Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Zalcburga saņem ES balvu pilsētām, kas draudzīgas cilvēkiem ar invaliditāti

Briselē, 2011. gada 1. decembrī – Šodien Austrijas pilsēta Zalcburga saņēma 2012. gada Eiropas balvu Access City, kas tiek piešķirta par pilsētu pielāgošanu cilvēkiem ar invaliditāti. Tas ir ikgadējs apbalvojums par centieniem uzlabot pieejamību pilsētvidē un veicināt līdzvērtīgu dalību pilsētas dzīvē cilvēkiem ar invaliditāti. Eiropas Komisija izteica atzinību Zalcburgai par ilgstošu apņēmību, saskaņotu pieeju un teicamiem rezultātiem pieejamības uzlabošanā, kas sasniegti tieši sadarbojoties ar cilvēkiem ar invaliditāti.

ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga pasniedza balvu Eiropas invalīdu dienas ietvaros. Šis pasākums, kas organizēts sadarbībā ar Eiropas invalīdu forumu (EDF), ir viens no galvenajiem pasākumiem ES invaliditātes stratēģijas ietvaros (IP/10/1505 un MEMO/10/578) un tā mērķis ir pieejamības iniciatīvu veicināšana Eiropas pilsētās.

"Pieejamības nodrošināšana visiem ir no šķēršļiem brīvas Eiropas stratēģijas pamatā", teica ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. "Balva Access City uzsver un veicina labu praksi Eiropā laikā, kad sabiedrības novecošana pieejamību visiem padara par nepieciešamību. Pieejamība var veicināt inovācijas un ekonomikas izaugsmi. Tas ir īpaši svarīgi pašreizējā ekonomiskajā situācijā. Es gribētu redzēt izstrādātu Eiropas tiesību aktu par pieejamību un esmu paredzējusi līdz 2012. gada beigām iesniegt priekšlikumu."

Iemesls, kāpēc Eiropas žūrija izvēlējās Zalcburgu, bija tās izcilie sasniegumi visās galvenajās pieejamības jomās: apbūvētā vide un publiskā telpa; transports un ar to saistītās infrastruktūras; informācija un komunikācija, ietverot jaunās tehnoloģijas, sabiedriskos pakalpojumus un dienestus.

Pārējie finālisti ir (alfabētiskā secībā):

  • Krakova (Polija), kas izvirzīta par apņēmību uzlabot nepieejamu infrastruktūru pieejamību un par īpašiem pūliņiem kultūras mantojuma pieminekļu pieejamības nodrošināšanai;

  • Marburga (Vācija), kas izvirzīta par ilgstošu apņēmību uzlabot pieejamību, skaidru, ilgtermiņa nākotnes stratēģiju un par invalīdu iesaistīšanu pašvaldības pieejamības projektos, sākot no to izstrādes līdz īstenošanai;

  • Santandera (Spānija), kas izvirzīta kā fināliste par pilsētas programmām, kas izstrādātas saskaņā ar universālu principu un, kurās konsekventi ievērotas pieejamības prasības, kā arī par galarezultāta kvalitāti un ilgtspēju.

Otrajai Access City balvai tika pieteiktas 114 pilsētas no 23 ES valstīm. Pilsētām, kas piedalījās konkursā, bija jānodrošina pierādījumi par to pūlēm un sasniegumiem vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšanā visiem, neatkarīgi no vecuma un spējām. Valstu žūrijas, kuru sastāvā bija cilvēki ar invaliditāti un eksperti pieejamības jomā, Eiropas līmeņa atlasei izvirzīja 31 kandidātu.

Vispārēja informācija

"Pieejamība" nozīmē, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir tāda pati piekļuve kā visiem fiziskajai videi, transportam, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un sistēmām, kā arī citiem pakalpojumiem un dienestiem.

Ikgadējā Access City balva tika pasniegta otro reizi. Pirmo reizi tā tika piešķirta Avilai Spānijā (IP/10/1641). Šogad papildus uzvarētājam un trīs finālistiem žūrija piešķīra arī īpašas godalgas:

  • Grenoblei (Francija) par sabiedriskajiem pakalpojumiem un dienestiem - ilgstoša apņēmība uzlabot pieejamību un saskaņota sociālās iekļautības politika, kas balstās uz pieejamu infrastruktūru;

  • Ļubļanai (Slovēnija) par transportu un ar to saistītām infrastruktūrām - pastāvīgi un integrēti centieni pieejamības nodrošināšanai pilsētas centrā (autobusi aprīkoti ar audiovizuāliem pieturu paziņojumiem, autobusu pieturās apzīmējumi Braila rakstā, reljefa pilsētas centra karte);

  • Olomoucai (Čehijas Republika) par informāciju un komunikāciju, ietverot jaunās tehnoloģijas - kā rezultātā radīti novatoriski projekti, piemēram, multimēdiju tūrisma gids, kas ir jauns interaktīvs navigācijas instruments, kurā iekļauta GPS sistēma, kā arī audio un vizuālā informācija vairākās valodās;

  • Terrasai (Spānija) par apbūvēto vidi un publisko telpu - ilgstoši centieni vēsturiskās vietas padarīt pieejamas, liekot uzsvaru uz arhitektūras šķēršļu novēršanu dzīvojamās ēkās, parkos, uz ielām, skvēros un kultūras pieminekļos, kas ietver liftu un rampu uzstādīšanu un tiltu izveidošanu.

Sīkāka informācija

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Balva Access City

www.accesscityaward.eu

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar