Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/148

Brusel 14. februára 2011

Digitálna agenda: podľa štúdie EÚ Európania na cestách v zahraničí využívajú mobilné telefóny vo väčšej miere, ale naďalej majú obavy z vysokých nákladov

Prieskum, ktorý dnes zverejnila Európska komisia, odhalil, že takmer tri štvrtiny Európanov trápia obavy z nákladov na používanie mobilných telefónov na cestách v zahraničí. Hoci väčšina cestovateľov je informovaná o poklese cien od roku 2006, 72 % z nich naďalej obmedzuje telefonovanie v roamingu pre vysoké poplatky. Len 19 % používateľov služieb mobilného internetu v zahraničí zastáva názor, že náklady na dátový roaming (napríklad na surfovanie na internete alebo kontrolu elektronickej pošty), sú opodstatnené. Výsledky prieskumu a verejnej konzultácie o budúcnosti nariadenia o roamingu (IP/10/1679), ktorá sa ukončila 11. februára, využije aj Európska komisia pri preskúmaní súčasných pravidiel roamingu platných v EÚ, ktoré musí vykonať do júna 2011. Cieľ vytýčený v Digitálnej agende pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200) je dosiahnuť, aby sa rozdiel medzi roamingovými a vnútroštátnymi cenami do roku 2015 priblížil nule.

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu, vyhlásila: „Telekomunikačné spoločnosti musia venovať pozornosť názorom svojich zákazníkov. Spotrebitelia sú presvedčení, že je ešte veľký priestor pre zlepšenia, predovšetkým pri dátovom roamingu Ako sme prisľúbili v Digitálnej agende pre Európu, naším zámerom je zaručiť lepšie roamingové riešenia pre európskych občanov a podniky.“

Intenzívnejšie využívanie roamingu

Podľa štúdie používa v súčasnosti mobily na cestách v EÚ viac ľudí v porovnaní so stavom pred štyrmi rokmi, keď EÚ zaviedla pravidlá roamingu. Napriek odhadovanému 13 % poklesu cestovného ruchu v rokoch 2006 až 2010 celkový objem prijatých hovorov a odoslaných SMS v zahraničí v EÚ v spomenutom období narástol. Cestovatelia uviedli, že vykonali o 32 % hovorov, prijali o 31 % viac hovorov a odoslali o 43 % viac správ ako v roku 2006.

Rozdiely vo využívaní roamingu

Prieskum takisto odhalil, ako sa spotrebiteľské správanie v rámci európskeho obyvateľstva líši: Napríklad:

 • Muži uprednostňujú hovory (57 %), kým ženy dávajú prednosť zasielaniu textových správ (56 %).

 • 88 % Cyperčanov na cestách využíva predovšetkým hlasové služby, ale len 44 % Britov.

 • 81 % Írov posiela v roamingu textové správy, ale len 24 % Portugalcov.

 • 32 % Bulharov svoje mobily v zahraničí nepoužíva vôbec.

 • V porovnaní s rokom 2006 mladí ľudia v súčasnosti oveľa väčšou mierou využívajú roamingové služby (iniciovanie hovoru +43 %, prijímanie hovorov: +42 % a zasielanie textových správ: +51 %).

 • 30 % ľudí na dôchodku a 15 % ľudí vo vekovej skupine 25 – 39 ročných svoje mobilné telefóny v zahraničí nepoužíva vôbec.

Obavy z vysokých cien za roamingové hovory a dátové služby

V skupine ľudí, ktorí cestujú často, 61 % zaznamenalo skutočnosť, že po zásahu EÚ sa roamingové ceny znížili. No zmeny v spotrebiteľskom správaní neboli len pozitívne:

 • Približne každý piaty zákazník za uplynulé 4 roky znížil využívanie roamingových služieb. Dôvodom je dojem, že náklady sú príliš vysoké.

 • 72 % používateľov v zahraničí naďalej obmedzuje svoje roamingové hovory pre obavy z nákladov.

 • 81 % Švédov, 72 % Talianov a 57 % Grékov pre obavy z nákladov využíva roamingové hlasové služby menej intenzívne.

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že dátové roamingové služby (ako napr. surfovanie na webových stránkach alebo preberanie dát) zaznamenali svoj prvý rozmach a využíva ich 10 % respondentov.

 • 17 % Litovčanov a 15 % Španielov uviedlo, že v zahraničí najviac zo služieb využívajú dátový roaming, zatiaľ čo len 2 % Maďarov a 4 % Nemcov.

 • Dátový roaming najviac využívajú mladí ľudia: 15 % 15 až 24 ročných v zahraničí prostredníctvom mobilných telefónov surfuje na internete, kým vo vekovej skupine nad 55 rokov to je len 6 %.

 • Celkovo však respondenti nevnímajú ceny dátového roamingu ako rozumné. Len 19 % percent uviedlo, že náklady na služby dátového roamingu považujú za opodstatnené.

Súvislosti:

V auguste a septembri 2010 odpovedalo na otázky mimoriadneho prieskumu Eurobarometra o roamingu 26 500 respondentov v 27 členských štátoch. Prvotnou analyzovanou vzorkou sú tí občania EÚ, ktorí majú mobilný telefón a v priebehu posledných 5 rokov podnikli cesty v EÚ.

Rada ministrov EÚ a Európsky parlament zaviedli na podnet Európskej komisie limity pre ceny za roaming prvýkrát v roku 2007 (IP/07/870), čím zabezpečili, aby užívatelia mobilných telefónov platili za roaming v celej EÚ podobné ceny. V júli 2009 prijali revidované pravidlá, na základe ktorých sa ceny za roaming postupne znižujú, takže do júla 2011 budú maximálne poplatky za roaming automaticky 35 centov za minútu odchádzajúceho hovoru a 11 centov za minútu prichádzajúceho hovoru pri telefonovaní v zahraničí (pozri IP/09/1064 a MEMO/09/309). Od 1. júla 2010 sa limit dátového roamingu automaticky stanovil na 50 EUR bez DPH (v prípade, že si zákazníci nezvolili inú hranicu, či už nižšiu alebo vyššiu) a operátori majú povinnosť zaslať používateľom upozornenie, keď dosiahnu 80 % limitu účtu za dátový roaming (IP/10/843). Roamingové pravidlá z roku 2009 sa budú uplatňovať do konca roka 2012.

Komisia vytýčila cieľ vytvoriť konkurencieschopný jednotný trh s roamingom a na tento účel do 30. júna 2011 vypracuje komplexné hodnotenie fungovania roamingových pravidiel v EÚ a posúdi, do akej miery sa podarilo dosiahnuť ciele pravidiel a či v sfére roamingových pravidiel funguje hospodárska súťaž.

Ďalšie informácie

Úplná správa Eurobarometra je k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/what_is/report/index_en.htm

Webová stránka Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Webová stránka digitálnej agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Pozri aj SPEECH/11/99


Side Bar