Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Új európai alap az uniós halászati és tengerpolitika számára

Brüsszel, 2011. december 2. – A 20142020-as időszakra vonatkozóan az Európai Bizottság egy új európai alapra tett javaslatot az uniós halászati és tengerpolitika tekintetében. Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) elő fogja mozdítani a közös halászati politika reformjához kapcsolódó ambiciózus célok megvalósítását, valamint segítséget fog nyújtani a halászoknak a fenntartható halászatra való áttérésben, a tengerparti közösségeknek pedig gazdaságuk diverzifikációjában. Az alap olyan projekteknek nyújt majd finanszírozást, amelyek új munkahelyek létrehozására irányulnak, illetve arra, hogy az európai tengerparti térségekben javuljon az életminőség. Az adminisztratív eljárások is egyszerűbbé válnak majd, hogy a kedvezményezettek könnyebben jussanak finanszírozáshoz.

Maria Damanaki, az Európai Bizottság tengerügyi és halászati biztosa így nyilatkozott: Ez az új alap fokozza a gazdasági növekedést és munkahelyeket teremt az ágazatban. Ezentúl nem költünk pénzt nagy hajók építésére. Költségvetésünk ily módon történő »kizöldítése« kedvezni fog a kisüzemi halászatnak és az akvakultúrának.”

Az új alap felváltja az Európai Halászati Alapot és néhány más pénzügyi eszközt. Javasolt költségvetési kerete a 2014 és 2020 közötti időszakra 6,5 milliárd euró.

Előzmények

A közös halászati politikára vonatkozó reform környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi elveinek megszilárdítása

Az ETHA a közös halászati politika vonatkozásában a Bizottság által júliusban előterjesztett reform alapvető pénzügyi eszköze lesz. A fenntarthatóságra való áttéréshez gyökeresen változtatnunk kell halászati módszereinken. Az alap megadja a halászoknak a szükséges ösztönzést ahhoz, hogy a halászat folytatása kevesebb kárt okozzon a tengeri ökoszisztémákban, valamint hogy megszűnjön a túlhalászás gyakorlata és visszafordítható legyen a halállományok állapotának romlása.

Ahogy csökkentjük az állományok terhelését és időt hagyunk felépülésükhöz, a halászattól függő közösségeknek más bevételi források után kell nézniük. Az ETHA segítséget fog nyújtani számukra a fogásaik értékét növelő, illetve a gazdaságukat diverzifikáló innovatív megoldások felkutatásában.

Az ETHA azonban nem csupán a fenntarthatóságra és a jó gazdasági teljesítményre való áttérés katalizátora, nélkülözhetetlen a Bizottság társadalompolitikai menetrendjének megvalósításában is. A házastársak gyakran alapvető szerepet játszanak a családi halászati vállalkozásban. Most támogatást kaphatnak képzésekre vagy a halászathoz kapcsolódó egyéb gazdasági tevékenységek végzésére. A termelői szervezetek segítséget kapnak ahhoz, hogy termelési tervüket a piaci igényekhez igazítsák, valamint hogy termékeiket az egyre igényesebb nagyközönség elvárásainak megfelelően dobják piacra.

Intelligens, környezetbarát halászat

Annak ellenére, hogy a hajók leselejtezésére az 1990-es évek óta 1,7 milliárd eurót költöttünk, az uniós flotta kapacitása még mindig túl nagy, ugyanis a hajók leselejtezését ellensúlyozta a fennmaradó flotta technológiai korszerűsítése. A pénzforrásokat ezért a jövőben nem a leselejtezésre, hanem a gazdasági vagy társadalmi szempontból fenntartható tevékenységekre, például a diverzifikációra fordítjuk. Az alulról felfelé építkező kezdeményezések eddig kiváló eredményeket hoztak a halászathoz kapcsolódó ágazatokban, így például a feldolgozóiparban, a vendéglátóiparban és az idegenforgalomban. Az ETHA ösztönözni fogja a helyi közösségekből kiinduló innovációt. Mivel a gazdaság éltető erejét számos tengerparti közösségben továbbra is a kisüzemi part menti flották képezik, a részükre nyújtott támogatás nőni fog.

Az új alap ezenkívül olyan innovatív projekteket is támogat majd, mint amilyen például a tengerbe visszadobott halmennyiség csökkentése érdekében a halászhálók szelektívebb halászeszközökkel való felváltása vagy az olyan új technológiák kifejlesztése, amelyek csökkenthetik a halászat vagy a haltenyésztés környezetre gyakorolt hatását.

Intelligens, környezetbarát akvakultúra

A haltenyésztés hatalmas lehetőségekkel kecsegtet a behozataltól való függés mérséklésében. Minőségi munkahelyeket teremt a vidéki területeken és egészséges élelmiszert biztosít az európai polgárok számára. Az alap arra fog törekedni, hogy az innovációs erőfeszítések jutalmazásával és az akvakultúra új ágainak – például a nem élelmiszer-termelési célú akvakultúra – előmozdításával fenntartható módon lendítse fel ezt az ágazatot.

A kutatók és a halászok közötti partnerség támogatása

A közös halászati politika reformja általánosságban nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a halállományok és a tengeri környezet állapotával kapcsolatban pontos adatok álljanak rendelkezésre, ezért az ETHA elegendő forrást fog biztosítani az adatgyűjtés, a nyomon követés és az ellenőrzés céljára. Nincs értelme, hogy a tengeren dolgozók (azaz a halászok) és a tengert tanulmányozók (vagyis a kutatók) külön-külön világban éljenek, így az ETHA mindkét csoportot arra fogja bátorítani, hogy közös erővel keressék a természeti erőforrások fenntartható kiaknázását lehetővé tévő megoldásokat.

Egyetlen alap az halászati politika és tengerpolitika számára

A 2007-ben létrehozott uniós tengerpolitika összekapcsolja a korábban széttagoltan és egymástól elszigetelt módon kezelt tengerhasznosítási ágazatokat. Az ETHA támogatást fog biztosítani olyan projektek számára, mint amilyen a tengeri területrendezés, az integrált tengerfelügyelet és a tengerrel kapcsolatos ismeretek bővítése. Ezek mind olyan példák, amelyek esetében az integráció elősegítheti a párhuzamosságok kiküszöbölését, és az ágazatok közötti együttműködés és koordináció előmozdítása révén csökkentheti a költségeket. A tengerpolitika beépítése ETHA-ba nagyobb koherenciát fog biztosítani, és hozzájárul ahhoz, hogy szinergiák jöjjenek létre a két szakpolitikai terület között.

Egyszerűsítés

Az ETHA irányadó szabályait összehangoljuk más uniós alapok irányadó szabályaival. Ez a kedvezményezettek és a nemzeti hatóságok életét is megkönnyíti majd. Az ETHA a közös stratégiai keret részét fogja képezni, amely azt lesz hivatott biztosítani, hogy a különféle uniós alapok egymáshoz képest következetesen működjenek, és hogy ne legyenek átfedések vagy párhuzamosságok.

Az alap működése

Az új alap feladata a projektek tagállami részvétellel történő társfinanszírozása lesz. A tagállamok számára egy globális költségvetési keretet fognak előirányozni. Ennek összege tagállamonként változni fog attól függően, hogy az adott országban mekkora súlya van a halászati ágazatnak. Ezenkívül alkalmazandó lesz a Bizottság és a tagállamok közötti megosztott irányítás elve. A programozási időszakra vonatkozóan minden tagállamnak operatív programot kell készítenie, amelyben meghatározza, hogy miként kívánja elkölteni a számára előirányzott összeget. Amint a Bizottság elfogadta a szóban forgó programot, a tagállam választja ki a finanszírozandó projektek körét. A támogatásban részesítendő intézkedések támogathatóságát és az adott program végrehajtását a Bizottság és a tagállamok nyomon követik.

További információk:

Memo/11/863

A közös halászati politika reformja:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_hu.htm

A finanszírozott projektek példáit bemutató audiovizuális anyagok itt találhatók: www.tvlink.org

Kapcsolattartók:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar