Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Euroopa Komisjon tervitab Siberi ülelennutasude kokkulepet

Brüssel, 1. detsember 2011 – Euroopa Komisjon ja Venemaa valitsus on leppinud kokku üle Siberi kulgevatelt lendudelt võetavate tasude süsteemi ajakohastamises. Alates 1. jaanuarist 2014 muudetakse kulupõhiseks ja läbipaistvaks kõik tasud, mida ELi lennufirmad peavad maksma Venemaa territooriumist üle lendamise eest. Tasud on kõikidele lennufirmadele võrdsed. Kokkulepe saavutati kirjavahetuse teel, milles Venemaa poolt osales majandusarengu minister Elvira Nabiullina ning komisjoni esindasid asepresident Siim Kallas ja kaubandusvolinik Karel De Gucht. Kokkulepe jõustub 1. jaanuaril 2012 pärast seda, kui WTO ministrite konverents on andnud rohelise tule Venemaa ühinemisele WTOga, mis peaks toimuma 16. detsembril 2011.

Praeguse korra kohaselt peavad ELi lennufirmad maksma üle Siberi lendamise eest juhul, kui reisi sihtkoht asub Aasias. Hinnanguliselt moodustavad need tasud 320 miljonit eurot aastas ning sellest summast enamik läheb otse Aeroflotile. EL on pikka aega väljendanud muret selle üle, et sellised tasud on vastuolus nii ELi konkurentsieeskirjade kui ka rahvusvahelise õigusega (Chicago konventsioon). Lisaks sellele paisutavad need alusetult lennufirmade kulusid ning muudavad lennupiletid Euroopast Aasiasse kulgevatele lendudele kallimaks, moonutades konkurentsi sellel turul tegutsevate lennuettevõtjate vahel. Samuti mõjub see halvasti ELi ja Aasia vahelistele kaubandussuhetele.

Täna saavutatud leppe alused valmistati eelnevalt kokku lepitud põhimõtetele toetudes ette juba 2006. aastal, kuid see jõustub alles nüüd.

Komisjoni asepresident Siim Kallas rõhutab ELi ja Venemaa lennundussuhetes saavutatud läbimurde olulisust: „Siberi ülelennutasud on aastakümneid olnud peamiseks takistuseks ELi ja Venemaa lennundussuhete arengus ning selle tõttu on kannatanud nii lennufirmad kui ka reisijad. Seepärast on tänane kokkulepe äärmiselt oluline verstapost suhete tihendamisel paljudes lennundusega seotud valdkondades. Saavutasime kokkuleppe Venemaa transpordiministri Igor Levitinga hiljutise EL–Venemaa lennunduskohtumise ajal Peterburis ning oleme teinud tihedat koostööd eesistujamaa Poolaga, et kokkulepe lõplikult vormistada. Kokkuleppes kajastub selgelt Peterburi positiivne vaim! Nüüd jääb oodata vaid leppe kiiret rakendamist.”

Volinik Karel De Gucht tõstab esile leppe olulisust Venemaa WTOga ühinemise seisukohast: „Venemaa kindel lubadus muuta Siberi ülelennutasud kulupõhiseks, läbipaistvaks ja mittediskrimineerivaks aitas kindlustada ELi toetust Venemaa ühinemisele WTOga. Mõlema uudise üle võib ainult rõõmustada.”

Järgmised sammud

Venemaal ja ELi liikmesriikidel on aega 1. juulini 2012, et muuta oma kahepoolseid lennuteenuste lepinguid selliselt, et uues leppes kokku lepitud põhimõtteid saaks täielikult rakendada.

Lisainfo ELi ja Venemaa lennundussuhete kohta:

MEMO/11/695

MEMO/11/167

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar