Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Politica în domeniul azilului: mai puține cuvinte, o mai mare solidaritate

Bruxelles, 2 decembrie 2011 – Astăzi, Comisia Europeană propune întărirea solidarității între statele membre în domeniul azilului și asigurarea protecției pentru persoanele care au nevoie de un refugiu.

În ultimele luni, evenimentele din cadrul „primăverii arabe” și numărul tot mai mare de migranți care sosesc în Malta și pe insula italiană Lampedusa au adus în prim-plan chestiunea solidarității în domeniul azilului. Aceste evenimente au accentuat și mai mult necesitatea unui sistem european comun de azil și au scos în evidență lipsa încrederii reciproce între statele membre.

Solidaritatea trebuie să ocupe un loc central în cadrul politicii UE în domeniul azilului, iar Comisia Europeană depune eforturi în această direcție. Chiar dacă, în mare măsură, norme comune sunt deja în vigoare, nivelul solidarității în materie de azil între statele membre ale UE este încă mult prea redus. Sistemele de azil ale unor țări nu funcționează suficient de bine. Alte țări acceptă mult prea puțini solicitanți de azil, de exemplu, în primul semestru al acestui an, peste 75 % din toate cererile de azil fiind depuse în doar 6 state membre (Franța, Germania, Belgia, Regatul Unit, Suedia și Italia), ceea ce înseamnă că multe state membre ale UE ar putea să își asume responsabilitatea într-o măsură mult mai mare. În plus, evenimente neprevăzute pot exercita o presiune foarte puternică asupra capacității oricărui stat membru, iar Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită să ajute statele membre, astfel încât solicitanții de azil să fie primiți în condiții demne de viață.

„Am auzit numeroase declarații cu privire la solidaritatea în materie de azil, mai ales în ultimul an, dar nu am văzut la fel de multe acțiuni. Timpul cuvintelor a trecut. Valorile solidarității, toleranței și respectului reciproc trebuie să se regăsească acum în rezultate concrete. De aceea, astăzi propunem măsuri menite să ajute statele membre ale UE să se ridice la înălțimea responsabilității care le revine cu privire la oferirea de protecție persoanelor care au nevoie de aceasta. Iar statelor membre ale căror sisteme de azil sunt disfuncționale, le spun următoarele: a sosit timpul să puneți lucrurile la punct”, a declarat dna Cecilia Malmström, comisarul UE pentru afaceri interne.

Într-o comunicare adoptată astăzi privind „Consolidarea solidarității în interiorul UE în domeniul azilului”, Comisia Europeană propune îmbunătățirea sistemelor de azil prin intermediul interacțiunii legislației UE, al intensificării cooperării practice și al unei mai bune utilizări a mecanismelor de finanțare ale UE.

Aceasta se va realiza, în special, prin :

  • eficientizarea rolului de susținere al Biroului European de Sprijin pentru Azil (BESA). Cooperarea practică ar putea, de exemplu, să fie întărită prin facilitarea detașării de funcționari pentru a ajuta statele membre care se confruntă cu o presiune deosebită;

  • mărirea cuantumului fondurilor aflate la dispoziția statelor membre și creșterea flexibilității acestora, luând în considerare fluctuațiile semnificative înregistrate în ceea ce privește numărul solicitanților de azil;

  • dezvoltarea și încurajarea în continuare a transferului beneficiarilor de protecție internațională între statele membre ale UE, în special prin intermediul asistenței financiare;

  • introducerea unui mecanism de evaluare și alertă timpurie pentru detectarea și rezolvarea problemelor care apar în cadrul sistemelor de azil ale statelor membre.

Pe baza experienței dobândite ca urmare a reacției Uniunii la consecințele în materie de migrație ale evenimentelor care au avut loc în sudul Mediteranei, comunicarea subliniază, în special, necesitatea unei mai bune coordonări între agențiile Uniunii, cum ar fi Frontex, Europol și Agenția pentru Drepturi Fundamentale. O consolidare a cooperării între agenții este importantă atât în cazul reacției în situații de urgență, cât și al acțiunilor proactive, cum ar fi analiza de risc și capacitatea de alertă timpurie.

Context

Fluxurile de solicitanți de azil nu sunt nici constante, nici distribuite uniform pe teritoriul UE. De exemplu, acestea au variat de la un nivel maxim de 425 000 de cereri pentru statele UE-27 în 2001, scăzând sub 200 000 de cereri în 2006 și ajungând până la 260 000 de cereri în 2010. În acest an se preconizează o creștere a fluxurilor de solicitanți de azil, numărul cererilor înregistrate în primul semestru al anului 2011 fiind cu 14 % mai mare, comparativ cu primul semestru al anului 2010.

Solidaritatea a fost un principiu central în domeniul migrației de peste un deceniu, încă de la începutul politicii comune a Uniunii în domeniul azilului (SECA), iar acum este consacrată la articolul 80 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Necesitatea de a transpune solidaritatea în măsuri concrete rezultă din realități practice, deoarece sistemele de azil ale statelor membre sunt, de asemenea, interdependente: suprasolicitarea sau proasta funcționare a unui sistem într-un stat membru are un impact clar asupra tuturor celorlalte sisteme.

În consecință, este responsabilitatea Uniunii să acorde asistență acestor state membre și să susțină valorile comune și drepturile fundamentale ale Uniunii. La rândul lor, statele membre trebuie să se asigure că sistemele lor de azil respectă standardele stabilite de dreptul internațional și european, în special prin intermediul Convenției de la Geneva din 1951 privind refugiații, al Convenției europene a drepturilor omului și al Cartei drepturilor fundamentale a UE.

Programul de la Stockholm, foaia de parcurs pentru acțiunea UE în domeniul justiției, libertății și securității, invită, de asemenea, Uniunea să consolideze solidaritatea în materie de azil. În special, Programul de la Stockholm lansează un apel în favoarea solidarității între statele membre, în condițiile în care acestea își asumă colectiv responsabilitatea înființării unui sistem uman și eficient pentru gestionarea fluxurilor de solicitanți de azil. Comunicarea de astăzi este un pas înainte pentru a răspunde acestei invitații.

Pentru informații suplimentare

MEMO/11/861

Pagina de internet a comisarului pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Pagina de internet a DG Afaceri Interne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Persoane de contact :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar