Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Salzburg voitti Esteetön kaupunki ‑palkinnon

Bryssel 1. joulukuuta 2011 – Itävallan Salzburg voitti tänään vuoden 2012 Esteetön kaupunki ‑palkinnon. Euroopan unioni myöntää palkinnon kaupungeille, jotka helpottavat vammaisten liikkumista. Näin halutaan vuosittain palkita toimet, joilla parannetaan kaupunkiympäristön esteettömyyttä ja vammaisten tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia. Euroopan komissio kiitti Salzburgin pitkäaikaista sitoutumista, johdonmukaista toimintaa ja erinomaisia tuloksia esteettömyyden parantamisessa. Myös vammaisten suora osallistuminen huomioitiin.

Oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding jakoi palkinnon Euroopan vammaisten päivänä. Yhdessä Euroopan vammaisfoorumin (EDF) kanssa järjestetty aloite on tärkeä osa EU:n vammaisstrategiaa (IP/10/1505 ja MEMO/10/578). Tavoitteena on edistää esteettömyyttä Euroopan kaupungeissa.

Esteetön Eurooppa –strategian perimmäisenä tavoitteena on helpottaa kaikkien elämää. Komissaari Redingin mukaan Esteetön kaupunki –palkinnon avulla hyviä käytänteitä voidaan nostaa esiin koko Euroopassa nyt, kun väestö ikääntyy ja esteettömyydestä on tulossa perusedellytys. Esteettömyyden vaatimus voi myös kannustaa innovaatiotoimintaan ja lisätä talouskasvua. Komissaari Reding kertoi odottavansa, että esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskeva lainsäädäntöehdotus esitetään vuonna 2012.

Tuomaristo valitsi Salzburgin voittajaksi sen erinomaisten saavutusten vuoksi kaikilla keskeisillä esteettömyyden osa-alueilla: rakennettu ympäristö ja julkiset tilat, liikenne ja siihen liittyvä infrastruktuuri, tiedotus ja viestintä, myös uudet teknologiat, ja julkiset palvelut.

Esteetön kaupunki –kilpailun loppukilpailuun pääsivät (aakkosjärjestyksessä):

  • Krakova (Puola), koska se on sitoutunut parantamaan esteettömyyttä haastavassa ympäristössä, jossa kulkeminen ei ole esteetöntä, ja koska kaupungissa on erityisesti helpotettu pääsyä kulttuuriperintöön kuuluville monumenteille

  • Marburg (Saksa), koska se on jo pitkään sitoutunut parantamaan esteettömyyttä, sillä on selkeä pitkän aikavälin strategia ja se on onnistunut esimerkillisesti ottamaan vammaisia mukaan kaupungin esteettömyyshankkeisiin suunnitteluvaiheesta alkaen toteutusvaiheeseen asti

  • Santander (Espanja), koska se noudattaa johdonmukaisesti kaupungin esteettömyyttä tukevia ohjelmia, joiden suunnittelussa on otettu huomioon kaikkien käyttäjien tarpeet, ja koska on saavutettu korkealaatuisia ja kestäviä tuloksia.

Toiseen Esteetön kaupunki –kilpailuun oli ehdolla 114 kaupunkia 23 EU-maasta. Osallistuvien kaupunkien piti todistaa, että ne olivat onnistuneet parantamaan kaikkien kansalaisten mahdollisuuksia liikkua esteettä kaupungissa iästä tai vammasta huolimatta. Jäsenvaltioiden tuomaristot, joissa oli vammaisia ja esteettömyysasiantuntijoita, valitsivat 31 ehdokasta Euroopan tason valintamenettelyyn.

Taustaa

Esteettömyydellä tarkoitetaan sitä, että vammaiset voivat liikkua samoin edellytyksin kuin muut rakennetussa ympäristössä ja liikennevälineissä sekä hyödyntää tieto- ja viestintätekniikoita sekä muita laitteita ja palveluja.

Nyt jaettiin toinen Esteetön kaupunki –palkinto. Ensimmäinen palkinto meni vuonna 2011 Espanjan Avilalle (IP/10/1641). Voittajan ja kolmen loppukilpailuun päässeen ehdokkaan lisäksi tuomaristo antoi tänä vuonna myös seuraavat erityismaininnat:

  • Grenoble (Ranska) julkisten laitosten ja palvelujen ansiosta: kaupunki on pitkäjänteisesti sitoutunut parantamaan esteettömyyttä, ja se noudattaa johdonmukaisesti sosiaalista osallisuutta edistävää politiikkaa, mitä tukee esteetön infrastruktuuri

  • Ljubljana (Slovenia) liikenteen ja siihen liittyvän infrastruktuurin ansiosta: kaupungin keskustan esteettömyyttä on parannettu johdonmukaisesti ja kokonaisvaltaisesti (bussien pysäkkinäyttö ja ‑kuulutukset, bussipysäkkien merkinnät pistekirjoituksella, kaupungin keskustan kohokartta)

  • Olomouc (Tšekki) tiedotuksen ja viestinnän, kuten uuden teknologian, ansiosta: kaupungissa on toteutettu innovatiivisia hankkeita, kuten multimediaopas matkailijoille – uusi interaktiivinen navigointiväline, jossa on GPS-järjestelmä ja jonka avulla voi katsella ja kuunnella opastusta useilla kielillä

  • Terrassa (Espanja) rakennetun ympäristön ja julkisten tilojen ansiosta: sitkeä toiminta esteettömän pääsyn luomiseksi historiallisiin kohteisiin, keskittyminen arkkitehtonisten esteiden poistamiseen asuinrakennuksissa, puistoissa, kaduilla, aukioilla, kulttuuriperintöä edustavissa rakennuksissa, myös hissien, luiskien ja siltojen rakentaminen.

Lisätietoja

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Esteetön kaupunki ‑palkinto:

www.accesscityaward.eu

Oikeusasioista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivut:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman +32-2 296 24 06

Mina Andreeva +32-2 299 13 82


Side Bar