Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Lufttransport: Kommissionen godt tilfreds med aftale om overflyvning af Sibirien

Bruxelles, den 1. december 2011 – Europa-Kommissionen og den russiske regering er blevet enige om at modernisere betalingssystemet for overflyvning af Sibirien. Fra den. 1. januar 2014 bliver de afgifter, EU's luftfartsselskaber skal betale for overflyvning af russisk område, omkostningsrelaterede og transparente, og der diskrimineres ikke længere mellem luftfartsselskaberne. Aftalen har form af en brevveksling mellem Ruslands minister for økonomisk udvikling Elvira Nabiullina og Kommissionens næstformand Siim Kallas og handelskommissær Karel De Gucht. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2012, når WTO-Ministerkonferencen har givet grønt lys for Ruslands tiltrædelse af WTO; det ventes at ske den 16. december 2011.

I dag skal EU's luftfartsselskaber betale for at flyve over Sibirien på ruter til Asien. De samlede betalinger anslås til ca. 320 mio. EUR om året – hvoraf størsteparten går direkte til Aeroflot. EU har længe ment, at disse betalinger er i strid med såvel EU's monopollovgivning som folkeretten (Chicagokonventionen). De er også med til at presse luftfartsselskabernes omkostninger urimeligt op, og det gør flybilletter fra Europa til destinationer i Asien dyrere og forvrider konkurrencen mellem selskaberne på disse markeder. De er også en ekstra belastning for handelsrelationerne mellem EU og Asien.

Grundlaget for den nu indgåede aftale blev lagt i 2006 i form at et sæt såkaldte "aftalte principper", men den træder først i kraft nu.

Kommissionens næstformand Siim Kallas fremhæver betydning af dette gennembrud i relationerne mellem EU og Rusland på luftfartsområdet, med følgende udtalelse: "Afgifterne for overflyvning af Sibirien har i årtier været dén største forhindring for at udbygge relationerne mellem EU og Rusland på luftfartsområdet, og det har været til skade for både selskaberne og passagererne. Aftalen i dag er derfor en meget vigtig milepæl på vejen mod et tættere samarbejde på mange dele af luftfartsområdet. Jeg nåede til enighed med Ruslands transportminister Igor Levition om det på det seneste EU-Rusland-luftfartstopmøde i Skt. Petersborg, og vi har arbejdet tæt sammen med det polske formandskab om finpudsning af aftalen. Aftalen afspejler tydeligt den positive ånd fra Skt. Petersborg, og vi ser nu frem til en hurtig gennemførelse af den."

Kommissær Karel De Gucht fremhæver betydningen af denne aftale for Ruslands tiltrædelse af WTO med følgende ord: "Ruslands klare tilsagn til om at gøre afgifterne for overflyvning af Sibirien omkostningsrelaterede, transparente og ikkediskriminerende har været med til at bane vejen for, at EU kunne støtte Ruslands tiltrædelse af WTO. Begge disse udviklinger er godt nyt."

Næste skridt

Rusland og EU's medlemsstater har indtil den 1. juli 2012 til at ændre deres bilaterale luftfartsaftaler, så de "aftalte principper" implementeres fuldt ud.

Der er nærmere oplysninger om relationerne mellem EU og Rusland på luftfartsområdet på:

MEMO/11/695

MEMO/11/167

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar