Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT EL HU RO

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija atbalsta līdzfinansējuma likmju palielināšanu krīzes skartajām Eiropas tautsaimniecībām

Briselē, 2011. gada 1. decembrī. Šodien, tikai četrus mēnešus pēc Komisijas priekšlikuma (IP/11/942), Eiropas Parlaments piekrita nodrošināt papildu ES līdzfinansējumu valstīm, kurām ir lielas grūtības valsts parāda/budžeta deficīta pārvaldīšanā un finanšu stabilitātes nodrošināšanā. Komisijas priekšlikums tika iesniegts kā viens no dokumentiem, kurus 1. augustā pieņēma, lai palielinātu ES līdzfinansējumu kohēzijas, zivsaimniecības un lauku attīstības politikas pasākumiem valstīs, kas bija saņēmušas finanšu atbalstu saskaņā ar maksājumu bilances atbalsta mehānismu (Rumānija, Latvija un Ungārija) vai saskaņā ar Eiropas Finanšu stabilizācijas instrumentu (Grieķija, Īrija un Portugāle). Sagaida, ka arī Padome drīz atbalstīs priekšlikumu un līdz ar to pieņemšanas process būs pabeigts.

Komentējot dokumenta straujo pieņemšanu, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barozu teica: “Šodien mēs spērām svarīgu soli ceļā uz Eiropas atveseļošanos. Esmu gandarīts, ka Parlaments rīkojās tik ātri un piekrita mūsu priekšlikumam. Šis pasākums ir Eiropas solidaritātes izpausme un atbalsts dalībvalstīm, kuras īsteno smagas tautsaimniecības pielāgošanas programmas. Tām patlaban nav daudz iespēju ieguldīt izaugsmē un darbavietu izveidē. Mūsu pasākums iepludinās minētajās tautsaimniecībās konkurētspējas uzlabošanai un nodarbinātības veicināšanai tik vajadzīgos līdzekļus."

Pasākums nenozīmē, ka attiecīgajām sešām dalībvalstīm būs pieejams jauns vai papildu finansējums. Tomēr tas ļaus ātrāk veikt pieejamo līdzekļu atmaksu saskaņā ar kohēzijas politikas, lauku attīstības un zivsaimniecības politikas pasākumiem. ES ieguldījumu ekonomikas krīzes visvairāk skartajās valstīs var palielināt pat par 10 procentu punktiem, kas nozīmē, ka ES varētu segt līdz 95 % no programmas izmaksām, ja to pieprasīs attiecīgās dalībvalstis. ES projektiem vajadzīgā dalībvalsts līdzfinansējuma samazināšana šajās valstīs laikā, kad izšķiroša nozīme ir budžeta konsolidācijai, faktiski atvieglinās daudzu izaugsmi veicinošu projektu uzsākšanu, piemēram, uzņēmumu klasteru izveidi vai investīcijas transporta infrastruktūrā. Šādi var palielināt īstenoto projektu īpatsvaru un fondu apgūšanu, kā arī ātrāk iepludināt tautsaimniecībā papildu līdzekļus.

Sīkāka informācija

Finanšu atbalsta mehānismi

Maksājumu bilances mehānisms valstīm, kas neietilpst eiro zonā

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/balance_of_payments/index_en.htm

Eiropas Finanšu stabilizācijas mehānisms eiro zonas valstīm

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/efsm/index_en.htm

Kontaktpersonas

Karolina Kottova (+32 2 298 70 19)

Ton Van Lierop (+32 2 296 65 65)


Side Bar