Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Állami támogatások: az értesítő szerint a trend – a válsággal kapcsolatos támogatásoktól eltekintve – a kevesebb, de célzottabb támogatás irányába tart

Brüsszel, 2011. december 1. – Az Európai Bizottság állami támogatási értesítőjének 2011 őszi kiadása azt mutatja, hogy a pénzügyi szektor számára nyújtott tagállami támogatásokból a bankok 2008 októbere és 2010. december 31. között ténylegesen kb. 1,6 billió eurót (a GDP 13%-a) vettek igénybe. Ennek jelentős része (74%) a bankok intézményi finanszírozását biztosító kezességvállalás formáját öltötte. A mai napon a Bizottság meghosszabbította a válsággal kapcsolatosan a bankoknak nyújtott állami támogatások rendszerét, ugyanakkor pontosította a feltőkésítések ellentételezésének szabályait és az állam megfelelő díjazásának biztosítása érdekében felülvizsgálta a bankközi finanszírozási garanciák díjaival kapcsolatos szabályokat (lásd IP/11/1488).

2010-ben 11,7 milliárd euróra csökkent a reálgazdaság ideiglenes válságszabályok alapján történő támogatása, ami csaknem 50%-os visszaesés 2009-hez képest. Mindebből arra lehet következtetni, hogy alacsony szintű a támogatás iránti igény, illetve az uniós tagállamok többsége költségvetési megszorításokkal küszködik. A Bizottság ennélfogva nem javasolja az ideiglenes keretszabály meghosszabbítását, mivel a jelenlegi szakaszban a támogatásokra – például a kockázatitőke-befektetések előmozdítására, az energiahatékonyság fokozására, illetve a kis- és középvállalkozások (kkv-k) segítésére – vonatkozó rendes szabályok is megfelelőnek tűnnek. A piac nem megfelelő működését enyhíteni hivatott rövid lejáratú exporthitel-biztosításra vonatkozó támogatási rendszer továbbra is hatályban van, a vállalkozásonként 500 000 eurós egyszeri támogatást pedig már 2010-ben felváltotta a rendes de minimis szabály.

A nem válságkezelési célú támogatások 2010-ben stabil szinten maradtak és összesen 73,8 milliárd eurót tettek ki, ami a GDP 0,6%-ának felel meg. A támogatások hangsúlya fokozatosan a kevésbé torzító hatású horizontális célokra tevődik át, ilyen például a kutatás és az innováció, a környezetvédelem támogatása, valamint a kkv-k számára biztosított kockázati tőke. Az értesítő arra is rávilágított, hogy a tagállamok sokkal gyorsabban fizettetik vissza a jogellenes támogatásokat, így a Bizottság fellépésének köszönhetően – és valószínűleg az államháztartás rendezéséből eredő nyomásra – 2011 júniusáig a jogellenes támogatások 82%-át (mintegy 12 milliárd euró összegben) sikerült visszaszerezni.

„Csak akkor vágható el a pénzügyi szektor és az állam közötti köldökzsinór, ha rendezzük az államadósság-válságot. Elemzéseink azt mutatják, hogy a támogatás az állami támogatások területén végzett ellenőrzéseinknek köszönhetően mindeddig anélkül valósította meg a gazdasági és pénzügyi stabilitás fenntartására vonatkozó célkitűzést, hogy helyrehozhatatlanul károsította volna a versenyt vagy az egységes piacot” nyilatkozta Joaquín Almunia, a Bizottság versenypolitikáért felelős alelnöke, majd hozzátette: „Amint a piaci feltételek lehetővé teszik, mindenképpen visszatérünk a rendes szabályokhoz és biztosítani szeretném, hogy a bankok és a reálgazdaság számára nyújtott támogatás a növekedés és a foglalkoztatás növekedésére irányuljon.”

A bankoknak nyújtott támogatás

2008 és 2010. december 31-e között ténylegesen 1 608 milliárd eurót fordítottunk a pénzintézetek támogatására.

Ide sorolhatóak a bankok számára biztosított likviditástámogatási intézkedések:

  • átlagosan 1 199 milliárd euró (a GDP 10%-a) kintlévő állami kezességvállalási összeg a bankok finanszírozáshoz és egyéb (rövid távú) likviditástámogatási intézkedésekhez,

  • valamint a bankok fizetőképességét segíteni hivatott intézkedések 409 milliárd euró összegben (a GDP 3%-a), feltőkésítési intézkedések és az értékvesztett eszközök kezelése.

A teljes támogatás csaknem 60%-át három tagállam – Írország (25%), az Egyesült Királyság (18%) és Németország (15%) – vette igénybe.

A reálgazdaságnak nyújtott támogatás – ideiglenes keretrendszer

Annak érdekében, hogy minimális szinten tartsák a hitelfeltételek szigorodásának hatását, a tagállamok a Bizottság által 2008 végén elfogadott ideiglenes keretrendszerben a reálgazdaság számára is elérhetővé tették a támogatásokat. Ennek fő intézkedése a vállalkozásonként akár 500 000 eurót biztosító, 2010-ben kivezetett egyszeri támogatás volt. Ezután bevezették a kölcsönök kamattámogatását, illetve a kezességvállalást, a környezetbarát beruházásokhoz nyújtott csökkentett kamatot és a kockázatitőke-támogatást.

Az ideiglenes keretrendszer alkalmazásában a tagállamok 2008 decembere és 2011. október 1-je között 82,9 milliárd eurót állítottak rendelkezésre. 2009-ben összesen 21, 2010-ben pedig összesen mindössze 11,7 milliárd eurót használtak fel. Mindez a piaci finanszírozás bizonyos fokú elérhetőségére utal.

Hosszú távú tendenciák a nem válságkezelési célú támogatások területén

A nem válságkezelési célú támogatások stabil szinten maradtak és összesen 73,7 milliárd eurót tettek ki, ami a GDP 0,6%-ának felel meg. 61 milliárd euró összegben – ami a GDP 0,5%-a – nyújtottak támogatást az iparnak és a szolgáltatási ágazatnak, aminek 85%-át a közös érdekű horizontális célkitűzésekre különítettek el. A Bizottság külön kiemeli, hogy egyre több támogatás irányul regionális, valamint kutatási, fejlesztési és környezetvédelmi célokra. Az ilyen intézkedések nemcsak hogy kevésbé torzítják a versenyt, hanem egyben hozzájárulnak az Európa 2020 stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló célkitűzéseinek eléréséhez.

Továbbra is eredményesek a 2005–2008 közötti időszakra vonatkozó állami támogatási cselekvési tervben előirányzott reformok (lásd IP/05/680). A teljes támogatás 90%-át csoportmentességek vagy támogatási programok keretében biztosítják (lásd IP/06/1765 and IP/08/1110). Miután a Bizottság az ilyen általános intézkedéseket jóváhagyta, a tagállamok az egyes vállalkozásoknak már további bizottsági vizsgálat nélkül tudnak támogatást ítélni. Ez nagyfokú rugalmassággal ruházza fel a tagállamokat és alacsony adminisztrációs költséggel jár, miközben az összeegyeztethetőség kritériumai továbbra is biztosítják a belső piac sértetlenségét. A támogatásoknak csak 11,5%-a tartozik egyedi elbírálás alá.

Az értesítőből az is kitűnik, hogy 2011. június végéig a jogellenes vagy összeegyeztethetetlen támogatások 82%-át (mintegy 12 milliárd euró összegben) fizettette vissza a kedvezményezettekkel a támogatást nyújtó tagállam. Ez pedig jelentős javulásnak számít 2004 végéhez képest, amikor a fenti mutató csak 25%-os volt.

Az értesítő, mely tartalmazza az összes tagállamra vonatkozó mellékleteket, statisztikákat és mutatókat az alábbi linken érhető el:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html

Kapcsolattartók:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar