Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/148

Brüssel, 14. veebruar 2011

Digitaalarengu tegevuskava: ELi uuringu kohaselt kasutavad Euroopa kodanikud välismaal mobiiltelefoni senisest rohkem, kuid muretsevad endiselt hinna pärast

Ligikaudu kolm neljandikku Euroopa kodanikest muretseb ELis reisides mobiiltelefoni kasutamise kulude pärast, nähtub Euroopa Komisjoni täna avaldatud uuringust. 72% reisijatest teeb kõrgete hindade tõttu endiselt vähem rändluskõnesid, kuigi enamik neist teab, et hinnad on alates 2006. aastast langenud. Üksnes 19% välismaal mobiiltelefoni kaudu internetiteenuseid kasutavatest inimestest leiab, et andmeside rändlusteenuse (internetis surfamise või e-posti vaatamise) hind on õiglane. Selle uuringu ja ELi rändlusteenuse määruse tulevikku käsitleva, 11. veebruaril lõppenud avaliku arutelu (IP/10/1679) tulemusi kasutatakse ELi kehtivate rändluseeskirjade läbivaatamisel, mille komisjon peab läbi viima 2011. aasta juuniks. Euroopa digitaalarengu tegevuskavas (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) on seatud eesmärgiks muuta rändlustasude ja riigisiseste tariifide vahe 2015. aastaks nullilähedaseks.

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Telekommunikatsiooniettevõtjad peavad oma kliente kuulama. Tarbijad tunnevad, et arenguruumi on veel tublisti, eriti andmeside rändluse osas. Nagu ma Euroopa digitaalarengu tegevuskavas lubasin, kavatsen ma Euroopa kodanikele ja ettevõtjatele kindlustada paremad rändluslahendused.”

Rohkem rändlusteenust

Uuringust nähtub, et praegu kasutab rohkem inimesi ELis reisides mobiiltelefoni kui neli aastat tagasi, mil EL võttis rändluseeskirjad esmakordselt kasutusele. Vaatamata reisimissageduse hinnangulisele 13%lisele vähenemisele ajavahemikus 2006–2010, on ELis reisides vastuvõetud kõnede ja saadetud tekstisõnumite koguhulk sel perioodil kasvanud. Reisijate väitel teevad nad alates 2006. aastast 32% rohkem kõnesid, võtavad vastu 31% rohkem kõnesid ja saadavad 43% rohkem tekstisõnumeid.

Kasutamiskombed erinevad

Uuringust nähtub samuti, et Euroopa elanikel on erinevad telefoni kasutamise kombed. Näiteks:

 • mehed eelistavad helistada (57%), samas kui naistele meeldib rohkem tekstisõnumeid saata (56%);

 • 88% küproslastest kasutab peamiselt kõneteenuseid, samas kui seda teeb üksnes 44% Briti päritolu reisijatest;

 • 81% ELis reisivatest Iiri mobiiltelefonikasutajatest eelistab tekstisõnumeid saata, samas kui portugallaste hulgas on selliseid kasutajaid vaid 24%;

 • 32% bulgaarlastest ei kasuta välismaal olles oma mobiiltelefoni üldse;

 • võrreldes 2006. aastaga kasutavad noored nüüd märkimisväärselt rohkem rändlusteenuseid (helistamine on kasvanud 43%, kõnede vastuvõtmine 42% ja tekstisõnumite saatmine 51%);

 • 30% pensionäridest ja 15% noortest vanuses 25–39 ei kasuta välismaal olles oma mobiiltelefoni üldse.

Mure rändluskõnede ja andmeside rändlusteenuse kõrgete hindade pärast

61% sagedastest reisijatest teab, et rändlusteenuste hinnad on tänu ELi sekkumisele langenud. Siiski ei ole tarbijate käitumine üksnes positiivses suunas muutunud:

 • ligikaudu üks viiest mobiiltelefonikasutajast on viimase nelja aasta jooksul rändlusteenuste kasutamist vähendanud. Nende meelest on hind liiga kõrge;

 • 72% mobiiltelefonikasutajatest piiravad välismaal olles endiselt oma kõnede hulka, kuna nad on kulude pärast mures;

 • 81% rootslasi, 72% itaallasi ja 57% kreeklasi kasutab liiga kõrge hinna tõttu kõnede rändlusteenuseid vähem.

Uuring näitab ka, et andmeside rändlusteenused (näiteks veebisaitidel surfamine või andmete allalaadimine) on hakanud kanda kinnitama: 10% vastanutest kasutab neid teenuseid.

 • 17% leedukaid ja 15% hispaanlasi väidab, et kasutab välismaal olles kõige rohkem andmeside rändlusteenust, samas kui seda teeb 2% ungarlasi ja 4% sakslasi.

 • Noored kasutavad tõenäolisemalt andmeside rändlusteenust: 15% noori vanuses 15–24 eelistavad välismaal olles oma mobiiltelefoniga surfata, samas kui üle 55-aastaste seas on selliseid inimesi üksnes 6%.

 • Siiski ei peeta andmeside rändlusteenuste hindu üldiselt mõistlikuks. Vaid 19% vastanutest leidis, et teenuste hind on õiglane.

Taust:

Eurobaromeetri eriuuringus rändlusteenuste kohta küsitleti 2010. aasta augustis ja septembris rohkem kui 26 500 inimest ELi 27 liikmesriigis. Peamine analüüsitud rühm on need ELi kodanikud, kellel on mobiiltelefon ja kes on viimase viie aasta jooksul ELi piires reisinud.

Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlament kehtestasid komisjoni ettepanekul 2007. aastal esimest korda rändlusteenuste hinnalaed (IP/07/870), millega tagati, et mobiilsideteenuse kasutajad maksavad rändlusteenuse eest ühesugust hinda kogu ELis. 2009. aasta juulis võtsid nõukogu ja Euroopa Parlament vastu läbivaadatud eeskirjad, millega vähendatakse rändlustasusid jätkuvalt nii, et 2011. aasta juulis on kõnede tegemise eest makstav rändlustasu vaikimisi 35 senti minuti kohta ja välismaal kõne vastuvõtmine maksab 11 senti minuti kohta (vt IP/09/1064 ja MEMO/09/309). Alates 1. juulist seati reisijate andmeside rändluse limiidiks automaatselt 50 eurot ilma käibemaksuta (v.a juhul, kui nad on ise valinud sellest suurema või väiksema limiidi) ja operaatorid peavad kasutajaid hoiatama, kui andmeside rändluse limiidist on 80% ära kasutatud (IP/10/843). 2009. aastal vastu võetud rändluseeskirju kohaldatakse 2012. aasta juuni lõpuni.

Rändlusteenuste konkurentsivõimelise ühtse turu loomiseks koostab komisjon 2011. aasta 30. juuniks tervikliku ülevaate ELi rändluseeskirjade toimimise kohta ning hindab, millises ulatuses on eeskirjade eesmärgid saavutatud ja kas konkurents rändlusteenuste vallas toimib.

Lisateave

Eurobaromeetri aruanne on tervikuna kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/what_is/report/index_en.htm

Neelie Kroesi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Digitaalarengu tegevuskava veebisait:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Vt ka SPEECH/11/99


Side Bar