Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Salzburg EU:s mest handikappvänliga stad

Bryssel den 1 december 2011 – Salzburg i Österrike tilldelades i dag Access City-priset för 2012, det europeiska priset för bättre tillgänglighet i städerna för människor med funktionshinder. Syftet med det årliga priset är att belöna initiativ och insatser för att öka tillgängligheten i stadsmiljön och främja handikappades deltagande i samhällslivet på lika villkor. Europeiska kommissionen lovordade Salzburgs långvariga engagemang, enhetliga strategi och utmärkta resultat när det gäller att förbättra tillgängligheten. Resultaten har uppnåtts under direkt medverkan av funktionshindrade.

Viviane Reding, EU: s rättvisekommissionär, presenterade priset på europeiska handikappdagen. Initiativet – som organiseras i partnerskap med det europeiska forumet för funktionshinder (EDF) – har en central plats i EU:s handikappstrategi (IP/10/1505 och MEMO/10/578) och syftar till att främja initiativ som ökar tillgängligheten i Europas städer.

–Ett samhälle tillgängligt för alla är det viktigaste i vår strategi för ett Europa fritt från hinder, sade kommissionären Viviane Reding. Access City-priset bidrar till att lyfta fram och främja god praxis i hela Europa, nu när vår åldrande befolkning gör att tillgänglighet för alla blivit en nödvändighet. Tillgänglighet kan vara ett incitament för innovation och ekonomisk tillväxt. Detta är särskilt relevant i dagens ekonomiska klimat. Jag skulle vilja att det fanns en EU-lag om tillgänglighet och tänker lägga fram ett förslag om detta före slutet av 2012.

Den europeiska juryn valde Salzburg för stadens utomordentliga resultat inom alla viktiga områden som rör tillgänglighet: bebyggelsemiljö och offentliga platser, kollektivtrafiken och dess infrastruktur, kommunikation och information, bl.a. ny teknik, offentliga byggnader och tjänster.

De övriga finalisterna var (i alfabetisk ordning):

  • Kraków (Polen), som valdes ut för sitt engagemang för att förbättra tillgängligheten trots svårigheterna med den ursprungliga infrastrukturen och för att särskild uppmärksamhet har ägnat åt att göra kulturella monument mer tillgängliga.

  • Marburg (Tyskland) valdes för sitt långvariga engagemang för tillgänglighet, en tydlig och långsiktig strategi och för att integrera funktionshindrade i stadens tillgänglighetsprojekt, från planeringsstadiet och fram till utförandet.

  • Santander (Spanien) som utsågs för de konsekventa tillgänglighetsaspekterna i stadsplaneringen som följer en enhetlig utformning, och även för kvaliteten och hållbarheten i det som åstadkommits.

Vid denna andra utdelning av Access City-priset mottogs nomineringar från 114 städer i 23 EU-länder. De deltagande städerna fick lämna in belägg för sitt arbete och sina lyckade resultat när det gäller att garantera lika tillgänglighet för alla, oavsett ålder eller förmåga. Nationella juryer bestående av personer med funktionshinder och tillgänglighetsexperter valde i en första omgång ut 31 sökande till en omgång på europeisk nivå.

Bakgrund

Med tillgänglighet menas att människor med funktionshinder ska ha jämlik tillgång till den fysiska miljön, färdmedel, it-system och andra resurser och tjänster.

Access City-priset delas nu ut för andra gången. Förra året gick priset till Avila i Spanien (IP/10/1641). Utöver den vinnande staden och de tre övriga finalisterna ger juryn detta år även ett särskilt omnämnande till följande städer:

  • Grenoble (Frankrike) för sina offentliga byggnader och tjänster: Ett långvarigt engagemang för att förbättra tillgängligheten samt en enhetlig policy för social integrering med en infrastruktur som präglas av tillgänglighet.

  • Ljubljana (Slovenien) för sin kollektivtrafik och dess infrastruktur: tillgängligheten i stadskärnan är konsekvent och integrerad (bussar som meddelar hållplatser med ljud och video, punktskrift vid hållplatserna och taktila stadskartor).

  • Olomouc (Tjeckien) för information och kommunikation, bl.a. ny teknik: innovativa projekt, exempelvis en turistguide via multimedia – ett nytt interaktivt navigeringsinstrument med GPS-system samt auditiv och visuell information på flera språk.

  • Terrassa (Spanien) för sin bebyggelsemiljö och sina offentliga platser: Ständiga ansträngningar för att tillgängliggöra historiska platser samt fokus på att röja undan arkitektoniska hinder i bostadshus, parker, på gator och torg och i kulturbyggnader, bl.a. genom installation av hissar, ramper och broar.

Mer information

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Access City-priset:

www.accesscityaward.eu

Hemsidan för kommissionens vice ordförande, rättvisekommissionär Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar