Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Ajutoare de stat: pe lângă ajutorul legat de criză, tabloul de bord indică tendința constantă către acordarea de ajutoare mai puține și mai bine direcționate

Bruxelles, 1 decembrie 2011 – volumul sprijinului național acordat sectorului financiar de care au beneficiat efectiv băncile în perioada octombrie 2008 – 31 decembrie 2010 s-a ridicat la aproximativ 1,6 bilioane EUR (13 % din PIB), conform tabloului de bord din toamnă privind ajutoarele de stat, elaborat de Comisia Europeană. Cea mai mare parte a ajutorului (74 %) a fost acordată sub forma garanțiilor de stat pentru finanțare interbancară (a se vedea cifrele de mai jos). Comisia a prelungit astăzi regimul ajutoarelor de stat destinate băncilor în perioada de criză, însă a clarificat normele privind remunerația recapitalizărilor și și-a revizuit normele privind taxele pentru garanțiile de finanțare interbancară în vederea asigurării faptului că statul este remunerat în mod corespunzător (a se vedea IP/11/1488).

Sprijinul acordat economiei reale pe baza normelor temporare de criză a scăzut la 11,7 miliarde EUR în 2010, adică o scădere cu aproape 50 % în comparație cu 2009, ceea ce reflectă atât un nivel scăzut de absorbție, cât și constrângerile bugetare din majoritatea statelor membre ale UE. Prin urmare, Comisia nu propune prelungirea cadrului temporar deoarece normele obișnuite privind ajutoarele, de exemplu în scopul promovării investițiilor cu capital de risc, îmbunătățirii eficienței energetice sau sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor), sunt la fel de adecvate în acest stadiu. Asigurarea creditelor la export pe termen scurt, care contribuie la atenuarea eșecului pieței, este încă în vigoare, iar subvenția excepțională în valoare de 500 000 EUR pe întreprindere a fost deja înlocuită, în 2010, cu norma de minimis obișnuită.

În 2010, ajutorul total care nu are legătură cu criza a rămas la un nivel stabil de 73,8 miliarde EUR, adică 0,6 % din PIB, și a continuat să se concentreze din nou asupra obiectivelor orizontale care denaturează mai puțin concurența, cum ar fi ajutorul pentru cercetare și inovare, protecția mediului și furnizarea de capital de risc pentru IMM-uri. Tabloul de bord arată, de asemenea, că statele membre recuperează mult mai repede ajutoarele ilegale, 82 % din acestea (aproximativ 12 miliarde EUR) fiind recuperate până la sfârșitul lunii iunie 2011 datorită acțiunii Comisiei și, probabil, datorită presiunii exercitate pentru corectarea finanțelor publice.

„Condiția-cheie pentru eliminarea dependenței sectorului financiar de sprijinul acordat de stat este soluționarea crizei datoriilor suverane. Din analiza noastră reiese că, datorită controlului pe care îl exercităm în materie de ajutoare de stat, sprijinul și-a îndeplinit scopul de a proteja stabilitatea economică și financiară, fără a produce, până acum, daune iremediabile concurenței și pieței unice, a declarat vicepreședintele Comisiei responsabil de politica în domeniul concurenței, Joaquín Almunia, adăugând: „Sunt hotărât să revin la normele obișnuite de îndată ce condițiile pieței permit acest lucru și să garantez că ajutorul primit de bănci și de economia reală este orientat spre creștere economică și ocuparea forței de muncă”.

Sprijinul acordat băncilor

Între 2008 și 31.12.2010, 1,608 miliarde EUR, au fost utilizate efectiv pentru a sprijini instituțiile financiare.

Acest sprijin a inclus măsuri de sprijinire a lichidității băncilor:

  • 1,199 miliarde EUR (10 % din PIB), ceea ce reprezintă media garanțiilor de stat restante pentru finanțarea băncilor și alte măsuri de sprijinire (pe termen scurt) a lichidității

  • și măsuri de sprijinire a solvabilității băncilor: 409 miliarde EUR (3 % din PIB) pentru măsurile de recapitalizare și pentru tratamentul activelor depreciate.

Trei state membre au beneficiat de aproximativ 60 % din ajutorul total utilizat: Irlanda (25 %), Regatul Unit (18 %) și Germania (15 %).

Ajutoarele acordate economiei reale - cadrul temporar

Pentru a reduce la minimum efectul înăspririi condițiilor de creditare, statele membre au acordat și ajutoare pentru economia reală în temeiul cadrului temporar adoptat de Comisie la sfârșitul anului 2008. Principala măsură de sprijin utilizată a fost subvenția excepțională în valoare de până la 500 000 EUR pe întreprindere, care a fost întreruptă în 2010. Aceasta a fost urmată de măsuri de subvenționare a dobânzii la împrumut sau de garanții pentru împrumuturi, de reducere a dobânzilor la investițiile ecologice și de ajutor pentru capitalul de risc.

În perioada decembrie 2008 și 1 octombrie 2011, statele membre au pus la dispoziție 82,9 miliarde EUR în temeiul cadrului temporar. Suma totală absorbită în 2009 a fost de 21 miliarde EUR, în timp ce în 2010 aceasta s-a ridicat la numai 11,7 miliarde EUR. Acest lucru indică disponibilitatea, într-o anumită măsură, a finanțării pe piață.

Tendințele pe termen lung în ceea ce privește ajutoarele care nu au legătură cu criza

Ajutoarele care nu au legătură cu criza au rămas la un nivel stabil de 73,7 miliarde EUR, adică 0,6 % din PIB. Ajutoarele pentru sectorul industrial și cel al serviciilor s­au ridicat la 61 de miliarde EUR, adică 0,5 % din PIB, din care 85 % au fost destinate obiectivelor orizontale de interes comun. În special, Comisia a constatat o mai mare concentrare pe ajutorul pentru dezvoltare regională, cercetare și protecția mediului. Aceste măsuri nu numai că denaturează mai puțin concurența, dar și contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei UE 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Reformele din cadrul planului de acțiune privind ajutoarele de stat 2005-2008 (a se vedea IP/05/680) au continuat, de asemenea, să producă rezultate. Aproape 90 % din totalul ajutoarelor este acordat prin exceptări pe categorii sau scheme de ajutoare (a se vedea IP/06/1765 și IP/08/1110). Odată aprobate de Comisie, astfel de măsuri generale permit statelor membre să acorde ajutoare întreprinderilor individuale fără o analiză suplimentară din partea Comisiei, ceea ce oferă statelor membre un grad ridicat de flexibilitate și o sarcină administrativă redusă, în timp ce criteriile de compatibilitate asigură condiții de concurență echitabile pe piața internă. Numai 11,5 % din totalul ajutoarelor este evaluat individual.

Tabloul de bord indică și faptul că la sfârșitul lunii iunie 2011 aproximativ 12 miliarde EUR, adică aproximativ 82 % din valoarea totală a ajutoarelor ilegale și incompatibile, au fost rambursate de beneficiari statului care le-a acordat. Aceasta reprezintă o îmbunătățire semnificativă în comparație cu sfârșitul anului 2004, când numai 25 % din acest ajutoare au fost recuperate.

Tabloul de bord, inclusiv anexele, statisticile și indicatorii pentru toate statele membre, poate fi consultat la adresa:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html

Persoane de contact:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar