Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Menekültügyi politika: kevesebb beszéd, több szolidaritás

Brüsszel, 2011. december 2. – A mai napon az Európai Bizottság javaslatot tesz annak érdekében, hogy megerősítsük a menekültügy terén a tagállamok közötti szolidaritást, és valamennyi menedékre szoruló személy részére védelmet biztosíthassunk.

Az elmúlt hónapokban az arab tavasz eseményei, valamint a Máltára és az olaszországi Lampedusa szigetére érkező migránsok növekvő száma miatt reflektorfénybe került a menekültügy terén tanúsított szolidaritás. Ezek az események még hangsúlyosabbá tették, hogy közös európai menekültügyi rendszerre van szükség, és rávilágítottak arra, hogy a tagállamok között nincs meg a kellő kölcsönös bizalom.

Az európai menekültügyi politikának a szolidaritásra kell épülnie, és az Európai Bizottság ennek megvalósításán fáradozik. Bár már jórészt közös szabályokat alkalmazunk, még mindig nem elég erős a szolidaritás a tagállamok között a menekültügyben. Egyes országokban a menekültügyi rendszer működése nem kielégítő. Más országok egyszerűen túl kevés menedékkérőt fogadnak be – például ez év első felében a menedékjog iránti kérelmek több mint 75 %-át összesen hat tagállamban ( Franciaországban, Németországban, Belgiumban, az Egyesült Királyságban és Svédországban) nyújtották be , azaz sok uniós tagország jelentősebben is kivehetné a részét e felelősségből. Ezenfelül előre nem látható események miatt bármelyik tagállamban előfordulhat, hogy túlzott terhelés nehezedik kapacitásaira. Ilyenkor az Európai Uniónak készen kell állnia támogatást nyújtani e tagállamoknak, hogy az érkezők számára emberi méltóságukat tiszteletben tartó befogadási körülményeket biztosíthassanak.

A menekültügyi szolidaritásról számos nyilatkozatot hallottunk, különösen az elmúlt év során, ám a tényleges fellépésre jóval kevesebb példát láttunk. A szavak ideje lejárt. A szolidaritás, a tolerancia és a kölcsönös tisztelet értékeit most kézzelfogható eredményekre kell váltanunk. Ezért a mai napon intézkedéseket terjesztünk elő annak elősegítésére, hogy az uniós tagállamok felelősségüknek megfelelően védelmet nyújtsanak a rászorulók számára. Figyelmeztetjük azokat a tagállamokat, amelyek menekültügyi rendszere nem működik megfelelően, hogy itt az ideje rendet rakniuk házuk táján” – nyilatkozta Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos.

A mai napon „A menekültüggyel kapcsolatos Unión belüli szolidaritás fokozása” címmel elfogadott közleményében az Európai Bizottság javaslatot tesz a menekültügyi rendszerek javítására, ami az uniós jogalkotás, a továbbfejlesztett gyakorlati együttműködés és az uniós finanszírozási mechanizmusok hatékonyabb alkalmazása révén, mindezek összehangolásával valósulhat meg.

Ezt különösen a következők szolgálják majd:

  • Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) támogató szerepének hatékonyabbá tétele. A gyakorlati együttműködés például azáltal erősíthető, hogy a különös nyomás alatt álló tagállamok segítése érdekében könnyebbé válik a tisztviselők kirendelése.

  • A tagállamok által igénybe vehető finanszírozás összegének emelése, valamint a finanszírozás rugalmasságának fokozása, tekintettel a menedékkérők számának jelentős ingadozásaira.

  • A nemzetközi védelemben részesülő személyek uniós tagállamok közötti áthelyezésének továbbfejlesztése és ösztönzése, különösen pénzügyi támogatás révén.

  • Az értékelést és a korai előrejelzést lehetővé tevő mechanizmus bevezetése a tagállamok menekültügyi rendszereit érintően jelentkező nehézségek feltárása és kezelése céljából.

A dél-mediterrán térségben bekövetkezett események migrációs következményeire adott uniós reakció tanulságaira támaszkodva a közlemény különösen azt emeli ki, hogy jobban össze kell hangolni az uniós ügynökségek – pl. a Frontex, az Europol és az Alapjogi Ügynökség – tevékenységét. Az ügynökségek közötti együttműködésnek fontos szerepe van, amikor sürgősségi helyzetekre kell reagálni, és a proaktív tevékenységek – pl. a kockázatelemzés és a korai előrejelzési képesség – megvalósítása során is szükség van rá.

Előzmények

A menekültáramlás szintje nem állandó, és nem is egyformán érinti az Unión belüli országokat. Ingadozását jelzi például , hogy a 27 uniós tagállamban benyújtott kérelmek száma 2001-ben csúcsértéket ért el (425 000), majd 2006-ban 200 000-re esett vissza, ezt követően pedig 2010-ben 260 000-ra emelkedett. Idén emelkedés várható, ugyanis a 2011 első felében benyújtott menedékjog iránti kérelmek száma a 2010 első felére vonatkozó adatoknál 14 %-kal magasabb.

A szolidaritás több mint egy évtizede, a közös uniós menekültpolitika kezdeteitől fogva az uniós migrációügy területének központi elvei közé tartozik, és ma már az Európai Unió működéséről szóló szerződés 80. cikke is rögzíti. A gyakorlati tapasztalatokból fakad az az igény, hogy a szolidaritásnak konkrét intézkedésekben kell megtestesülnie, hiszen a tagállamok menekültügyi rendszerei is kölcsönösen függenek egymástól: ha valamelyik tagállam rendszere túlterhelt vagy nem megfelelően működik, az valamennyi tagállamban érezteti hatását.

Ezért az Unió felelősségi körébe tartozik, hogy segítse ezeket a tagállamokat, valamint érvényt szerezzen az Unió által képviselt közös értékeknek és alapvető jogoknak. A tagállamoknak pedig biztosítaniuk kell, hogy menekültügyi rendszereik megfeleljenek a nemzetközi és az uniós jogban rögzített normáknak, különös tekintettel a menekültek jogállásáról szóló, 1951-es genfi egyezményre, az emberi jogok európai egyezményére és az Európai Unió Alapjogi Chartájára.

A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének területén az uniós fellépés ütemtervét meghatározó Stockholmi Program szintén kimondja, hogy az Uniónak erősítenie kell a menekültügyben a szolidaritást. Különösen a tagállamok közötti szolidaritás kialakítására szólít fel, mivel közösen terheli őket az a felelősség, hogy a menekültáramlás kezelésére humánus és hatékony rendszert alakítsanak ki. A mai közleménnyel egy lépéssel közelebb kerülünk e célhoz.

További információk

MEMO/11/861

Cecilia Malmström, uniós belügyekért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

A Belügyi Főigazgatóság honlapja:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar