Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Gaisa transports. Komisija atzinīgi vērtē nolīgumu par lidojumiem pāri Sibīrijai

Brisele, 2011. gada 1. decembris. Eiropas Komisija un Krievijas valdība ir vienojušās modernizēt sistēmu attiecībā uz maksājumiem par lidojumiem pāri Sibīrijai. No 2014. gada 1. janvāra visi maksājumi, kas ES aviosabiedrībām jāmaksā par lidojumiem pāri Krievijas teritorijai, būs samērojami ar izmaksām un pārredzami. Tie neradīs diskrimināciju attiecībā uz aviosabiedrībām. Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā noslēdza Krievijas Ekonomikas attīstības ministre Elvira Nabiullina, no Krievijas puses, un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass un ES tirdzniecības komisārs Karels de Gihts, no Komisijas puses. Minētais nolīgums stāsies spēkā 2012. gada 1. janvārī pēc tam, kad PTO Ministru konference būs devusi piekrišanu par Krievijas pievienošanos PTO, kas, kā sagaidāms, notiks 2011. gada 16. decembrī.

Patlaban ES gaisa pārvadātājiem ir jāmaksā par tiem lidojumiem pāri Sibīrijai, kuru galamērķis ir Āzija. Tiek lēsts, ka minētie maksājumi izmaksā aptuveni 320 miljonus eiro gadā, un lielāko daļu tieši saņem aviosabiedrība Aeroflot. ES jau ilgu laiku bija bažas par to, ka šie maksājumi pārkāpj gan ES pretmonopola tiesības, gan starptautiskās tiesības (Čikāgas konvencija). Turklāt tie aviosabiedrībām negodīgi rada izmaksu palielinājumu, kā rezultātā biļetes no Eiropas uz galamērķiem Āzijā kļūst dārgākas un rodas konkurences traucējumi starp aviosabiedrībām šajos tirgos. Minētie maksājumi arī rada papildu slogu tirdzniecības attiecībās starp ES un Āziju.

Šodien noslēgtais līgums tika sagatavots jau 2006. gadā, pamatojoties uz „Saskaņoto principu” kopumu, bet tas stāsies spēkā tikai tagad.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass norāda uz to, cik nozīmīgs ir šis sasniegums ES un Krievijas attiecībās aviācijas jomā: „Maksājumi par lidojumiem pāri Sibīrijai gadu desmitiem bija vienīgais vissvarīgākais šķērslis turpmākai attīstībai ES un Krievijas attiecībām aviācijas jomā, kas negatīvi ietekmēja aviosabiedrības un pasažierus. Līdz ar to šodien noslēgtais nolīgums ir ļoti nozīmīgs pagrieziena punkts, lai stiprinātu ciešāku sadarbību daudzās aviācijas jomās. Nesenajā ES un Krievijas aviācijas augstākā līmeņa sanāksmē Sanktpēterburgā mēs ar Krievijas transporta ministru Igoru Levitinu panācām vienošanos un cieši sadarbojāmies ar Polijas prezidentūru, lai pabeigtu šā nolīguma izstrādi. Nolīgumā nepārprotami atspoguļota Sanktpēterburgā paustā pozitīvā apņemšanās. Patlaban mēs ceram uz nolīguma drīzu īstenošanu.”

Komisārs Karels de Gihts uzsver to, cik nozīmīgs ir šis nolīgums attiecībā uz Krievijas pievienošanos PTO. „Krievijas paustā nepārprotamā apņemšanās maksājumus par lidojumiem pāri Sibīrijai padarīt samērīgus, pārredzamus un nediskriminējošus pārliecināja ES atbalstīt Krievijas pievienošanos PTO. Abi šie notikumi ir ļoti labas ziņas.”

Turpmākie pasākumi

Krievijai un ES dalībvalstīm līdz 2012. gada 1. jūlijam ir jāizdara grozījumi savos divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos, lai pilnībā īstenotu „Saskaņotos principus”.

Sīkāka informācija par ES un Krievijas attiecībām aviācijas jomā:

MEMO/11/695

MEMO/11/167

Kontaktpersonas :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar