Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Den digitala agendan – en grupp teknik- och medieföretag ska göra internet barnvänligare

Bryssel, den 1 december 2011 – 28 ledande företag har bildat en ny koalition för att göra internet bättre och säkrare för barn. Följande företag, som sammanförts av kommissionen, har grundat koalitionen: Apple, BSkyB, BT, Dailymotion, Deutsche Telekom, Facebook, France Telecom-Orange, Google, Hyves, KPN, Liberty Global, LG Electronics, Mediaset, Microsoft, Netlog, Nintendo, Nokia, Opera Software, Research in Motion, RTL Group, Samsung, Sulake, Telefonica, Teliasonera, Telenor Group, Tuenti, Vivendi och Vodafone. Man har prioriterat åtgärder för att göra det lättare att rapportera skadligt innehåll, för att se till att inställningar för skydd av privatlivet är åldersanpassade och att alternativen för föräldrarkontroll byggs ut för att ta hänsyn till behoven hos en generation som börjar använda internet vid allt lägre ålder.

- Den nya koalitionen bör kunna ge både barn och vuxna transparenta och enhetliga skyddsverktyg så att de kan utnyttja internetvärlden fullt ut. Grundarna av koalitionen är redan ledande i fråga om barnsäkerhet på nätet. Tillsammans kan vi ange takten för hela industrin och få en god bas för barnen att få inflytande över sin internetanvändning, säger Neelie Kroes, kommissionens vice ordförande.

Grundarna har kommit överens om en avsiktsförklaring om att vidta åtgärder på följande fem områden:

  • Enkla och robusta rapporteringsverktyg: det ska finnas funktioner som är lätta att hitta och känna igen på alla enheter så att man kan rapportera och åtgärda innehåll och kontakter som verkar skadliga för barn.

  • Åldersanpassade inställningar för skydd av privatlivet: inställningar som tar hänsyn till behoven hos olika åldersgrupper (inställningarna kan användas för att exempelvis bestämma om kontaktuppgifter eller foton ska vara tillgängliga enbart för nära kontakter eller vara allmänt tillgängliga).

  • Ökad användning av innehållsklassificering: att utveckla ett allmängiltigt tillvägagångssätt för åldersklassificering som skulle kunna användas inom olika sektorer och ge föräldrarna tillgång till lättförståeliga ålderskategorier.

  • Ökad tillgänglighet till och användning av föräldrarkontroll: användarvänliga verktyg som ska marknadsföras så att de kan användas av så många som möjligt.

  • Effektiv borttagning av barnpornografiskt material: för att förbättra samarbete med polis och telefonjourer och för att vidta förebyggande åtgärder för att ta bort barnpornografiskt material från internet.

Koalitionen är ett frivilligt samarbetsprojekt. Det är kommissionens förhoppning att de lösningar som koalitionens medlemmar tar fram anammas av allt fler företag. Nya medlemmar är välkomna.

Bakgrund:

Att skydda barn när de använder internet är ett nyckelåtagande i den digitala agendan för Europa. Allmän information om agendan finns i följande dokument: IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200).

Genomsnittsåldern för när barn i Europa börjar använda internet är sju år. Av barn i åldern 9–12 år säger 38 % att de har en social nätverksprofil, trots att det finns åldersbegränsningar. Mer än 30 % av barn som använder internet gör det via en mobil enhet och 26 % via spelkonsoler.

Koalitionen bildades efter en uppmaning från vice ordförande Neelie Kroes till IKT-sektorn att öka insatserna som svar på de problem som uppstår med tanke på det sätt som unga européer använder internet (SPEECH/11/703).

Bland grundarna återfinns mobiltelefontillverkare, leverantörer av operativsystem, tillhandahållare av internettjänster, programföretag, operatörer av sociala nätverk och mobiloperatörer. Nya medlemmar är välkomna.

Det finns tidsfrister och reslutatindikatorer för de fem åtgärdsområden som anges i avsiktsförkaringen. Dessutom har koalitionens medlemmar förbundit sig att samarbeta med kommissionen och med berörda parter, såsom icke-statliga barnrättsorganisationer och konsumentorganisationer. Tidigare under veckan sammanträdde kommissionen med en grupp icke-statliga organisationer för att betona vikten av ansvarsutkrävande och rapportering under processen. Sommaren 2012 kommer kommissionen att utvärdera sitt arbete och fastställa om det krävs ytterligare översyner.

Initiativet bygger på befintliga sektorsavtal som Principerna för säkrare nätgemenskaper , Europeisk ram för säkrare mobilanvändning och europeiska systemet för information om och åldersmärkning av spel (PEGI).

Länkar:

Säkrare internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/index_en.htm

Webbplatsen för den digitala agendan: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroes webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Contacts :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar