Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/148

Bryssel den 14 februari 2011

Den digitala agendan: Oro för mobilkostnader på resan

Nära tre fjärdedelar av européerna oroar sig för kostnaderna när de använder mobiltelefonen under resor inom EU. Det visar en undersökningen av EU-kommissionen som publiceras i dag. 72 % av resenärerna begränsar fortfarande sina roamingsamtal på grund av höga kostnader, trots att de flesta vet att priserna har sjunkit sedan 2006. Bara 19 % av dem som använder Internet via mobiltelefonen utomlands tycker att kostnaderna för dataroaming (Internet eller e-post) är rimliga. Resultaten av undersökningen och av ett offentligt samråd om roamingförordningen (IP/10/1679) som avslutades den 11 februari kommer att användas vid kommissionens översyn över EU:s roamingregler som ska vara klar i juni 2011. Målet enligt den digitala agendan (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200) är att roamingpriser och nationella priser ska vara i stort sett desamma 2015.

”Telekomföretagen måste lyssna på sina kunder”, säger Neelie Kroes, vice ordförande och kommissionär för den digitala agendan. ”Enligt konsumenterna finns det fortfarande utrymme för förbättringar, särskilt inom dataroaming. Som utlovat i den digitala agendan för Europa vill jag skapa bättre roaminglösningar för människor och företag i EU.”

Mer roaming

Undersökningen visar att mobilanvändningen vid resor i EU har ökat sedan EU införde roamingreglerna för fyra år sedan. Trots att antalet resor minskat med cirka 13 % mellan 2006 och 2010, har den totala volymen inkommande samtal och skickade sms vid resor i EU ökat under samma period. Resenärerna ringer 32 % fler samtal, tar emot 31 % fler samtal och skriver 43 % fler sms sedan 2006.

Varierande vanor

Undersökningen visar också att det finns skillnader inom EU:

 • Män ringer mer (57 %) medan kvinnor föredrar att skicka sms (56 %).

 • 88 % av cyprioterna använder helst samtalstjänster, jämfört med bara 44 % av de brittiska resenärerna.

 • - 81 % av de irländska resenärer som använder roaming i EU föredrar sms, jämfört med bara 24 % av portugiserna.

 • 32 % av bulgarerna använder inte alls sina mobiltelefoner utomlands.

 • Unga använder nu i betydligt högre utsträckning roamingtjänster jämfört med 2006 (utgående samtal +43 %, inkommande samtal +42 % och skickade sms +51 %).

 • 30 % av pensionärerna och 15 % i åldrarna 25–39 år använder inte alls sina mobiltelefoner utomlands.

Höga kostnader för roamingsamtal och datatrafik oroar

Bland vana resenärer vet 61 % att roamingpriserna sänktes tack vare EU-lagstiftningen. Förändringarna i konsumenternas beteende har dock inte varit odelat positiva:

 • Cirka en av fem mobilanvändare har minskat sin användning av roamingtjänster under de senaste fyra åren på grund av kostnaderna.

 • 72 % av mobilanvändarna fortsätter att begränsa sina mobilsamtal när de är utomlands eftersom de oroar sig för kostnaderna.

 • 81 % av svenskarna, 72 % av italienarna och 57 % av grekerna använder roamingsamtal mindre av kostnadsskäl.

Undersökningen visar även att dataroaming (t.ex. att surfa på Internet och ladda ned data) börjar komma igång – 10 % använder dessa tjänster.

 • 17 % av litauerna och 15 % av spanjorerna anger att dataroaming är den tjänst som de oftast använder utomlands, medan bara 2 % av ungrarna och 4 % av tyskarna använder dataroaming mest.

 • Unga använder dataroaming i större utsträckning: 15 % i åldrarna 15–24 år föredrar att surfa på mobilen utomlands jämfört med 6 % över 55 år.

 • Priset på dataroaming anses i allmänhet inte vara skäligt – bara 19 % säger att kostnaden är rimlig.

Bakgrund

Över 26 500 personer deltog i Eurobarometer-undersökningen om roaming i augusti och september 2010 i de 27 EU-länderna. Man har koncentrerat sig på de personer som har en mobiltelefon och har rest inom EU under de senaste fem åren.

På förslag från EU-kommissionen införde rådet och Europaparlamentet 2007 tak för roamingpriser (IP/07/870). Tack vare taken betalar mobilanvändare i EU samma roamingavgifter. I juli 2009 antogs reviderade regler som sänker roamingpriserna ytterligare. Senast i juli 2011 ska de högsta roamingavgifterna som standard bli 35 eurocent per minut för utgående samtal och 11 eurocent för inkommande samtal utomlands (se IP/09/1064 och MEMO/09/309). Från och med den 1 juli 2010 infördes en automatisk begränsning för dataroaming på 50 euro plus moms (om man inte väljer en högre eller lägre gräns) och operatörerna måste skicka en varning till användarna när de når 80 % gränsbeloppet (IP/10/843). Roamingreglerna från 2009 gäller till slutet av juni 2012.

För att skapa en konkurrenskraftig inre marknad för roaming kommer kommissionen till den 30 juni 2011 att ha gjort en heltäckande översyn över EU:s roamingregler. Man kommer även att bedöma i vilken utsträckning målen med reglerna har nåtts och om konkurrensen fungerar.

För ytterligare upplysningar:

Eurobarometer-rapporten finns på

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/what_is/report/index_en.htm.

Neelie Kroes webbplats finns på

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/.

Den digitala agendan finns på

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Se även SPEECH/11/99


Side Bar