Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Salzburg vinder EU-pris for handicapvenlige byer

Bruxelles, den 1. december 2011 – Den østrigske by Salzburg er i dag blevet tildelt den såkaldte Access City award for 2012 - den europæiske pris, som belønner byer, der er gjort mere tilgængelige for handicappede. Formålet med den årlige uddeling af denne pris er at belønne bestræbelser på at forbedre tilgængeligheden i bymiljøet og fremme ligelig deltagelse i samfundslivet for handicappede. Europa-Kommissionen fremhævede Salzburgs vedholdende engagement, den kohærente tilgang og de enestående resultater, der med direkte deltagelse af handicappede er opnået med hensyn til at fremme tilgængeligheden.

Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender, overrakte prisen i anledning af den europæiske handicapdag. Initiativet, som er blevet til i samarbejde med Det Europæiske Handicapforum, indtager en central plads i EU's handicapstrategi (IP/10/1505 og MEMO/10/578) og tager sigte på at fremme indsats, der sikrer bedre tilgængelighed i europæiske byer.

"Forbedring af tilgængeligheden i dagligdagen er et afgørende element i vores strategi til fremme af et Europa uden barrierer", udtalte EU's kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding. "Acces City-prisen bidrager til at sætte fokus på og fremme god praksis i hele EU på et tidspunkt, hvor en aldrende befolkning gør det nødvendigt at forbedre tilgængeligheden for alle. Tilgængelighed kan være med til at stimulere innovation og økonomisk vækst. Dette er særlig relevant i den nuværende økonomiske situation. Jeg så gerne, at der fandtes en retsakt om tilgængelighed i Europa og har til hensigt at lægge et fremslag frem inden udgangen af 2012."

EU-juryen valgte Salzburg på grund af byens enestående resultater på alle centrale områder inden for tilgængelighed: bygninger og offentlige rum, transport og tilhørende infrastruktur, information og kommunikation, herunder ny teknologi, offentlige faciliteter og serviceydelser.

De øvrige finalister var (i alfabetisk rækkefølge):

  • Krakow (Polen), som blev udvalgt for sin indsats for at forbedre tilgængeligheden i en kontekst med en utilgængelig infrastruktur og for den særlige opmærksomhed, der har været omkring adgangen til kulturelle monumenter

  • Marburg (Tyskland), der blev udvalgt for sit vedholdende engagement i forhold til tilgængelighed, byens klare langsigtede strategi for den fremtidige indsats og for den eksemplariske integration af handicappede i kommunens tilgængelighedsprojekter - lige fra planlægningsfasen og frem til gennemførelsen

  • Santander (Spanien), der blev udpeget som finalist på grund af byens til stadighed tilgængelighedsfremmende byprogrammer, som følger et universelt design, samt for kvaliteten og bæredygtigheden af de opnåede resultater.

Der blev i forbindelse med denne anden tildeling af Access City-prisen modtaget nomineringer fra 114 byer i 23 EU-lande. De deltagende byer skulle kunne dokumentere deres indsats og resultater med hensyn til at sikre lige muligheder for tilgængelighed - uanset alder eller førlighed. Nationale juryer bestående af handicappede og eksperter i tilgængelighed foretog en første udvælgelse af 31 ansøgere med henblik på udvælgelsen på EU-plan.

Baggrund

“Tilgængelighed” betyder, at handicappede på lige fod med andre har adgang til det fysiske miljø, transport, informations- og kommunikationsteknologier og -systemer samt andre faciliteter og tjenester.

Dette er den anden årlige tildeling af Access City-prisen. Den første gik til Ávila i Spanien (IP/10/1641). Ud over at udpege vinderen og tre finalister anerkendte juryen også de positive resultater, der var opnået i følgende byer:

  • Grenoble (Frankrig) for offentlige faciliteter og serviceydelser: en vedholdende indsats for at forbedre tilgængeligheden og gennemførelse af en kohærent politik for social inklusion understøttet af tilgængelige infrastrukturer

  • Ljubljana (Slovenien) for transport og tilhørende infrastrukturer: kohærent og integreret tilgængelighed i bymidten (busser forsynet med både auditive og visuelle signaler for stop, Braille-tegn ved busstoppesteder og taktile kort over byens centrum)

  • Olomouc (Tjekkiet) for information og kommunikation og ny teknologi: dette har resulteret i innovative projekter som f.eks. en multimediaturistguide - et nyt interaktivt navigationsredskab, som omfatter et GPS-system, samt auditiv og visuel information på flere sprog

  • Terrassa (Spanien) for bygningsmiljøet og offentlige rum: vedholdende indsats for at gøre historiske monumenter tilgængelige; fokus på fjernelse af arkitektoniske barrierer i boliger og parker, på gader og pladser og historiske bygninger, bl.a. omfattende installering af elevatorer, ramper og broer.

Yderligere oplysninger:

Nyhedsrum for Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Access City Award

www.accesscityaward.eu

Hjemmeside for Europa-Kommissionens næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar