Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/148

V Bruselu dne 14. února 2011

Digitální agenda: Evropané při cestách v zahraničí používají mobily více, ale stále se ohlížejí na ceny

Podle průzkumu, který dnes zveřejnila Evropská komise, mají téměř tři čtvrtiny Evropanů při cestách po EU obavy z nákladů za používání mobilních telefonů. 72 % cestujících osob stále omezuje roamingové hovory kvůli vysokým poplatkům, i když většina ví, že od roku 2006 ceny klesly. Pouze 19 % osob, které v zahraničí využívají internetové služby přes mobilní telefon, se domnívá, že ceny za datový roaming (surfování na internetu nebo čtení e-mailů) jsou přiměřené. Výsledky tohoto průzkumu a veřejná konzultace o budoucnosti nařízení o roamingu (IP/10/1679), jež skončila 11. února, budou podkladem pro přezkum současných pravidel EU pro roaming, který má Komise provést do června tohoto roku. Výkonnostním cílem stanoveným v Digitální agendě pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199MEMO/10/200) je snížit rozdíl mezi tarify za roaming a za domácí služby do roku 2015 na minimum.

Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu, k tomu uvedla: „Telekomunikační společnosti musí svým zákazníkům naslouchat. Spotřebitelé mají pocit, že prostor pro zlepšení je stále velký, a to zejména u datového roamingu. Jak jsem slíbila v Digitální agendě pro Evropu, hodlám pro evropské občany a podnikatele zajistit lepší roamingové podmínky.“

Více roamingu

Podle uskutečněného průzkumu využívá v dnešní době své mobilní telefony při cestování v EU více lidí než před čtyřmi lety, kdy byla zavedena první pravidla EU pro roaming. Přestože počet cest mezi roky 2006 a 2010 vykázal pokles odhadem o 13 %, celkový objem přijatých hovorů a odeslaných SMS zpráv v zahraničí v rámci EU během téhož období vzrostl. Na základě odpovědí cestujících osob lze konstatovat, že od roku 2006 se zvýšil počet odchozích hovorů o 32 %, příchozích hovorů o 31 % a textových zpráv o 43 %.

Zvyklosti jsou různé

Průzkum též ukazuje, že evropští občané mají různé zvyklosti. Byly například zjištěny tyto informace:

 • Muži mají tendenci spíše volat (57 %), zatímco ženy dávají přednost zasílání textových zpráv (56 %).

 • 88 % Kypřanů využívá převážně hlasové služby, v případě cestujících z Británie je to pouze 44 %.

 • 81% irských uživatelů mobilních telefonů, kteří využívají roaming v EU, upřednostňuje textové zprávy, zatímco mezi Portugalci jen 24 %.

 • 32 % Bulharů svůj mobil v zahraničí vůbec nepoužívá.

 • Ve srovnání s údaji z roku 2006 mají nyní mladí lidé tendenci využívat roamingové služby podstatně více (odchozí hovory – nárůst o 43 %, příchozí hovory – nárůst o 42 %, odesílání textových zpráv – nárůst o 51 %).

 • 30 % penzistů a 15 % osob ve věku 25–39 let mobilní telefon v zahraničí vůbec nepoužívá.

Obavy z vysokých nákladů za roamingové volání a datové služby

Mezi osobami, které cestují často, ví 61 %, že roamingové ceny v důsledku opatření EU klesly. Změny v chování spotřebitelů však nejsou všechny jen pozitivní:

 • Každý pátý uživatel mobilního telefonu v posledních čtyřech letech omezil využívání roamingových služeb. Důvodem je jejich vnímání nákladů.

 • 72 % uživatelů mobilů nadále omezuje hovory v zahraničí, protože se obávají vysokých poplatků.

 • Kvůli strachu z nákladů využívá 81 % Švédů, 72 % Italů a 57 % Řeků roamingové hlasové služby méně.

Průzkum dále ukázal, že se začínají prosazovat datové roamingové služby (například surfování po internetových stránkách nebo stahování dat), které nyní využívá 10 % respondentů.

 • 17 % Litevců a 15 % Španělů odpovědělo, že při cestách v zahraničí využívají nejvíce právě služby datového roamingu. Naopak mezi Maďary jsou to pouze 2 % a mezi Němci 4 % uživatelů.

 • Datový roaming využívají spíše mladí lidé: v zahraničí rádo surfuje přes mobil 15 % osob ve věku 15–24 let ve srovnání se 6 % osob nad 55 let.

 • Cena datového roamingu je však obecně vnímána jako neopodstatněná a pouze 19 % respondentů ji považuje za přiměřenou.

Souvislosti:

Zvláštní průzkum Eurobarometru o roamingu, kterého se zúčastnilo více než 26 500 osob z 27 členských států EU, proběhl v srpnu a září 2010. Základní zkoumaný soubor tvoří občané EU, kteří mají mobilní telefon a v posledních pěti letech cestovali v rámci Unie.

Rada ministrů EU a Evropský parlament na návrh Evropské komise nejprve v roce 2007 zavedly limity pro ceny roamingu (IP/07/870), které zaručují, že uživatelé mobilních telefonů platí v celé EU za roaming podobné tarify. V červenci 2009 přijaly Rada a Parlament revidovaná pravidla, která ceny za roaming dále snižují, takže od července 2011 budou maximální poplatky za roaming automaticky činit 35 centů za jednu minutu odchozího hovoru a 11 centů za jednu minutu příchozího hovoru v zahraničí (viz IP/09/1064 a MEMO/09/309). Od 1. července 2010 došlo k automatickému nastavení fakturačního limitu pro datový roaming na 50 EUR bez DPH (pokud si klienti nevybrali limit nižší nebo vyšší) a operátoři musí uživatelům zasílat upozornění, když dosáhnou 80 % fakturačního limitu (IP/10/843). Roamingová pravidla z roku 2009 budou platit do konce června 2012.

Cílem je vybudovat konkurenční jednotný trh s roamingovými službami. Komise proto do 30. června 2011 provede úplný přezkum fungování pravidel EU pro roaming a posoudí rozsah, v jakém již byly splněny cíle těchto pravidel, a zda v oblasti roamingových služeb existuje hospodářská soutěž.

Další informace

Úplná zpráva Eurobarometru je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/what_is/report/index_en.htm

Internetové stránky komisařky Neelie Kroesové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Internetové stránky digitální agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Viz též SPEECH/11/99


Side Bar