mediului.

O acvacultură inteligentă și ecologică

Acvacultura are un potențial uriaș de reducere a dependenței noastre de importuri. Oferă locuri de muncă de înaltă calitate în zonele rurale și pune o hrană sănătoasă pe mesele europenilor. Fondul se va strădui să stimuleze această industrie într-un mod sustenabil, răsplătind inovarea și promovând, totodată, ramuri noi ale acvaculturii, de exemplu acvacultura în scopuri nealimentare.

Sprijinirea parteneriatului dintre oamenii de știință și pescari

Faptul de a avea date corespunzătoare privind starea stocurilor de pește și a mediului marin în general are un rol esențial în reforma politicii comune în domeniul pescuitului, iar EMFF va furniza fonduri suficiente pentru culegerea de date, monitorizare și control. Deoarece nu are sens ca cei care lucrează pe mare (pescarii) și cei care studiază marea (oamenii de știință) să trăiască în lumi separate, EMFF îi va încuraja să lucreze împreună pentru a găsi modalități de a exploata resursele naturale în mod sustenabil.

Un singur fond pentru pescuit și politica maritimă integrată

Politica maritimă integrată din 2007 a instituit legături între sectoare maritime care au fost întotdeauna compartimentate și gestionate în mod izolat. EMFF va acorda sprijin unor proiecte precum amenajarea spațiului maritim, supravegherea maritimă integrată și cunoașterea mediului marin. Acestea sunt exemple de cazuri în care integrarea poate contribui la evitarea suprapunerilor și la reducerea costurilor printr-o mai bună cooperare și coordonare transsectorială. Includerea în EMFF a politicii maritime va garanta o coerență sporită și va contribui la realizarea unor sinergii între cele două ramuri de politică.

Simplificare

Normele care guvernează EMFF vor fi armonizate cu cele privind alte fonduri ale UE. Acest lucru va ușura viața beneficiarilor și a autorităților naționale. EMFF va face parte din noul cadru strategic comun, care va garanta că toate fondurile existente ale UE vor colabora în mod coerent, evitând suprapunerile și dublările.

Cum funcționează fondul

Noul fond va fi utilizat pentru cofinanțarea, împreună cu statele membre, a proiectelor realizate. Bugetul total va fi alocat statelor membre în funcție de importanța sectorului pescăresc din fiecare țară. Apoi, se vor aplica principiile gestiunii partajate între Comisie și statele membre. Fiecare stat membru elaborează un program operațional pentru perioada de programare, specificând modul în care intenționează să cheltuiască banii care îi sunt alocați. După ce Comisia aprobă acest program, statul membru decide exact care proiecte urmează a fi finanțate. Atât eligibilitatea acțiunilor care urmează a fi sprijinite, cât și punerea în aplicare a programului sunt monitorizate de statele membre și de Comisie.

Informații suplimentare:

Memo/11/863

Reforma politicii comune în domeniul pescuitului:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_ro.htm

La adresa următoare se găsesc materiale audio-video cu exemple de proiecte finanțate: www.tvlink.org

Contact:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar