Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Oro transportas. Komisija palankiai vertina susitarimą dėl skrydžių virš Sibiro teritorijos

Briuselis, 2011 m. gruodžio 1 d. Europos Komisija ir Rusijos vyriausybė susitarė modernizuoti mokesčių už skrydžius virš Sibiro teritorijos sistemą. Nuo 2014 m. vasario 1 d. visi mokesčiai, kuriuos ES oro transporto bendrovės turės mokėti už skrydžius, vykdomus virš Rusijos teritorijos, bus skaidrūs ir pagrįsti sąnaudomis. Juos taikant, oro transporto bendrovės nebus diskriminuojamos. Susitarimas sudarytas pasikeičiant laiškais, kuriuos Rusijos vardu pasirašė Rusijos ekonominės plėtros ministrė Elvira Nabiullina, o Komisijos vardu – Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas ir už prekybą atsakingas ES Komisijos narys Karelas De Guchtas. Susitarimas įsigalios 2012 m. sausio 1 d., kai Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ministrų konferencija pritars Rusijos stojimui į PPO. Tikimasi, kad sprendimas bus priimtas 2011 m. gruodžio 16 d.

Šiuo metu ES oro vežėjai, skrisdami į Azijos šalis, turi mokėti už skrydžius virš Sibiro teritorijos. Apskaičiuota, kad tokie mokesčiai sudaro apie 320 mln. EUR per metus, o didžiausia šios sumos dalis tenka tiesiogiai bendrovei „Aeroflot“. ES jau seniai mano, kad šie mokesčiai taikomi pažeidžiant ES antimonopolinę teisę ir tarptautinę teisę (Čikagos konvenciją). Be to, dėl jų nepagrįstai išauga oro transporto bendrovių sąnaudos, todėl lėktuvo bilietai iš Europos į Azijos šalis yra brangesni ir iškreipiama oro transporto bendrovių konkurencija šiose rinkose. Dėl taikomų mokesčių taip pat sunkiau plėtoti ES ir Azijos prekybos santykius.

Šiandienos susitarimas, grindžiamas 2006 m. sutartais principais, įsigalios tik dabar.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas pabrėžė šio laimėjimo plėtojant ES ir Rusijos santykius aviacijos srityje svarbą: „Dešimtmečius mokesčiai už skrydžius virš Sibiro teritorijos buvo vienintelė svarbiausia kliūtis toliau plėtoti ES ir Rusijos santykius aviacijos srityje, ir tuo buvo daroma žala oro transporto bendrovėms ir keleiviams. Todėl šiandienos susitarimas yra labai svarbus žingsnis stiprinant bendradarbiavimą daugelyje oro susisiekimo sričių. Mes su Rusijos transporto ministru Igoriu Levitinu šiuo klausimu sutarėme neseniai Sankt Peterburge vykusiame ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikime aviacijos klausimais ir, glaudžiai bendradarbiaudami su ES pirmininkaujančia Lenkija, baigėme rengti susitarimą. Šis susitarimas atspindi teigiamą Sankt Peterburgo susitikime išreikštą požiūrį. O dabar tikimės sklandaus susitarimo įgyvendinimo.“

Komisijos narys Karelas De Guchtas pabrėžia šio susitarimo svarbą Rusijos stojimui į PPO: „Aiškus Rusijos įsipareigojimas užtikrinti, kad mokesčiai už skrydžius virš Sibiro teritorijos būtų skaidrūs, nediskriminaciniai ir pagrįsti sąnaudomis, paskatino ES remti Rusijos prisijungimą prie PPO. Abu šie įvykiai – labai gera žinia.“

Tolesni veiksmai

Iki 2012 m. liepos 1 d. Rusija ir ES valstybės narės turi pakeisti savo dvišalius oro susisiekimo paslaugų susitarimus, kad būtų visapusiškai įgyvendinti sutarti principai.

Daugiau informacijos apie ES ir Rusijos santykius aviacijos srityje rasite:

MEMO/11/695

MEMO/11/167

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar