Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/148

V Bruslju, 14. februarja 2011

Digitalna agenda: Anketa EU razkriva, da Evropejci pri potovanjih v tujini pogosteje uporabljajo mobilne telefone, vendar so še vedno zaskrbljeni zaradi stroškov

Raziskava javnega mnenja, ki jo je danes izdala Evropska komisija, prikazuje, da je skoraj tri četrtine Evropejcev zaskrbljenih zaradi stroškov uporabe mobilnih telefonov, kadar potujejo v EU. Zaradi visokih cen klice med gostovanjem še vedno omeji 72 % popotnikov, čeprav se večina zaveda, da so se cene od leta 2006 znižale. Le 19 % uporabnikov internetnih storitev na mobilnih telefonih meni, da so cene podatkovnega gostovanja v tujini zmerne (za brskanje po internetu ali pregledovanje elektronske pošte). Rezultati te ankete in javnega posvetovanja o prihodnosti Uredbe o gostovanju (IP/10/1679), ki se je zaključilo 11. februarja, bodo zajeti v pregled trenutnih pravil EU o gostovanju, ki ga je treba izvesti do junija 2011. Cilj uspešnosti, določen v Digitalni agendi za Evropo (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200), je, da se razlike med tarifami za gostovanje in nacionalnimi tarifami do leta 2015 približajo nič.

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, pristojna za digitalno agendo, je dejala: „Telekomunikacijska podjetja morajo prisluhniti svojim uporabnikom. Ti menijo, da se lahko še marsikaj izboljša, zlasti za podatkovno gostovanje. Kot sem obljubila v Digitalni agendi za Evropo, nameravam evropskim državljanom in podjetjem zagotoviti boljše rešitve za gostovanje.“

Več gostovanj

Raziskava kaže, da danes več ljudi uporablja mobilne telefone med potovanji v EU kot pred štirimi leti, ko je EU prvič uvedla pravila gostovanja. Skupni obseg prejetih klicev in poslanih kratkih sporočil med potovanjem v tujini v EU se je kljub ocenjenemu upadu v višini 13 % med letoma 2006 in 2010 v tem obdobju povečal. Popotniki poročajo o povečanju opravljenih klicev za 32 %, prejetih klicev za 31 % in sporočil za 43 % od leta 2006.

Navade so različne

Raziskava kaže tudi različne navade evropskega prebivalstva. Na primer:

 • Moški raje opravljajo glasovne klice (57 %), ženske pa raje pošiljajo sporočila (56 %).

 • Glasovne storitve raje uporablja 88 % Ciprčanov, vendar le 44 % britanskih popotnikov.

 • Tekstovna sporočila raje uporablja 81 % irskih in le 24 % portugalskih uporabnikov mobilnih telefonov.

 • 32 % Bolgarov v tujini sploh ne uporablja svojih mobilnih telefonov.

 • Mladostniki zdaj precej pogosteje kot leta 2006 uporabljajo storitve gostovanja (glasovni klici: +43 %; prejeti klici: +42 % in pošiljanje tekstovnih sporočil: +51 %).

 • 30 % upokojencev in 15 % starih med 25 in 39 let sploh ne uporablja svojih mobilnih telefonov v tujini.

Zaskrbljenost zaradi visokih cen za klice in prenos podatkov med gostovanjem

Da so se cene gostovanja znižale na podlagi ukrepanja EU, se zaveda 61 % tistih, ki pogosto potujejo. Vendar niso bile vse spremembe obnašanja potrošnikov pozitivne:

 • Približno eden med petimi uporabniki mobilnega telefona je v zadnjih štirih letih zmanjšal uporabo storitev gostovanja. To je zaradi njihovega dojemanja cen.

 • 72 % uporabnikov mobilnih telefonov še naprej omejuje svoje glasovne klice med bivanjem v tujini, ker so zaskrbljeni zaradi stroškov.

 • 81 % Švedov, 72 % Italijanov in 57 % Grkov redkeje uporablja storitve gostovanja zaradi zaskrbljenosti v zvezi s stroški.

Raziskava kaže tudi, da so storitve podatkovnega gostovanja (na primer brskanje po spletnih straneh ali prenašanje podatkov) začele naraščati, saj jih uporablja 10 % anketirancev.

 • 17 % Litovcev in 15 % Špancev, vendar le 2 % Madžarov in 4 % Nemcev, je povedalo, da je podatkovno gostovanje storitev, ki jo v tujini najpogosteje uporabljajo.

 • Mladostniki raje uporabljajo podatkovno gostovanje. Na mobilnih telefonih raje brska po internetu 15 % starih med 15 in 24 let ter le 6 % starejših od 55 let.

 • Vendar na splošno ne ocenjujejo, da so cene podatkovnega gostovanja primerne, saj je le 19 % anketirancev izjavilo, da so cene storitev podatkovnega gostovanja poštene.

Ozadje

V posebni raziskavi Eurobarometra o gostovanjih je bilo avgusta in septembra 2010 anketiranih več kot 26 500 prebivalcev držav članic EU-27. Osnovni analizirani vzorec sestavljajo tisti državljani EU, ki imajo mobilni telefon in so v zadnjih petih letih potovali po drugih državah EU.

Svet ministrov EU in Evropski parlament sta na predlog Evropske komisije leta 2007 omejila cene gostovanja (IP/07/870), s čimer je bilo zagotovljeno, da naročniki mobilnih telefonov v EU plačujejo podobne cene gostovanja. Julija 2009 sta sprejela revidirana pravila, ki določajo znižanje cen gostovanja v korakih, tako da bi do julija 2011 najvišje cene gostovanja avtomatično znašale 35 centov na minuto za odhodne klice in 11 centov za prejete klice v tujini (glej IP/09/1064 in MEMO/09/309). Omejitev cen podatkovnega gostovanja je bila za popotnike od 1. julija 2010 določena na 50 EUR brez davka na dodano vrednost (če niso izbrali druge omejitve – višje ali nižje) in operaterji morajo poslati uporabnikom opozorilo, ko dosežejo 80 % svoje omejitve računa podatkovnega gostovanja (IP/10/843). Pravila o gostovanju iz leta 2009 veljajo do konca junija 2012.

Da bi se oblikoval konkurenčni enotni trg za gostovanje, bo Komisija do 30. junija 2011 izvedla popolni pregled delovanja pravil gostovanja EU in ocenila obseg, v katerem so bili doseženi cilji pravil, ter ugotovila, ali konkurenca za storitve gostovanja deluje.

Dodatne informacije:

Celotno poročilo Eurobarometra najdete na naslednji spletni strani:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/what_is/report/index_en.htm.

Spletna stran Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/.

Spletna stran Digitalne agende:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Glej tudi SPEECH/11/99


Side Bar