Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – tlačová správa

Letecká doprava: Európska komisia víta dohodu o preletoch nad Sibírou

Brusel 1. december 2011 – Európska komisia a vláda Ruskej federácie sa dohodli na modernizácii systému platieb za prelety nad Sibírou. Všetky poplatky, ktoré sú letecké spoločnosti EÚ povinné platiť za prelety na územím Ruska, budú od 1. januára transparentné a viazané na náklady. Vo vzťahu k jednotlivým leteckým spoločnostiam nebudú diskriminačné. Dohoda sa uzatvára formou výmeny listov medzi ruskou stranou zastúpenou ministerkou pre hospodársky rozvoj Elvirou Nabullinovou a Európskou komisiou zastúpenou jej podpredsedom Siimom Kallasom a Karlom de Guchtom, európskym komisárom pre obchod. Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2012 po tom, ako sa na ministerskej konferencii Svetovej obchodnej organizácie odsúhlasí vstup Ruska do WTO, čo sa očakáva 16. decembra 2011.

Poplatky sa v súčasnosti vzťahujú lety do ázijských destinácií, pri ktorých leteckí dopravcovia EÚ prelietavajú nad Sibírou. Ich celková výška sa odhaduje na približne 320 miliónov eur ročne, pričom väčšina z tejto sumy je určená priamo Aeroflotu. EÚ už dlhšie vyjadrovala znepokojenie nad tým, že tieto poplatky sú v rozpore tak s antitrustovým právom EÚ, ako aj s medzinárodným právom (Chicagský dohovor). Okrem toho vedú k nespravodlivému zvyšovaniu nákladov leteckých spoločností, čo sa prejavuje vyššími cenami leteniek z Európy do Ázie a narúšaním hospodárskej súťaže na týchto trhoch. Takisto sú ďalšou záťažou pre obchodné vzťahy medzi EÚ a Áziou.

Základy dnešnej dohody boli položené v roku 2006 a vychádzajú zo súboru „dohodnutých zásad“, dohoda však do platnosti vstupuje len teraz.

Podpredseda Komisie Siim Kallas zdôrazňuje význam tohto obratu vo vzťahoch medzi EÚ a Ruskom v oblasti letectva: „Poplatky za prelety nad Sibírou boli niekoľko desaťročí jedinou zásadnou prekážkou ďalšieho rozvoja vzťahov medzi EÚ a Ruskom v oblasti letectva na ujmu leteckých spoločností a cestujúcich. Dnešná dohoda je preto veľmi významným medzníkom v upevňovaní blízkej spolupráce v mnohých oblastiach letectva. Zhodol som sa na tom s ruským ministrom dopravy Igorom Levitinom na nedávnom leteckom samite EÚ – Rusko v Sankt Peterburgu a v záujme finalizácie dohody sme ďalej veľmi úzko spolupracovali s poľským predsedníctvom. Táto dohoda je jasným odrazom pozitívneho ducha Sankt Peterburgu! Teraz sa tešíme na jej rýchle vykonávanie.“

Európsky komisár Karel De Gucht poukazuje na význam tejto dohody pre prijatie Ruska do WTO: „Jasný záväzok ruskej strany viazať poplatky za prelety nad Sibírou na náklady, dosiahnuť transparentnosť a zamedziť diskriminácii pomohli raziť cestu podpore vstupu Ruska do WTO, ktorú dostalo zo strany EÚ. Obe tieto skutočnosti sú veľmi dobrými správami.

Ďalšie kroky

Rusko a členské štáty EÚ sú povinné do 1. júla 2012 upraviť svoje dvojstranné dohody o leteckých službách tak, aby sa „dohodnuté zásady“ v plnej miere zaviedli.

Ďalšie informácie o vzťahoch EÚ a Ruska v oblasti letectva:

MEMO/11/695

MEMO/11/167

Kontaktné osoby :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar