Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Lufttransporter: kommissionen välkomnar avtalet om flygningar över Sibirien

Bryssel den 1 december 2011 – Europeiska kommissionen och den ryska regeringen har enats om att modernisera avgiftssystemet för flygningar över Sibirien. Från och med den 1 januari 2014 kommer EU-flygbolagens avgifter för att få flyga över ryskt territorium att vara kostnadsbaserade och transparenta. Alla flygbolag kommer att behandlas på samma sätt. Avtalet har ingåtts genom skriftväxling mellan Rysslands minister för ekonomisk utveckling Elvira Nabiullina, kommissionens vice ordförande Siim Kallas och kommissionsledamoten med ansvar för handel Karel De Gucht. Det träder i kraft den 1 januari 2012 efter att WTO:s ministerkonferens har gett grönt ljus för Rysslands anslutning till WTO, vilket väntas ske den 16 december 2011.

I dag är EU-flygbolag tvungna att betala när de flyger över Sibirien på väg till destinationer i Asien. Avgifterna beräknas uppgå till cirka 320 miljoner euro per år – varav det mesta går direkt till Aeroflot. EU har länge ansett att avgifterna strider både mot EU:s antitrustlagstiftning och mot internationell rätt (Chicagokonventionen). Dessutom driver de upp flygbolagens kostnader på ett orättvist sätt, vilket gör resor från Europa till destinationer i Asien dyrare och snedvrider konkurrensen mellan flygbolagen på dessa marknader. Avgifterna lägger också en extra börda på handeln mellan EU och Asien.

Grunden för dagens avtal utarbetades 2006, på basis av en uppsättning överenskomna principer, men det är först nu som avtalet kan träda i kraft.

Kommissionens vice ordförande Siim Kallas betonar vikten av detta genombrott i luftfartsrelationerna mellan EU och Ryssland: ”Avgifterna för flygningar över Sibirien har under flera decennier varit det enskilt största hindret för fördjupade luftfartsrelationer mellan EU och Ryssland, till skada för både flygbolag och passagerare. Dagens avtal är därför en mycket viktig milstolpe för ett närmare samarbete inom flera olika delar av luftfarten. Rysslands transportminister Igor Levitin och jag kom överens om detta på det senaste luftfartstoppmötet EU–Ryssland i Sankt Petersburg, och vi har samarbetat mycket nära med det polska ordförandeskapet för att slutföra avtalet. Detta avtal avspeglar tydligt den positiva andan från Sankt Petersburg! Vi ser nu fram emot att det snabbt omsätts i praktiken.”

Kommissionär Karel De Gucht understryker avtalets betydelse för Rysslands WTO-anslutning: ”Rysslands tydliga åtagande att göra avgifterna för flygningar över Sibirien kostnadsbaserade, transparenta och icke-diskriminerande har bidragit till att EU kan stödja Rysslands anslutning till WTO. Båda dessa utvecklingar är mycket goda nyheter.”

Vad blir nästa steg?

Ryssland och EU:s medlemsländer har nu tid på sig fram till den 1 juli 2012 att ändra sina bilaterala luftfartsavtal för att fullt ut genomföra de överenskomna principerna.

Mer information om luftfartsrelationerna mellan EU och Ryssland:

MEMO/11/695

MEMO/11/167

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar