Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Agenda cyfrowa: koalicja liderów nowoczesnych technologii i mediów na rzecz bezpieczeństwa naszych dzieci w Internecie

Bruksela, 1 grudnia 2011 r. – Dwadzieścia osiem czołowych przedsiębiorstw branży zaawansowanych technologii i mediów utworzyło nową koalicję na rzecz zagwarantowania dzieciom wyższego poziomu bezpieczeństwa w Internecie. W skład koalicji, nad którą patronat objęła Komisja, wchodzą następujące firmy: Apple, BSkyB, BT, Dailymotion, Deutsche Telekom, Facebook, France Telecom-Orange, Google, Hyves, KPN, Liberty Global, LG Electronics, Mediaset, Microsoft, Netlog, Nintendo, Nokia, Opera Software, Research in Motion, RTL Group, Samsung, Sulake, Telefonica, TeliaSonera, Telenor Group, Tuenti, Vivendi oraz Vodafone. Koalicja chce doprowadzić do tego, by zgłaszanie szkodliwych treści było łatwiejsze, ustawienia chroniące prywatność były lepiej dostosowane do wieku użytkownika i by zwiększony został zakres kontroli rodzicielskiej. Wszystko to z myślą o pokoleniu, które w coraz młodszym wieku zaczyna korzystać z Internetu.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes powiedziała: Nowa koalicja powinna dążyć do tego, by zarówno dzieci, jak i ich rodzice mieli do dyspozycji łatwe w użyciu i skuteczne narzędzia ochrony, które pozwolą im w pełni korzystać z możliwości, jakie oferuje Internet. Firmy, który założyły tę koalicję, są już liderami w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Działając wspólnie, mamy większe szanse nie tylko umożliwić dzieciom bezpieczne poruszanie się po wirtualnym świecie, ale też dać dobry przykład całej branży”.

Przedsiębiorstwa, które znalazły się wśród założycieli koalicji, przyjęły oświadczenie, w którym zobowiązały się do podjęcia działań w pięciu obszarach:

  • Proste i skuteczne narzędzia sprawozdawcze: widoczne i proste w użyciu, zainstalowane na wszystkich urządzeniach, powiadamiające o treściach i kontaktach mogących stanowić zagrożenie dla dzieci.

  • Ustawienia prywatności dostosowane do wieku: ustawienia, które uwzględniałyby potrzeby poszczególnych grup wiekowych, określając np. dostępność danych o użytkowniku (tzn. czy dane kontaktowe lub zdjęcia powinny być widoczne tylko dla najbliższych kontaktów czy dla wszystkich internautów).

  • Upowszechnienie systemu klasyfikacji treści: opracowanie uniwersalnego podejścia do systemu klasyfikacji wiekowej, które byłoby stosowane we wszystkich sektorach i dostarczałoby rodzicom wiarygodnych informacji na temat kategorii wiekowych.

  • Większa dostępność i powszechniejsze stosowanie narzędzi kontroli rodzicielskiej: aktywne propagowanie łatwych w obsłudze narzędzi z myślą o możliwie najszerszym ich stosowaniu.

  • Skuteczne usuwanie materiałów związanych z wykorzystywaniem dzieci: aby poprawić współpracę z organami ścigania i operatorami numerów alarmowych oraz podjąć aktywne działania w celu usunięcia z Internetu materiałów związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci w Internecie.

Udział w tym przedsięwzięciu jest dobrowolny. Komisja ma nadzieję, że rozwiązania opracowane przez założycieli koalicji będą przyjmowane przez kolejne przedsiębiorstwa. Koalicja jest otwarta na nowych członków.

Informacje ogólne:

Bezpieczeństwo dzieci w sieci należy do priorytetów Europejskiej agendy cyfrowej (więcej na temat agendy: IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200).

W Europie dzieci zaczynają korzystać z Internetu średnio w wieku siedmiu lat. 38 proc. korzystających z Internetu dzieci w wieku 9-12 lat twierdzi, że mimo ograniczeń wiekowych ma profil na jednym z portali społecznościowych. Ponad 30 proc. dzieci, które używają Internetu, wykorzystuje do tego celu urządzenia przenośne, 26 proc. – konsole do gry.

Koalicja powstała w odpowiedzi na apel wiceprzewodniczącej Komisji Neelie Kroes skierowany do branży teleinformatycznej. Komisarz Kroes wezwała w nim do podjęcia konkretnych kroków w związku z wyzwaniami, jakie wynikają z popularności Internetu wśród dzieci i młodzieży w Europie (SPEECH/11/703).

Wśród założycieli koalicji znajdują się m.in. producenci telefonów, producenci systemów operacyjnych, dostawcy usług internetowych, nadawcy, serwisy społecznościowe i operatorzy telefonii komórkowej. Koalicja jest otwarta na nowych członków.

Dla każdego z obszarów wymienionych w oświadczeniu określono terminy realizacji i wskaźniki pozwalające na ocenę skuteczności podjętych działań. Ponadto członkowie koalicji zobowiązali się do współpracy z Komisją i innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw dzieci lub praw konsumentów. Z początkiem tego tygodnia Komisja spotkała się z grupą organizacji pozarządowych, aby podkreślić znaczenie rozliczalności i sprawozdawczości w tym procesie. W lecie 2012 r. koalicja dokona przeglądu swoich dokonań i ustali, czy konieczny będzie kolejny tego rodzaju przegląd.

Inicjatywa ta opiera się na istniejących już porozumieniach branżowych, takich jak porozumienie w sprawie zasad bezpieczniejszego korzystania z serwisów społecznościowych, europejskie porozumienie ramowe na rzecz bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych i ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier (PEGI).

Przydatne linki:

Bezpieczniejszy Internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/index_en.htm

Strona internetowa poświęcona agendzie cyfrowej:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes na Twitterze: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontakt :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar