Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/148

Briuselis, 22011 m. vasario 14 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. ES tyrimas rodo, kad keliaudami užsienyje europiečiai naudojasi mobiliaisiais telefonais daugiau, tačiau vis dar nuogąstauja dėl išlaidų

Šiandien Europos Komisijos paskelbtas tyrimas rodo, kad beveik trys ketvirtadaliai europiečių nuogąstauja dėl išlaidų, patiriamų naudojantis mobiliuoju telefonu kelionėse po ES. 72 % keliautojų dėl didelių tarifų vis dar riboja tarptinklinio ryšio skambučius, nors dauguma žino, kad nuo 2006 m. kainos sumažėjo. Iš žmonių, kurie būdami užsienyje savo mobiliaisiais telefonais jungiasi prie interneto (naršo ar tikrinasi elektroninį paštą), tik 19 % mano, kad tarptinklinio ryšio kaina yra priimtina. Šio tyrimo ir viešųjų konsultacijų dėl Tarptinklinio ryšio reglamento ateities, pasibaigusių vasario 11 d. (IP/10/1679), rezultatai bus panaudoti esamų ES tarptinklinio ryšio taisyklių peržiūrai, kurią Europos Komisija numato atlikti iki 2011 m. birželio mėn. Europos skaitmeninėje darbotvarkėje (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200) numatytas veiklos tikslas – pasiekti, kad skirtumų tarp tarptinklinio ir nacionalinio ryšio tarifų iki 2015 m. beveik neliktų.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Telekomunikacijų įmonės turi įsiklausyti į tai, ką sako jų klientai. Vartotojai mano, kad dar daug ką galima patobulinti, visų pirma duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu srityje. Kaip žadėta Europos skaitmeninėje darbotvarkėje, ketinu užtikrinti Europos piliečiams ir įmonėms patrauklesnius tarptinklinio ryšio sprendimus.“

Daugiau naudojamas tarptinklinis ryšys

Tyrimas rodo, kad šiandien keliaudami po ES savo mobiliaisiais telefonais naudojasi daugiau žmonių negu prieš ketverius metus, kai ES pirmą kartą įvedė tarptinklinio ryšio taisykles. Nors nuo 2006 iki 2010 m. sumažėjo kelionių apie 13 %, bendras būnant užsienyje atsilieptų skambučių ir išsiųstų trumpųjų žinučių skaičius ES per tą laikotarpį išaugo. Keliautojai teigia, kad nuo 2006 m. jie skambino 32 % daugiau, priėmė 31 % daugiau skambučių ir išsiuntė 43 % daugiau trumpųjų žinučių.

Skirtingi įpročiai

Tyrimas taip pat rodo skirtingus Europos gyventojų įpročius:

 • Vyrai yra labiau linkę skambinti (57 %), o moterys dažniau siunčia teksto žinutes (56 %).

 • Balso skambučių paslaugomis daugiausia naudojasi 88 % kipriečių, bet tik 44 % keliaujančių britų.

 • Teksto žinutėms pirmenybę teikia 81 % tarptinkliniu ryšiu ES besinaudojančių mobiliojo ryšio vartotojų airių ir tik 24 % portugalų.

 • 32 % bulgarų užsienyje iš viso nesinaudoja mobiliaisiais telefonais.

 • Jaunimas dabar gerokai labiau linkęs naudotis tarptinklinio ryšio paslaugomis, palyginti su 2006 m. duomenimis (+43 % skambina; +42 % priima skambučius ir 51 % siunčia teksto žinutes.

 • 30 % pensininkų ir 15 % 25–39 metų asmenų iš viso nesinaudoja mobiliaisiais telefonais užsienyje.

Nuogąstavimai dėl didelių tarptinklinio ryšio skambučių ir duomenų perdavimo išlaidų

61 % dažnai keliaujančių asmenų žino, kad įsikišus ES tarptinklinio ryšio kainos sumažėjo. Tačiau vartotojų elgesio pokyčiai nebuvo vien tik teigiami:

 • maždaug vienas iš penkių mobiliųjų telefonų naudotojų per paskutinius ketverius metus tarptinklinio ryšio paslaugų naudojosi mažiau nei anksčiau. Taip elgiamasi dėl neigiamos nuomonės apie kainą.

 • 72 % mobiliųjų telefonų naudotojų užsienyje toliau riboja savo balso skambučius, nes nuogąstauja dėl išlaidų.

 • 81 % švedų, 72 % italų ir 57 % graikų nuogąstaudami dėl išlaidų mažiau naudojasi tarptinklinio ryšio balso skambučių paslaugomis.

Apklausa taip pat rodo, kad duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugos (pvz., naršymas internete arba duomenų siuntimasis) populiarėja – šiomis paslaugomis naudojasi 10 % respondentų.

 • 17 % lietuvių ir 15 % ispanų sako, kad duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu yra paslauga, kuria būdami užsienyje jie naudojasi daugiausiai, tačiau ja naudojasi tik 2 % vengrų ir 4 % vokiečių.

 • Jaunimas labiau linkęs naudotis duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslauga: 15 % 15–24 metų asmenų būdami užsienyje mielai naršo mobiliuoju telefonu, o iš tų, kuriems per 55, taip daro tik 6 %.

 • Tačiau apskritai duomenų siuntimo tarptinkliniu ryšiu kaina nelaikoma priimtina, nes tik 19 % respondentų sako, kad duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kaina yra sąžininga.

Pagrindiniai faktai

Atliekant specialią „Eurobarometro“ apklausą apie tarptinklinį ryšį 2010 m. rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais buvo apklausta per 26 500 žmonių 27 valstybėse narėse. Pirminė analizuota imtis yra tie ES piliečiai, kurie turi mobiliuosius telefonus ir keliavo po ES per paskutinius 5 metus.

ES Ministrų Taryba ir Europos Parlamentas, apsvarstę Europos Komisijos pasiūlymą, 2007 m. pirmą kartą nustatė didžiausias duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainas (IP/07/870) ir užtikrino, kad visoje Europos Sąjungoje mobiliojo ryšio vartotojams būtų taikomi panašūs tarptinklinio ryšio tarifai. 2009 m. liepos mėn. jie priėmė persvarstytas taisykles, pagal kurias tarptinklinio ryšio kainos toliau mažintos, kad iki 2011 m. liepos mėn. didžiausia nustatyta tarptinklinio ryšio skambučio kaina užsienyje būtų 35 centai už minutę, o priimamo skambučio kaina – 11 centų už minutę (žr. IP/09/1064 ir MEMO/09/309). Nuo 2010 m. liepos 1 d. automatiškai nustatyta didžiausia suma, už kurią keliautojai gali siųsti ir gauti duomenis tarptinkliniu ryšiu, – 50 EUR be PVM (nebent jie patys pasirenka kitokią – didesnę ar mažesnę – sumą), o operatoriai turi išsiųsti naudotojams įspėjimą, kai šie pasiekia 80 % duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu sąskaitos limitą (IP/10/843). 2009 m. tarptinklinio ryšio taisyklės bus taikomos iki 2012 m. birželio pabaigos.

Siekdama sukurti konkurencingą tarptinklinio ryšio bendrąją rinką, iki 2011 m. birželio 30 d. Komisija parengs išsamią ES tarptinklinio ryšio taisyklių taikymo apžvalgą ir įvertins, kaip pavyko pasiekti šių taisyklių tikslus ir ar tarptinklinio ryšio paslaugų srityje veikia konkurencija.

Daugiau informacijos

Visa „Eurobarometro“ ataskaita pateikta

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/what_is/report/index_en.htm

Neelie Kroes interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Skaitmeninės darbotvarkės svetainė

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Taip pat žr. SPEECH/11/99


Side Bar