Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – lehdistötiedote

Lentoliikenne: Komissio ilmaisee tyytyväisyytensä Siperian ylilentoja koskevasta sopimuksesta

Bryssel 1. joulukuuta 2011 – Euroopan komissio ja Venäjän hallitus ovat sopineet Siperian ylilentoja koskevan maksujärjestelmän uudenaikaistamisesta. Kaikki maksut, jotka EU:n lentoyhtiöiden on suoritettava Venäjän alueen yli lentäessään, muuttuvat kustannusperusteisiksi ja avoimiksi 1. tammikuuta 2014 alkaen. Ne eivät aiheuta syrjintää lentoyhtiöiden välillä. Sopimus tehdään kirjeenvaihtona Venäjän puolesta talouskehitysministeri Elvira Nabiullinan sekä komission puolesta varapuheenjohtaja Siim Kallasin ja kauppapolitiikasta vastaavan komissaari Karel De Guchtin välillä. Sopimus tulee voimaan 1. tammikuuta 2012 heti sen jälkeen, kun Maailman kauppajärjestön (WTO) ministerikokous on näyttänyt vihreää valoa Venäjän WTO-jäsenyydelle, minkä odotetaan toteutuvan 16. joulukuuta 2011.

Nykyisin EU:n lentoliikenteen harjoittajien on maksettava Siperian ylilennoista kaikilla Aasiaan suuntautuvilla reiteillä. Nämä maksut arvioidaan noin 320 miljoonaksi euroksi vuodessa, ja suurin osa niistä päätyy suoraan Aeroflotin kassaan. EU on jo kauan ollut sitä mieltä, että tällaiset maksut ovat sekä EU:n kilpailuoikeuden että kansainvälisen oikeuden (Chicagon yleissopimus) vastaisia. Lisäksi ne nostavat kohtuuttomasti lentoyhtiöiden kustannuksia, jolloin lentoliput Euroopasta Aasian kohteisiin maksavat enemmän ja vääristävät lentoyhtiöiden välistä kilpailua näillä markkinoilla. Tilanne vaikeuttaa myös EU:n ja Aasian välisiä kauppasuhteita.

Tänään tehtävän sopimuksen perusta luotiin jo vuonna 2006 sovittujen periaatteiden pohjalta, mutta sopimus tulee voimaan vasta nyt.

Komission varapuheenjohtaja Siim Kallas korostaa tämän EU:n ja Venäjän välisten ilmailusuhteiden alalla saavutetun edistysaskeleen merkitystä: "Siperian ylilentomaksut ovat vuosikymmenten ajan olleet ainoa todella huomattava este EU:n ja Venäjän välisten ilmailusuhteiden kehittämiselle, ja niistä on aiheutunut haittaa sekä lentoyhtiöille että matkustajille. Siksi tänään tehtävä sopimus onkin erittäin merkittävä virstanpylväs kohti tiiviimpää yhteistyötä monilla ilmaliikenteen aloilla. Sovimme tästä Venäjän liikenneministerin Igor Levitinin kanssa äskettäin Pietarissa järjestetyn EU:n ja Venäjän ilmailualan huippukokouksen yhteydessä, ja olemme toimineet tiiviissä yhteistyössä puheenjohtajavaltio Puolan kanssa sopimuksen viimeistelemiseksi. Sopimus on selkeä osoitus Pietarissa vallinneesta myönteisestä hengestä. Nyt toivomme, että se pannaan nopeasti täytäntöön."

Komissaari Karel De Gucht korostaa sopimuksen merkitystä Venäjän WTO-jäsenyydelle: "Venäjältä saamamme selkeä sitoumus muuttaa Siperian ylilennoista perittävät maksut kustannusperusteisiksi, avoimiksi ja syrjimättömiksi on auttanut EU:ta tukemaan Venäjän WTO-jäsenyyttä. Molemmat ovat erittäin tervetulleita uutisia."

Seuraavat vaiheet

Venäjällä ja EU:n jäsenvaltioilla on 1. heinäkuuta 2012 asti aikaa muuttaa kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksiaan sovittujen periaatteiden panemiseksi täytäntöön kaikilta osin.

Lisätietoja EU:n ja Venäjän välisistä ilmailusuhteista:

MEMO/11/695

MEMO/11/167

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61


Side Bar