Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Transport lotniczy: Komisja z zadowoleniem przyjmuje umowę w sprawie opłat za przeloty nad Syberią

Bruksela, dnia 1 grudnia 2011 r. – Komisja Europejska i rząd Rosji osiągnęły porozumienie w sprawie zmian systemu opłat za przeloty nad Syberią. Od dnia 1 stycznia 2014 r. wszelkie opłaty, które unijni przewoźnicy lotniczy muszą wnosić za przelot nad terytorium rosyjskim, będą uzasadnione kosztami i przejrzyste. Opłaty te nie będą różnicowane w zależności od przewoźników lotniczych. Porozumienie to zostało zawarte w formie wymiany listów pomiędzy minister rozwoju gospodarczego, Elwirą Nabiulliną, ze strony Federacji Rosyjskiej a wiceprzewodniczącym Komisji, Siimem Kallasem, i komisarzem UE ds. handlu, Karlem De Gucht, w imieniu Komisji. Porozumienie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., po planowanym na dzień 16 grudnia 2011 r. otrzymaniu przez Rosję zgody na przystąpienie do Światowej Organizacji Handlu (WTO) ze strony konferencji ministerialnej WTO.

Obecnie unijni przewoźnicy lotniczy muszą płacić za przeloty nad Syberią do portów przeznaczenia w Azji. Szacuje się, że koszt tych płatności wynosi ok. 320 mln EUR rocznie – z czego większość trafia bezpośrednio do Aeroflotu. Płatności te budziły od dłuższego czasu zaniepokojenie UE w związku z potencjalnymi naruszeniami prawa ochrony konkurencji i prawa międzynarodowego (konwencji z Chicago). Opłaty te zwiększają ponadto w nieuzasadniony sposób koszty przewoźników lotniczych, przez co podrażają koszt biletów lotniczych z Europy do portów przeznaczenia w Azji i zakłócają konkurencję między przewoźnikami lotniczymi na tych rynkach. Przyczyniają się one także do dodatkowego obciążenia w relacjach handlowych między UE a Azją.

Fundamenty dzisiejszego porozumienia zostały położone w 2006 r., w oparciu o zestaw „Uzgodnionych zasad”, ale wejdą w życie dopiero teraz.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas podkreśla znaczenie tego przełomowego wydarzenia w stosunkach w dziedzinie lotnictwa między UE a Rosją: „Opłaty za loty transsyberyjskie od kilkudziesięciu lat stanowiły najważniejszą przeszkodę dla dalszego rozwoju stosunków w dziedzinie lotnictwa między UE a Rosją, ze szkodą dla przewoźników lotniczych i pasażerów. Dzisiejsze porozumienie stanowi w związku z tym bardzo ważny krok w kierunku zacieśnienia współpracy w wielu obszarach lotnictwa. Porozumienie to zostało uzgodnione przez Igora Lewitina, rosyjskiego ministra transportu, i przeze mnie podczas niedawnego szczytu UE-Rosja poświęconego lotnictwu, który odbył się w Petersburgu, a podczas jego finalizowania współpracowaliśmy bardzo ściśle z polską prezydencją. Porozumienie to wyraźnie odzwierciedla pozytywną atmosferę Petersburga! Obecnie oczekujemy jego szybkiego wprowadzenia w życie.”.

Komisarz Karel De Gucht podkreśla znaczenie tego porozumienia dla przystąpienia Rosji do WTO: „Wyraźne zobowiązanie ze strony Rosji, które otrzymaliśmy w sprawie doprowadzenia do powiązania z kosztami, przejrzystości i niedyskryminacyjnego charakteru opłat za przeloty nad Syberią przyczyniło się do gotowości UE do wsparcia przystąpienia Rosji do WTO. Oba te wydarzenia traktujemy jako bardzo dobrą wiadomość.”.

Kolejne kroki

Rosja i państwa członkowskie UE mają czas do dnia 1 lipca 2012 r., aby zmienić dwustronną umowę o komunikacji lotniczej w celu pełnego wdrożenia „Uzgodnionych zasad”.

Więcej informacji na temat relacji w dziedzinie lotnictwa między UE a Rosją:

MEMO/11/695

MEMO/11/167

Kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar