Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Залцбург спечели наградата на ЕС за град с най-добри условия за хората с увреждания

Брюксел, 1 декември 2011 г. — днес австрийският град Залцбург спечели наградата „Достъпен град“ за 2012 г. — европейската награда за подобряване на достъпа в градовете за хората с увреждания. С ежегодното отличие се награждават усилията за подобряване на достъпността в градската среда и се насърчава равното участие на хората с увреждания. Европейската комисия оцени дълготрайния ангажимент, последователния подход и отличните резултати на град Залцбург в подобряване на достъпността, постигната с прякото участие на хората с увреждания.

Вивиан Рединг, комисар на ЕС в областта на правосъдието, връчи наградата по повод на Европейския ден на хората с увреждания. Инициативата, организирана в партньорство с Европейския форум на хората с увреждания, е ключова дейност в рамките на стратегията на ЕС за хората с увреждания (IP/10/1505 и MEMO/10/578) и е насочена към насърчаване на мерки за подобряване на достъпността в европейските градове.

Да направим живота достъпен за всички хора е в центъра на стратегията ни за една Европа без бариери“, заяви комисарят на ЕС по правосъдието Вивиан Рединг. „Наградата „Достъпен град“ помага да се изтъкнат и насърчат добрите практики в Европа във време, когато поради застаряването на населението достъпността се превръща в необходимост. Достъпността може да бъде стимул за иновациите и икономическия растеж. Това е от особено значение в настоящата икономическа обстановка. Бих желала в Европа да се приеме нормативен акт за достъпността и възнамерявам до края на 2012 г. да внеса предложение за него.“

Европейското жури избра Залцбург заради неговите изключителни постижения във всички ключови области, свързани с достъпността: архитектурната среда и обществените пространства; транспорта и свързаната с него инфраструктура; информацията и комуникацията, включително нови технологии, обществените съоръжения и услуги.

Другите финалисти бяха (по азбучен ред):

  • Краков (Полша), избран заради ангажираността си за подобряване на достъпността в един труден контекст на недостъпна инфраструктура, както и заради специалното внимание, което се отделя на достъпа до паметниците на културното наследство;

  • Марбург (Германия), избран заради дълготрайния си ангажимент за достъпност, ясната, дългосрочна стратегия за бъдещето и заради образцовото интегриране на хората с увреждания в проекти на общината за достъпност от фазата на планиране до изпълнението;

  • Сантандер (Испания), номиниран като финалист заради градоустройствените си програми, винаги съобразени с достъпността, които следват универсален подход на проектиране, както и заради качеството и устойчивостта на постигнатите резултати.

При второто издание на наградата „Достъпен град“ бяха получени заявки от 114 града в 23 страни от ЕС. Участващите градове трябваше да предоставят доказателства за своите усилия и постижения при гарантирането на равен достъп за всички, независимо от възрастта или способността. Национални журита, съставени от хора с увреждания и експерти по достъпността, предварително подбраха тридесет и един кандидата, които да се състезават на европейско равнище.

История на досието

„Достъпност“ означава, че хората с увреждания имат равноправен достъп с всички останали до физическата среда, транспорта, информационните и комуникационните технологии и системи и други съоръжения и услуги.

Това е второто годишно издание на наградата „Достъпен град“. Първата награда беше присъдена на град Авила в Испания (IP/10/1641). Освен на победителя и на тримата финалисти, тази година журито присъди и специални награди на:

  • Гренобъл (Франция) за обществени съоръжения и услуги: дълготраен ангажимент за подобряване на достъпността и съгласувана политика за социално приобщаване, подкрепени чрез достъпна инфраструктура;

  • Любляна (Словения) за транспорт и свързана с него инфраструктура: последователност и интегриране на достъпността в центъра на града (автобуси, оборудвани с аудио и видео съобщения за спирките, брайлови надписи на автобусните спирки, тактилна карта на центъра на града);

  • Оломоуц (Чешка република) за информация и комуникация, включително нови технологии: това доведе до иновативни проекти като мултимедиен туристически гид — нов инструмент за интерактивна навигация, включващ GPS система, както и аудио- и визуална информация на няколко езика;

  • Тераса (Испания) за архитектурна среда и обществени пространства: непрекъснати усилия за подобряване на достъпността на историческите места; акцент върху премахването на архитектурните бариери в жилищните сгради, парковете, улиците, площадите и историческите сгради, включително инсталиране на асансьори, рампи и мостове.

За повече информация

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Награда „Достъпен град“:

www.accesscityaward.eu

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

За контакти:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar