Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Luchtvaart: Overeenkomst vluchten over Siberië door de Commissie gunstig onthaald

Brussel, 1 december 2011 - De Europese Commissie en de Russische regering zijn overeengekomen om het systeem van vergoedingen voor vluchten over Siberië te moderniseren. Met ingang van 1 januari 2014 zullen de vergoedingen die EU‑luchtvaartmaatschappijen moeten betalen om over Russisch grondgebied te vliegen, kostengerelateerd en transparant zijn. Er zal bij deze vergoedingen geen discriminatie tussen luchtvaartmaatschappijen zijn. De overeenkomst is uitgewerkt in een briefwisseling tussen de Russische minister voor Economische Ontwikkeling, mevrouw Elvira Nabiullina, aan Russische zijde, en vice-voorzitter van de Commissie Siim Kallas en commissaris voor Buitenlandse Handel, Karel de Gucht, aan EU-zijde. De overeenkomst zal in werking treden op 1 januari 2012 nadat de ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie het licht op groen heeft gezet voor de toetreding van Rusland tot de WHO, wat vermoedelijk op 16 december 2011 zal gebeuren.

Momenteel moeten luchtvervoerders van de EU een vergoeding betalen om bij vluchten met bestemming Azië over Siberië te mogen vliegen. Deze vergoedingen worden geraamd op 320 miljoen euro per jaar en het grootste gedeelte ervan wordt rechtstreeks door Aeroflot geïnd. De EU is reeds lang de mening toegedaan dat deze vergoedingen een schending inhouden van zowel de antitrust‑wetgeving van de EU als het internationale recht (Verdrag van Chicago). Bovendien worden de kosten van de luchtvaartmaatschappijen als gevolg van deze vergoedingen op onbillijke wijze opgedreven zodat vliegtuigtickets voor vluchten van Europa naar bestemmingen in Azië duurder worden en de concurrentie tussen de luchtvaartmaatschappijen op deze markten wordt vervalst. De vergoedingen leggen ook extra druk op de handelsbetrekkingen tussen de EU en Azië.

De overeenkomst die nu werd gesloten, werd in 2006 voorbereid op basis van een reeks "overeengekomen beginselen" maar zal pas nu in werking treden.

De vice-voorzitter van de Commissie, Siim Kallas, onderstreept het belang van deze doorbraak in de betrekkingen ten aanzien van de luchtvaart tussen de EU en Rusland. "Deze royalty's voor vluchten over Siberië zijn decennialang veruit het belangrijkste obstakel geweest bij de verdere uitbouw van de luchtvaartbetrekkingen EU‑Rusland en waren nadelig voor zowel de luchtvaartmaatschappijen als de passagiers. De overeenkomst van vandaag is derhalve een zeer belangrijke mijlpaal die zal zorgen voor meer en nauwere samenwerking op talrijke gebieden van de luchtvaart. Igor Levitin, de Russische transportminister en ikzelf zijn een en ander overeengekomen tijdens de recente EU‑Rusland Luchtvaart‑top in St. Petersburg en we hebben zeer nauw samengewerkt met het Poolse voorzitterschap om de overeenkomst tot een goed einde te brengen. De positieve geest van St. Petersburg vindt zijn neerslag in deze overeenkomst! We kijken nu uit naar de snelle toepassing ervan."

Commissaris Karel De Gucht benadrukt het belang van deze overeenkomst voor de toetreding van Rusland tot de WHO: "De duidelijke toezegging van Rusland om de vergoedingen voor vluchten over Siberië kostengerelateerd, transparant en niet-discriminatoir te maken, heeft er mee voor gezorgd dat de EU aan de toetreding van Rusland tot de WHO haar steun heeft verleend. Allebei deze ontwikkelingen zijn goed nieuws."

Volgende stappen

Rusland en de lidstaten van de EU hebben tot 1 juli 2012 de tijd om hun bilaterale overeenkomsten inzake luchtvervoerdiensten te wijzigen zodat ten volle rekening wordt gehouden met de "overeengekomen beginselen".

Voor meer informatie met betrekking tot de luchtvaartbetrekkingen EU-Rusland:

MEMO/11/695

MEMO/11/167

Contact :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar