Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT EL HU LV

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia își exprimă satisfacția cu privire la creșterea ratelor de cofinanțare pentru economiile Europei aflate în dificultate

Bruxelles, 1 decembrie 2011 – Astăzi, propunerea Comisiei (IP/11/942) de a oferi cofinanțare UE suplimentară țărilor care se confruntă cu dificultăți deosebite în gestionarea datoriei/deficitului public și în asigurarea stabilității financiare a fost aprobată de către Parlamentul European. Acordul survine după doar 4 luni de la prezentarea propunerii de către Comisie ca parte a pachetului adoptat la 1 august pentru creșterea cofinanțării UE în domeniul coeziunii, pescuitului și politicilor de dezvoltare rurală pentru țările care au primit de asistență financiară în cadrul mecanismului de sprijin al balanței de plăți (România, Letonia și Ungaria) sau în cadrul Fondului european pentru stabilitate financiară (Grecia, Irlanda și Portugalia). Aprobarea din partea Consiliului, care va completa procesul de adoptare, este așteptată în viitorul apropiat.

Referindu-se la adoptarea rapidă, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat: „Astăzi am făcut un pas important pe calea redresării economiei europene. Mă bucur că Parlamentul a acționat atât de rapid și a aprobat propunerea noastră. Această măsură este expresia solidarității și sprijinului Europei pentru statele membre care pun în aplicare programe dureroase de ajustare economică. Ele nu au în prezent posibilități semnificative de a investi în creștere economică și în noi locuri de muncă. Măsura noastră va permite o infuzie de fonduri în respectivele economii, esențială pentru stimularea competitivității și a ocupării forței de muncă.”

Măsura nu implică punerea la dispoziție a unor fonduri noi sau suplimentare pentru cele șase state membre în cauză. Totuși, ea permite o rambursare mai rapidă din fondurile disponibile în cadrul politicii de coeziune, dezvoltării rurale și pescuitului. Investițiile UE în țările cel mai grav afectate de criza economică pot fi majorate cu maximum 10 puncte procentuale, ceea ce înseamnă că UE ar putea acoperi până la maximum 95% din costurile suportate în cadrul programelor, la solicitarea statelor membre în cauză. Reducerea cofinanțării naționale pentru proiectele UE în aceste țări într-un moment crucial de consolidare bugetară va face posibil ca numeroase proiecte care favorizează creșterea, cum ar fi crearea de grupuri de întreprinderi sau investițiile în infrastructura de transport, să poată fi lansate efectiv. În acest fel, se poate mări nivelul execuției și al absorbției fondurilor și se pot injecta mai rapid fonduri suplimentare în economie.

Informații suplimentare:

Mecanisme de asistență financiară

Mecanismul destinat balanței de plăți pentru țările care nu sunt în zona euro

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/balance_of_payments/index_en.htm

Mecanismul european de stabilizare financiară pentru țările din zona euro

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/efsm/index_en.htm

Persoane de contact :

Karolina Kottova (+32 2 298 70 19)

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)


Side Bar