Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Zalcburgui skirtas neįgaliesiems geriausiai pritaikyto miesto Europos Sąjungos apdovanojimas

Briuselis, 2011 m. gruodžio 1 d. Šiandien Austrijos miestui Zalcburgui skirtas 2012 m. Prieinamiausio miesto apdovanojimas už neįgaliesiems geriausiai pritaikytos aplinkos kūrimą. Kasmet teikiamu apdovanojimu siekiama įvertinti pastangas gerinti prieinamumą miesto aplinkoje ir skatinti lygiateisį neįgaliųjų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Europos Komisija teigiamai įvertino ilgalaikį Zalcburgo įsipareigojimą kurti neįgaliesiems palankesnę aplinką, nuoseklų požiūrį į tai ir puikius rezultatus, pasiektus tiesiogiai dalyvaujant neįgaliesiems.

Apdovanojimą Europos neįgaliųjų dienos proga įteikė už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. Ši iniciatyva, įgyvendinama bendradarbiaujant su Europos neįgaliųjų forumu, yra vienas iš pagrindinių veiksmų pagal ES strategiją dėl negalios (žr. (IP/10/1505 ir MEMO/10/578). Ji skirta prieinamumui skatinti Europos miestuose.

Pagrindinis mūsų Europos be kliūčių strategijos tikslas – sudaryti visiems vienodas sąlygas dalyvauti visuomeniniame gyvenime, – kalbėjo už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Šiuo metu, kai dėl gyventojų senėjimo būtina gerinti prieinamumą visiems, Prieinamiausio miesto apdovanojimu pabrėžiama ir skatinama gera patirtis visoje Europoje. Prieinamumu galima remti inovacijas ir ekonomikos augimą, o tai labai svarbu dabartinėmis ekonominėmis aplinkybėmis. Norėčiau, kad būtų parengtas Europos prieinamumo aktas, ir iki 2012 m. pabaigos ketinu pateikti pasiūlymą šiuo klausimu.“

Europos vertinimo komisija nugalėtoju išrinko Zalcburgą už išskirtinius laimėjimus visose pagrindinėse prieinamumo srityse: pastatų ir viešosios erdvės, transporto ir susijusios infrastruktūros, informacijos ir komunikacijų, įskaitant naujas technologijas, taip pat viešųjų įrenginių ir paslaugų.

Kiti finalininkai (abėcėlės tvarka):

  • Krokuva (Lenkija) išskirta už įsipareigojimą gerinti prieinamumą sudėtingomis neprieinamos infrastruktūros sąlygomis ir už ypatingą dėmesį kultūros paveldo paminklų prieinamumui;

  • Marburgas (Vokietija) pasirinktas už ilgalaikį įsipareigojimą siekiant prieinamumo, aiškią ir ilgalaikę ateities strategiją ir pavyzdinį neįgaliųjų įtraukimą į savivaldybės rengiamus prieinamumo projektus – nuo jų planavimo iki įgyvendinimo;

  • Santanderas (Ispanija) finalininku tapo už nuolat prieinamumo reikalavimus atitinkančias miesto programas, rengiamas pagal universalų projektavimo metodą, ir už pasiektų rezultatų kokybę bei tvarumą.

Paraiškas dalyvauti antrajame Prieinamiausio miesto konkurse pateikė 114 miestų iš 23 ES šalių. Dalyvaujantys miestai turėjo pateikti savo veiklos ir laimėjimų užtikrinant vienodą prieinamumą visiems, nepriklausomai nuo amžiaus ar fizinės gebos, įrodymus. Iš neįgaliųjų ir prieinamumo srities specialistų sudarytos nacionalinės vertinimo komisijos atrinko 31 ES konkurso dalyvį.

Pagrindiniai faktai

Prieinamumas apibrėžiamas kaip neįgaliųjų galimybė tokiomis pat kaip ir kitų asmenų sąlygomis naudotis fizine infrastruktūra, transportu, informacinėmis ir ryšių technologijomis bei sistemomis ir kitomis priemonėmis bei paslaugomis.

Prieinamiausio miesto apdovanojimas šįmet skiriamas antrą kartą. Pirmą kartą jis paskirtas Avilos miestui Ispanijoje (IP/10/1641). Be nugalėtojo ir trijų finalistų, vertinimo komisija išskyrė ir šiuos miestus:

  • Grenoblį (Prancūzija) – už viešuosius įrenginius ir paslaugas: ilgalaikį įsipareigojimą gerinti prieinamumą ir nuoseklią socialinės įtraukties politiką, prie kurios prisideda prieinama infrastruktūra;

  • Liublianą (Slovėnija) – už transportą ir susijusią infrastruktūrą siekiant nuoseklaus ir integruoto miesto centro prieinamumo (autobusai su garso ir vaizdo pranešimais apie stoteles, autobusų stotelėse Brailio raštu pateikiama informacija, liečiamasis miesto centro žemėlapis);

  • Olomoucą (Čekija) – už informaciją ir komunikaciją, įskaitant naujas technologijas. Įgyvendinti naujoviški projektai, kaip antai įvairialypis kelionių vadovas – originali sąveiki navigacijos priemonė, apimanti GPS sistemą ir garso bei vaizdo informaciją keliomis kalbomis;

  • Terasą (Ispanija) – už pastatus ir viešąją erdvę: ilgalaikes pastangas siekiant istorines vietas padaryti prieinamesnes, dėmesį, skiriamą architektūrinėms kliūtims šalinti gyvenamuosiuose pastatuose, parkuose, gatvėse, aikštėse ir kultūros paveldo pastatuose, pirmiausia montuojant liftus, rampas ir tiltelius.

Daugiau informacijos

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Prieinamiausio miesto apdovanojimas

www.accesscityaward.eu

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman (+32 2) 296 24 06

Mina Andreeva (+32 2) 299 13 82


Side Bar