Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjoni pressiteade

Salzburg võitis puuetega inimeste vajadusi arvestava linna auhinna

Brüssel, 1. detsember 2011. Austria linn Salzburg võitis täna auhinna „Access City award”, mille Euroopa Liit annab linnale, mis on kõige rohkem parandanud puuetega inimeste liikumisvõimalusi. Igal aastal antava auhinna eesmärk on autasustada pingutusi linnaruumi juurdepääsetavuse parandamiseks ja puuetega inimeste võrdse osaluse edendamiseks. Euroopa Komisjon hindas Salzburgi pikaajalist järjepidevat tegevust juurdepääsetavuse parandamisel ja suurepäraseid tulemusi, mis on saavutatud puuetega inimeste otsesel osavõtul.

ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding esitles auhinda Euroopa puuetega inimeste päeval. Auhinna väljaandmist korraldatakse koostöös Euroopa puuetega inimeste foorumiga ning see on ELi puuetega inimeste strateegia (IP/10/1505 ja MEMO/10/578) oluline meede, mille eesmärk on tõsta esile juurdepääsetavuse parandamise algatusi Euroopa linnades.

ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi sõnul on kõigi inimeste võrdsed takistusteta liikumise võimalused piirideta Euroopa strateegia nurgakivi. Auhind „Access City award” aitab tutvustada ja edendada Euroopa head tava ajal, kus vananev elanikkond on muutnud juurdepääsetavuse kõigi jaoks oluliseks küsimuseks. Takistusteta liikumine võib soodustada innovatsiooni ja majanduskasvu. Eriti oluline on see praeguses majandusolukorras. Soovin toetada juurdepääsetavuse parandamist kogu Euroopas ja kavatsen 2012. aasta lõpus esitada sellesisulise seadusandliku ettepaneku,” ütles Reding.

Euroopa žürii valis Salzburgi välja suurepäraste saavutuste eest olulistes juurdepääsetavusega seotud valdkondades: hoonestatud keskkond ja avalik ruum, transport ja sellega seotud infrastruktuur, info ja teabevahetus, sealhulgas uus tehnoloogia, ning avalikud asutused ja teenused.

Ülejäänud finalistid olid (tähestikulises järjekorras):

  • Krakow (Poola), kes on parandanud inimeste takistusteta liikumise võimalusi raskesti juurdepääsetavas keskkonnas ja pööranud erilist tähelepanu kultuuripärandi juurdepääsetavusele;

  • Marburg (Saksamaa), kes on pikka aega tegelenud juurdepääsetavuse parandamisega, kellel on selge ja pikaajaline tulevikustrateegia ja keda võib tuua eeskujuks puuetega inimeste kaasamise eest juurdepääsetavust käsitlevatesse projektidesse alates kavandamisetapist ja lõpetades rakendamisega;

  • Santander (Hispaania), kes on järjepidevalt rakendanud linnas liikumist hõlbustavaid programme, kus võetakse arvesse kõigi inimeste vajadusi, ja kelle saavutatud tulemused on kvaliteetsed ja kestlikud.

Auhind anti välja teist korda ja sellele kandideeris 114 linna 23st ELi riigist. Osalevad linnad pidid tõestama, et nad on suutnud parandada kõikide inimeste takistusteta liikumise võimalusi, sõltumata nende east või puuetest. Puuetega inimestest ja juurdepääsetavuse valla ekspertidest koosnevad liikmesriikide žüriid tegid eelvaliku, millest jäi sõelale 31 kandidaati.

Taust

Juurdepääsetavus tähendab, et puuetega inimesed pääsevad füüsilisele keskkonnale, transpordile, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale ja -süsteemidele ning muudele vahenditele ja teenustele ligi teistega samadel alustel.

Auhind „Access City award” anti sel aastal välja teist korda. Esimene auhind anti Hispaania linnale Avilale (IP/10/1641). Lisaks võitjale ja kolmele finalistile märkis žürii ära järgmised linnad:

  • Grenoble (Prantsusmaa) avalike asutuste ja teenuste eest: pikaajaline tegevus juurdepääsuvõimaluste parandamisel ja sidus sotsiaalse kaasamise poliitika, mida toetab juurdepääsetav infrastruktuur;

  • Ljubljana (Sloveenia) transpordi ja infrastruktuuri eest: integreeritud juurdepääs kesklinnale (bussides on audio- ja videoseadmed peatuste teatamiseks, bussipeatustes pimekirjas teave, kombatav kesklinnakaart);

  • Olomouc (Tšehhi) info ja teabevahetuse, sealhulgas uue tehnoloogia eest: innovaatilised projektid, nagu multimeedia vahendeid kasutav turistijuht, uuenduslik interaktiivne navigeerimisseade, mis sisaldab GPSi ning mitmes keeles audio- ja visuaalteavet;

  • Terrassa (Hispaania) hoonestatud keskkonna ja avaliku ruumi eest: ajalooliste vaatamisväärsuste juurdepääsetavaks muutmine; elumajadele, parkidele, tänavatele, väljakutele ja muinsustele juurdepääsu takistavate arhitektuuriliste tõkete kõrvaldamine, sealhulgas liftide, kaldteede ja sildade ehitamine.

Lisateave

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Access City Award

www.accesscityaward.eu

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar