Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Salzburg prejel nagrado EU za invalidom prijazno mesto

V Bruslju, 1. decembra 2011 – Avstrijsko mesto Salzburg je danes prejelo evropsko nagrado Access City Award za leto 2012 za invalidom prijazno mesto. Nagrada se podeli vsako leto kot priznanje prizadevanjem za izboljšanje dostopnosti v mestnem okolju in za spodbujanje enakopravne udeležbe invalidov. Evropska komisija je odlikovala dolgotrajna prizadevanja mesta Salzburg, njegov usklajen pristop in odlične rezultate pri izboljšanju dostopnosti, dosežene z neposrednim sodelovanjem invalidov.

Nagrado je ob evropskem dnevu invalidov podelila Viviane Reding, evropska komisarka za pravosodje. Ta pobuda – organizirana v partnerstvu z Evropskim forumov invalidov – je ključni ukrep v okviru Evropske strategije o invalidnosti (IP/10/1505 in MEMO/10/578), njen cilj pa je spodbujanje pobud na področju dostopnosti v evropskih mestih.

„Večja dostopnost za vse ljudi je bistvo naše strategije za Evropo brez ovir,“ je dejala evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Nagrada Access City Award pomaga izpostavljati in spodbujati dobre prakse po vsej Evropi v času, ko je zaradi vedno starejšega prebivalstva omogočanje dostopnosti vsakomur nujno. Dostopnost lahko spodbudi inovacije in gospodarsko rast, kar je še posebej pomembno v sedanjih gospodarskih razmerah. Podpiram projekt priprave zakonodajnega akta o dostopnosti za Evropo, v zvezi s katerim nameravam predlog predložiti do konca leta 2012.“

Evropska žirija je izbrala mesto Salzburg zaradi njegovih izjemnih dosežkov na vseh ključnih področjih dostopnosti: grajeno okolje in javni prostori, promet in z njim povezana infrastruktura, informiranje in komuniciranje, vključno z novimi tehnologijami, javno infrastrukturo in storitvami.

Drugi finalisti (po abecednem vrstnem redu) so bili:

  • mesto Krakov (Poljska), izbrano zaradi prizadevanj za izboljšanje dostopnosti v izredno težkih pogojih (nedostopna infrastruktura) in za posebno pozornost, posvečeno dostopu do spomenikov kulturne dediščine;

  • mesto Marburg (Nemčija), izbrano zaradi dolgotrajnih prizadevanj za dostopnost, jasne dolgoročne strategije za prihodnost in vzorne vključitve invalidov v občinske projekte za povečanje dostopnosti, in sicer od njihovega načrtovanja do izvajanja;

  • mesto Santander (Španija), nominirano za finalista zaradi svojih dosledno dostopnosti prijaznih urbanih programov, ki se izvajajo na podlagi pristopa občega načrtovanja, ter zaradi kakovosti in trajnosti doseženih rezultatov.

V okviru druge podelitve nagrade Access City Award je nominacije poslalo 114 mest iz 23 držav članic EU. Sodelujoča mesta so morala predložiti dokaze o svojih prizadevanjih in dosežkih pri zagotavljanju enakopravnega dostopa za vse, ne glede na starost ali zmožnosti. Nacionalne žirije, ki so jih sestavljali invalidi in strokovnjaki na področju dostopnosti, so za izbor na evropski ravni izbrale 31 nominirancev.

Ozadje

„Dostopnost“ pomeni, da se invalidom zagotavlja enak dostop do fizičnega okolja, prevoza, informacijskih in komunikacijskih tehnologij in sistemov ter drugih objektov in storitev, kot ga imajo drugi ljudje.

Nagrada Access City Award je bila podeljena drugo leto zapored. Prvo nagrado je prejelo mesto Avila v Španiji (IP/10/1641). Poleg pohvale zmagovalcu in drugim trem finalistom je žirija letos posebno pohvalo namenila:

  • mestu Grenoble (Francija) za javne zmogljivosti in storitve, in sicer za dolgotrajna prizadevanja za izboljšanje dostopnosti in usklajeno politiko socialnega vključevanja, podprto z dostopno infrastrukturo;

  • mestu Ljubljana (Slovenija) za prevoz in z njim povezano infrastrukturo, in sicer za nenehna prizadevanja za zagotavljanje dostopnosti v mestnem središču (avtobusi, opremljeni z napravami za avdio in video obveščanje o izstopnih postajah, znaki v Braillovi pisavi na avtobusnih postajališčih ter na dotik občutljiv zemljevid mestnega središča);

  • mestu Olomouc (Češka) za informiranje in komuniciranje, vključno z novimi tehnologijami; iz tega so nastali inovativni projekti, kot je multimedijski turistični vodič – novo interaktivno navigacijsko orodje s sistemom GPS ter z avdio in video informacijami v več jezikih;

  • mestu Terrassa (Španija) za grajeno okolje in javne površine, in sicer za trajna prizadevanja za dostopnost zgodovinskih znamenitosti, osredotočanje na odpravo arhitekturnih ovir v stanovanjskih zgradbah, parkih, na cestah, trgih in objektih kulturne dediščine, vključno z gradnjo dvigal, klančin in mostov.

Dodatne informacije

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Access City Award:

www.accesscityaward.eu

Domača spletna stran Viviane Reding, podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakti :

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar