Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/148

Bruksela, dnia 14 lutego 2011 r.

Agenda cyfrowa: Z unijnego badania wynika, że Europejczycy częściej korzystają z telefonów komórkowych podróżując za granicą, wciąż jednak obawiają się kosztów

Z badania opublikowanego dzisiaj przez Komisję Europejską wynika, że prawie trzy czwarte Europejczyków obawia się wysokich kosztów korzystania z telefonów komórkowych podczas podróży w UE. 72 proc. podróżujących nadal ogranicza rozmowy telefoniczne w roamingu z powodu wysokich opłat, nawet jeżeli większość z nich wie, że od 2006 r. ceny tych usług spadły. Tylko 19 proc. osób, które korzystają z usług internetowych w swoich telefonach komórkowych podczas pobytu za granicą, uważa, że koszty transmisji danych w roamingu (surfowania po Internecie lub sprawdzenia poczty elektronicznej) są uczciwe. Wyniki badania oraz konsultacji społecznych poświęconych przyszłości rozporządzenia w sprawie roamingu, które dobiegły końca 11 lutego (IP/10/1679), wykorzystane zostaną podczas przeglądu obecnych unijnych przepisów dotyczących roamingu, który Komisja Europejska jest zobowiązana przeprowadzić do czerwca 2011 r. Celem określonym w europejskiej agendzie cyfrowej (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200) jest zniwelowanie do 2015 r. różnic między taryfami roamingowymi a taryfami krajowymi.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, Neelie Kroes, stwierdziła: „Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne muszą słuchać swoich klientów. Konsumenci czują, że wiele jeszcze można poprawić, szczególnie w przypadku transmisji danych w roamingu. Zgodnie z moją obietnicą złożoną w europejskiej agendzie cyfrowej zamierzam zaproponować obywatelom Unii i unijnym przedsiębiorstwom lepsze rozwiązania w zakresie w roamingu.”

Wzrost liczby osób korzystających z roamingu

Z badania wynika, że więcej osób korzysta obecnie z telefonów komórkowych w trakcie podróży w UE niż cztery lata temu, kiedy to po raz pierwszy wprowadzono w UE przepisy dotyczące roamingu. Pomimo szacowanego 13-procentowego spadku liczby osób podróżujących między 2006 r. a 2010 r. wzrosła w tym okresie całkowita liczba połączeń odebranych oraz wiadomości tekstowych wysłanych podczas pobytu za granicą w UE. Podróżujący wskazują, że w porównaniu z 2006 r. wykonują 32 proc. więcej połączeń, odbierają 31 proc. więcej połączeń oraz wysyłają 43 proc. więcej wiadomości tekstowych.

Różne przyzwyczajenia

Z badania wynika również, że obywatele Unii w zróżnicowany sposób korzystają z telefonów komórkowych. Na przykład:

 • Mężczyźni częściej wykonują połączenia głosowe (57 proc.), natomiast kobiety w przeważającej części wolą wysyłać wiadomości tekstowe (56 proc.).

 • 88 proc. Cypryjczyków przeważnie korzysta z usług głosowych, przy czym z takich usług korzysta tylko 44 proc. podróżujących Brytyjczyków.

 • 81 proc. Irlandczyków używających telefonów komórkowych w roamingu w UE szczególnie chętnie korzysta z wiadomości tekstowych. Dla porównania wiadomości tekstowe szczególne chętnie wysyła zaledwie 24 proc. Portugalczyków.

 • 32 proc. Bułgarów w ogóle nie korzysta ze swoich telefonów komórkowych za granicą.

 • Młodzież znacznie częściej obecnie korzysta z usług roamingowych w porównaniu z danymi za 2006 r. (wykonywanie połączeń głosowych: +43 proc., odbieranie połączeń: +42 proc. i wysyłanie wiadomości tekstowych: +51 proc.).

 • 30 proc. emerytów i 15 proc. osób w wieku 25-39 lat w ogóle nie korzysta ze swoich telefonów komórkowych za granicą.

Obawy o wysokie koszty rozmów telefonicznych i transmisji danych w roamingu

W grupie osób często podróżujących 61 proc. zdaje sobie sprawę, że koszty korzystania z telefonów komórkowych w roamingu spadły w wyniku interwencji Unii Europejskiej. Nie wszystkie zmiany zachowań konsumentów są jednak pozytywne:

 • Około 20 proc. użytkowników telefonów komórkowych ograniczyło korzystanie z usług roamingowych w okresie ostatnich czterech lat, na co wpływ ma postrzeganie przez nich kosztów tych usług.

 • 72 proc. użytkowników telefonów komórkowych nadal ogranicza wykonywanie rozmów głosowych z telefonów komórkowych podczas pobytu za granicą z obawy o koszty.

 • 81 proc. Szwedów, 72 proc. Włochów i 57 proc. Greków ogranicza korzystanie z usług głosowych w roamingu z obawy o koszty.

Z badania wynika również, że wzrasta liczba osób korzystających z usług transmisji danych w roamingu (takich jak przeglądanie stron internetowych lub pobieranie danych) – z usług tych korzysta 10 proc. respondentów.

 • 17 proc. Litwinów i 15 proc. Hiszpanów twierdzi, że transmisja danych w roamingu jest usługą, z której korzystają najczęściej podczas pobytu za granicą, natomiast zaledwie 2 proc. Węgrów i 4 proc. Niemców korzysta z tej usługi najczęściej.

 • Częściej z transmisji danych w roamingu korzysta młodzież: 15 proc. osób w wieku 15-24 lat woli korzystać z Internetu na swoich telefonach komórkowych podczas pobytu za granicą w porównaniu z 6 proc. osób w wieku powyżej 55 lat.

 • Ceny transmisji danych w roamingu nie są jednak ogólnie postrzegane jako przystępne i zaledwie 19 proc. respondentów twierdzi, że koszty usług transmisji danych w roamingu są uczciwe.

Kontekst:

W ramach specjalnego badania Eurobarometru poświęconego roamingowi w sierpniu i wrześniu 2010 r. przepytano ponad 26 500 osób z 27 państw członkowskich UE. Badanie przeprowadzano zasadniczo na próbie obywateli Unii, którzy posiadają telefon komórkowy i którzy podróżowali po terenie UE w okresie ostatnich pięciu lat.

Na wniosek Komisji Europejskiej Rada Ministrów UE i Parlament Europejski wprowadziły po raz pierwszy ograniczenia cen w roamingu w 2007 r. (IP/07/870), chcąc zagwarantować, by abonenci telefonów komórkowych płacili zbliżone stawki za korzystanie z telefonów komórkowych w roamingu w całej UE. W lipcu 2009 r. przyjęto zmienione przepisy, na mocy których stawki w roamingu miały być dalej obniżane, tak aby do końca lipca 2011 r. maksymalna stawka w roamingu standardowo wynosiła 35 centów za minutę w przypadku połączeń wychodzących oraz 11 centów za minutę w przypadku połączeń odbieranych podczas pobytu za granicą (zob. IP/09/1064 oraz MEMO/09/309). Od 1 lipca 2010 r. limit kosztów transmisji danych w roamingu dla osób podróżujących został automatycznie ustalony na kwotę 50 euro (bez VAT) (chyba że podróżujący wybierze inny limit – wyższy lub niższy), a operatorów zobowiązano do przesyłania ostrzeżenia w przypadku wykorzystania przez użytkownika 80 proc. swojego limitu na transmisję danych w roamingu (IP/10/843). Przyjęte w 2009 r. przepisy w sprawie roamingu będą obowiązywać do końca czerwca 2012 r.

W celu stworzenia konkurencyjnego jednolitego rynku usług roamingowych Komisja przeprowadzi pełny przegląd funkcjonowania unijnych przepisów dotyczących roamingu do dnia 30 czerwca 2011 r. oraz oceni stopień realizacji celów tych przepisów i funkcjonowanie konkurencji w zakresie usług roamingowych.

Dodatkowe informacje

Pełna treść sprawozdania z badania Eurobarometru dostępna jest pod adresem:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Strona internetowa agendy cyfrowej:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Zob. również SPEECH/11/99


Side Bar