Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/148

Bruxelles, den 14. februar 2011

Den digitale dagsorden: europæerne bruger deres mobiltelefoner mere, når de rejser i udlandet, men er stadig bekymrede over omkostningerne, viser EU-undersøgelse

Næsten tre fjerdedele af europæerne er bekymrede over omkostningerne ved at bruge deres mobiltelefon, når de rejser i EU, viser en undersøgelse, som Europa-Kommissionen offentliggør i dag. 72 % af de rejsende begrænser deres opkald på grund af høje takster, selv om de fleste er klar over, at priserne er faldet siden 2006. Kun 19 % af dem, der bruger internettjenester på deres mobiltelefoner, når de er i udlandet, mener, at priserne på dataroaming (internetsurfing og e-mail) er rimelige. Resultaterne af denne undersøgelse samt den offentlige høring om fremtiden for forordningen om roaming (IP/10/1679), der sluttede den 11. februar, vil indgå i Kommissionens revision af EU's gældende roamingregler, der skal være gennemført inden udgangen af juni 2011. Målet ifølge den digitale dagsorden for Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200) er, at forskellen mellem roaming- og indlandstakster skal være så godt som udlignet i 2015.

Neelie Kroes, næstformand i Europa-Kommissionen og kommissær for den digitale dagsorden, sagde: "Teleselskaberne må lytte til deres kunder. Forbrugerne føler, at der stadig er plads til væsentlige forbedringer, særlig mht. dataroaming. Som lovet i den digitale dagsorden for Europa agter jeg at sørge for bedre roamingløsninger for Europas borgere og virksomheder."

Mere roaming

Undersøgelsen viser, at der i dag er flere, der bruger deres mobiltelefon, når de rejser i EU, end for fire år siden, da EU først indførte regler for roamingtaksterne. Trods et anslået fald i rejseaktiviteten på 13 % mellem 2006 og 2010 er den samlede mængde opkald, der er modtaget, og sms'er, der er sendt, mens mobilbrugerne har opholdt sig i udlandet i EU, vokset i denne periode. Ifølge undersøgelsen foretager de rejsende 32 % flere opkald, modtager 31 % flere opkald og sender 43 % flere sms'er i dag end i 2006.

Varierende brugsmønstre

Undersøgelsen viser også, at brugsmønstrene varierer fra den ene nationalitet til den anden. F.eks. konstateres følgende:

 • Mænd er mere tilbøjelige til at foretage opringninger (57 %), mens kvinder foretrækker at sende sms'er (56 %).

 • 88 % af cyprioterne bruger for det meste taletelefonitjenester, mens kun 44 % af de britiske rejsende hovedsagelig bruger disse tjenester.

 • 81 % af de irske mobilbrugere foretrækker at sende sms'er, når de rejser i EU, mens dette kun gælder 24 % af portugiserne.

 • 32 % af bulgarerne bruger slet ikke deres mobiltelefon i udlandet.

 • Unge bruger i dag roamingtjenester i langt højere grad end i 2006 (foretagne opkald: + 43 %, modtagne opkald: + 42 % og afsendte sms'er: + 51 %).

 • 30 % af pensionisterne og 15 % af de 25-39-årige bruger slet ikke deres mobiltelefon i udlandet.

Bekymringer over høje roamingpriser for opkald og datatjenester

Blandt de hyppigt rejsende er 61 % klar over, at roamingpriserne er faldet efter EU's indgreb. Forbrugernes adfærd har dog ikke altid ændret sig i positiv retning:

 • Omkring en femtedel af brugerne har skåret ned på deres forbrug af roamingtjenester i løbet af de sidste fire år. Årsagen er deres opfattelse af omkostningerne.

 • 72 % af mobilbrugerne begrænser fortsat deres opkald, når de er i udlandet, fordi de er bekymrede over omkostningerne.

 • 81 % af svenskerne, 72 % af italienerne og 57 % af grækerne foretager færre opkald i udlandet på grund af omkostningerne.

Undersøgelsen viser også, at der er ved at komme gang i dataroamingtjenester (f.eks. internetsurfing og download af data): 10 % af respondenterne gør brug af disse tjenester.

 • 17 % af litauerne og 15 % af spanierne siger, at dataroaming er den tjeneste, de bruger mest, når de er i udlandet, mens 2 % af ungarerne og 4 % af tyskerne bruger denne tjeneste mest.

 • Unge er mere tilbøjelige til at bruge dataroaming: 15 % af de 15-24-årige foretrækker at surfe på deres mobiltelefon i udlandet, sammenlignet med 6 % af respondenterne over 55.

 • Imidlertid anses prisen på dataroaming generelt ikke for rimelig: kun 19 % af respondenterne siger, at taksterne for dataroamingtjenester er rimelige.

Baggrund:

Den særlige Eurobarometerundersøgelse om roaming omfatter en rundspørge blandt over 26 500 mennesker i august og september 2010 i alle 27 EU-medlemsstater. Analysen omfatter hovedsagelig de EU-borgere, der har en mobiltelefon, og som har rejst i EU inden for de sidste fem år.

EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet, som reagerede på et forslag fra Europa-Kommissionen, indførte de første prislofter for roaming i 2007 (IP/07/870) og sikrede, at mobilbrugere betaler ensartede roamingpriser i hele EU. I juli 2009 blev der vedtaget reviderede regler, som yderligere nedsætter roamingpriserne, så at maksimumpriserne for roaming fra juli 2011 som standard højst må være 35 cent pr. minut for foretagne opkald i udlandet og 11 cent for modtagne opkald (se IP/09/1064 og MEMO/09/309). Siden den 1. juli 2010 har de rejsendes loft over udgifter til dataroaming automatisk været sat til 50 EUR, ekskl. moms (medmindre den enkelte kunde specifikt har valgt et andet – højere eller lavere - loft), og operatørerne er forpligtet til at sende kunden en meddelelse, når 80 % af beløbet til dataroaming er opbrugt (IP/10/843). Roamingreglerne fra 2009 gælder frem til udgangen af juni 2012.

For at sikre, at vi får et konkurrencepræget indre marked for roaming, vil Kommissionen inden den 30. juni 2011 gennemføre en undersøgelse af, hvordan roamingreglerne fungerer, og vurdere, i hvilket omfang målet med reglerne er nået, og om der er reel konkurrence på markedet for roamingtjenester.

Yderligere oplysninger

Rapporten om Eurobarometerundersøgelsen findes i sin helhed på:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/what_is/report/index_en.htm

Neelie Kroes' websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Den digitale dagsorden:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

SPEECH/11/99


Side Bar