Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Digitálna agenda: Vedúce technologické a mediálne spoločnosti vytvorili koalíciu s cieľom urobiť internet vhodnejším a bezpečnejším prostredím pre deti

Brusel 1. decembra 2011 – 28 vedúcich spoločností sa dohodlo na vytvorení novej koalície, ktorej úlohou je urobiť internet vhodnejším a bezpečnejším prostredím pre deti. Koalícia vznikla na podnet Komisie a jej zakladajúcimi členmi sú: Apple, BSkyB, BT, Dailymotion, Deutsche Telekom, Facebook, France Telecom-Orange, Google, Hyves, KPN, Liberty Global, LG Electronics, Mediaset, Microsoft, Netlog, Nintendo, Nokia, Opera Software, Research in Motion, RTL Group, Samsung, Sulake, Telefonica, TeliaSonera, Telenor Group, Tuenti, Vivendi, Vodafone. K prioritným opatreniam patrí zjednodušiť funkciu nahlasovania škodlivého obsahu, zabezpečiť, aby nastavenia súkromia zodpovedali veku používateľov, a rovnako aj ponúknuť väčšie možnosti rodičovskej kontroly. Tieto opatrenia zodpovedajú potrebám generácie, ktorá sa v online prostredí začína pohybovať v čoraz mladšom veku.

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Európskej komisie, vyhlásila: „Táto nová koalícia by mala deťom aj rodičom zabezpečiť transparentné a dôkladné nástroje na ochranu, aby mohli z online sveta vyťažiť maximum. Zakladajúci členovia koalície už zaujali vedúcu pozíciu v ochrane bezpečnosti detí v online prostredí. Vďaka našej spolupráci môžeme udávať tempo napredovania celého sektora v tejto oblasti a získať vynikajúci základ na zlepšenie postavenia detí v online prostredí.“

Zakladajúci členovia odsúhlasili vyhlásenie o zámere, na základe ktorého sa dohodli prijať opatrenia v piatich oblastiach:

  • Jednoduché a spoľahlivé nástroje nahlasovania problémov: každé zariadenie musí obsahovať jednoducho dostupnú a ľahko rozpoznateľnú funkciu na účinné nahlasovanie obsahu a kontaktov, ktoré sa javia ako nebezpečné pre deti, a na reakciu na ne.

  • Nastavenia súkromia zodpovedajúce vekovej kategórii: nastavenia, ktoré zodpovedajú potrebám rozličných vekových skupín (teda nastavenia na určenie miery dostupnosti informácií o používateľovi: napríklad, či sú kontaktné údaje alebo fotografie dostupné len blízkym kontaktným osobám, a nie verejnosti).

  • Intenzívnejšie využívanie klasifikácie obsahu: zostaviť všeobecne platnú klasifikáciu podľa veku, ktorou by sa mohli riadiť všetky sektory a na základe ktorej by sa rodičia mohli orientovať podľa jednoznačných vekových kategórií.

  • Väčšia dostupnosť a využívanie rodičovskej kontroly: aktívne propagovať jednoducho ovládateľné nástroje, aby sa začali zavádzať v čo najväčšej miere.

  • Účinné odstránenie materiálu zahŕňajúceho zneužívanie detí: zlepšiť spoluprácu s orgánmi presadzujúcimi právne predpisy a horúcimi linkami, konať proaktívne a odstraňovať materiál zahŕňajúci pohlavné zneužívanie detí z internetu.

Koalícia je výsledkom dobrovoľnej iniciatívy spolupracovať a zasahovať. Komisia očakáva, že riešenia, ku ktorým zakladajúci členovia koalície dospejú, prevezme a bude uplatňovať čoraz viac spoločností a noví členovia sú kedykoľvek vítaní.

Súvislosti:

Bezpečnosť detí online je kľúčovým záväzkom Digitálnej agendy pre Európu (všeobecné informácie o digitálnej agende sú k dispozícii v IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

V priemere sa európske deti začínajú pohybovať v online prostredí vo veku sedem rokov. Vo vekovej skupine 9 až 12 rokov 38 % detí, ktoré sú online, uviedlo, že aj napriek vekovým obmedzeniam majú profil na sociálnej sieti. Vyše 30 % detí sa online pripája pomocou mobilného zariadenia a 26 % pomocou hracích konzol.

Koalícia sa sformovala na základe výzvy podpredsedníčky Kroesovej, ktorú adresovala sektoru IKT, aby zintenzívnil svoje úsilie o riešenie problémov súvisiacich s rôznymi spôsobmi, akými sa mladí Európania v súčasnosti pripájajú online (SPEECH/11/703).

K zakladajúcim členom patria výrobcovia príručných zariadení, poskytovatelia operačných systémov, poskytovatelia internetových služieb, vysielatelia, sociálne siete a mobilní operátori. Noví členovia sú kedykoľvek vítaní.

Vyhlásenie o zámere obsahuje lehoty a ukazovatele fungovania každej z piatich oblastí, v ktorej treba podniknúť kroky. Okrem toho sa členovia koalície zaviazali spolupracovať a spolu s Európskou komisiou rozvíjať kontakty so zainteresovanými stranami, napríklad mimovládnymi organizáciami na ochranu detí a ochranu spotrebiteľov. Komisia začiatkom tohto týždňa zvolala skupinu mimovládnych organizácii s cieľom jasne vymedziť zodpovednosť a povinnosť nahlasovať dosiahnuté výsledky. Koalícia preskúma svoju prácu v lete 2012 a dovtedy určí, aké následné preskúmanie bude potrebné.

Táto iniciatíva vychádza z existujúcich dohôd v rámci sektora, ako sú Zásady pre bezpečnejšie sociálne siete, Rámec EÚ bezpečnejšieho používania mobilných telefónov a Celoeurópsky systém informácií o hrách (Pan-European Games Information - PEGI).

Užitočné odkazy:

Bezpečnejší internet: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/index_en.htm

Webová stránka digitálnej agendy: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Webová stránka Neelie Kroesovej: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteri: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar