Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Azilna politika: manj besed, več solidarnosti

Bruselj, 2. decembra 2011 – Evropska komisija danes predlaga okrepitev solidarnosti med državami članicami na področju azila in želi poskrbeti, da se zaščita zagotovi ljudem, ki jo potrebujejo.

Dogodki med arabsko pomladjo in naraščajoče število migrantov, ki prihajajo na Malto in italijanski otok Lampeduza, so v zadnjih mesecih v središče pozornosti postavili vprašanje solidarnosti na področju azila. Še dodatno so poudarili potrebo po skupnem evropskem azilnem sistemu in izpostavili pomanjkanje medsebojnega zaupanja med državami članicami.

Solidarnost mora biti v osrčju azilne politike EU in Evropska komisija si za to tudi prizadeva. Čeprav skupna pravila večinoma že obstajajo, je solidarnost na področju azila med državami članicami še vedno preveč šibka. Azilni sistemi nekaterih držav članic ne delujejo dovolj dobro. Druge države enostavno sprejemajo premalo prosilcev za azil. Na primer, v prvi polovici leta je bilo več kot 75 % vseh prošenj za azil vloženih v šestih državah članicah, in sicer v Franciji, Nemčiji, Belgiji, Združenem kraljestvu, na Švedskem in v Italiji. To pomeni, da bi lahko druge članice EU prevzele večji delež odgovornosti. Poleg tega lahko nepredvideni dogodki preobremenijo zmogljivosti katere koli države članice in Evropska unija mora biti pripravljena pomagati tem državam članicam, da na primeren način sprejmejo migrante.

„V preteklem letu smo slišali številne izjave o solidarnosti na področju azila, dejanj pa je bilo neprimerno manj. Čas za besede je minil. Vrednote solidarnosti, tolerantnosti in vzajemnega spoštovanja je treba spremeniti v otipljive rezultate. Zato danes predlagamo ukrepe, s katerimi želimo pomagati državam članicam Unije, da izpolnijo svojo dolžnost in zaščitijo ljudi, ki potrebujejo pomoč. Državam članicam s slabo delujočimi azilnimi sistemi sporočam naslednje: prišel je čas, da naredite red“, je dejala Cecilia Malmström, evropska komisarka za notranje zadeve.

V danes sprejetem sporočilu o okrepljeni solidarnosti znotraj EU na področju azila Evropska komisija predlaga izboljšanje azilnih sistemov s prepletanjem zakonodaje EU, okrepljenega sodelovanja v praksi in boljše uporabe mehanizmov financiranja EU.

To bo doseženo zlasti:

  • z učinkovitejšo podporno vlogo Evropskega azilnega podpornega urada. Sodelovanje v praksi bi se lahko okrepilo, tako da bi se olajšalo pošiljanje uradnikov, ki bi državam članicam pomagali pri spopadanju s povečanim migracijskim pritiskom;

  • s povečanjem sredstev, ki so na voljo državam članicam, in njihove prožnosti, pri čemer pa je treba upoštevati znatno spremenljivost števila prosilcev za azil;

  • z nadaljnjim razvojem in spodbujanjem premestitve upravičencev do mednarodne zaščite med državami članicami Unije, predvsem s finančno pomočjo;

  • z uvedbo vrednotenja in mehanizma za zgodnje opozarjanje, da bi odkrili in se spopadli z nastajajočimi težavami v azilnih sistemih držav članic.

Zaradi izkušenj, ki jih je Unija pridobila s svojim odzivom na migracijske posledice dogodkov v južnem Sredozemlju, se sporočilo zlasti osredotoča na potrebo po večji usklajenosti med agencijami Unije, kot so Frontex, Europol in Agencija za temeljne pravice. Okrepitev sodelovanja med agencijami je pomembna pri odzivanju na izredne razmere in proaktivnem delu, kot sta izvajanje analiz tveganja in upravljanje zmogljivosti za zgodnje opozarjanje.

Ozadje

Azilni tokovi niso stalni in niso enakomerno porazdeljeni po EU. Leta 2001 je število prošenj doseglo rekordnih 425 000 za države EU-27, nato je leta 2006 padlo na 200 000 in leta 2010 spet poskočilo na 260 000. Letos se za prvo polovico leta 2011 pričakuje povečanje prošenj za azil, in sicer 14-odstotno glede na isto obdobje v letu 2010.

Že desetletje, tj. od samega začetka skupne azilne politike Unije (CEAS), je solidarnost osrednja tema na področju migracij v EU. Danes je zapisana v členu 80 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Potreba po uresničevanju solidarnosti z otipljivimi ukrepi izhaja iz prakse, saj so azilni sistemi držav članic tudi medsebojno odvisni: namreč, preobremenjen ali slabo delujoč sistem v eni državi članici nedvomno vpliva na vse druge.

Zato mora Unija pomagati tem državam članicam ter skrbeti za spoštovanje skupnih vrednot in temeljnih pravic Unije. Države članice pa morajo zagotoviti, da njihovi azilni sistemi izpolnjujejo standarde, ki izhajajo iz mednarodnega in evropskega prava, zlasti Ženevske konvencije o beguncih iz leta 1951, Evropske konvencije o človekovih pravicah in Listine EU o temeljnih pravicah.

Stockholmski program, ki je pravzaprav načrt za ukrepanje EU na področju svobode, varnosti in pravice, tudi poziva Unijo k okrepitvi solidarnosti na področju azila. Zlasti poudarja solidarnost med državami članicami, saj so te skupaj odgovorne za vzpostavljanje humanega in učinkovitega sistema za upravljanje azilnih tokov. Današnje sporočilo je dodatni korak v tej smeri.

Dodatne informacije

MEMO/11/861

Spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakti:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar