Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Digitale agenda: Coalitie van technologische topbedrijven & media om het internet een betere plek voor onze kinderen te maken

Brussel, 1 december 2011 – Achtentwintig toonaangevende bedrijven hebben een nieuwe coalitie gevormd voor een beter en veiliger internet voor kinderen. Deze door de Commissie opgezette coalitie bestaat uit Apple, BSkyB, BT, Dailymotion, Deutsche Telekom, Facebook, France Telecom-Orange, Google, Hyves, KPN, Liberty Global, LG Electronics, Mediaset, Microsoft, Netlog, Nintendo, Nokia, Opera Software, Research in Motion, RTL Group, Samsung, Sulake, Telefonica, TeliaSonera, Telenor Group, Tuenti, Vivendi en Vodafone. Prioritaire acties bestaan erin de rapportage van schadelijke inhoud te vergemakkelijken, te garanderen dat privacyinstellingen aangepast zijn aan de leeftijd en de mogelijkheden voor ouderlijk toezicht uit te breiden, en zo tegemoet te komen aan de behoeften van een generatie die steeds jonger online gaat.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes zei hierover het volgende: "Deze nieuwe coalitie moet zowel kinderen als ouders transparante en consistente beschermingsinstrumenten verschaffen om optimaal gebruik te maken van de onlinewereld. De oprichtende leden van de coalitie zijn reeds toonaangevend op het gebied van de veiligheid van kinderen online. Door samen te werken, nemen wij het voortouw voor de hele sector en zullen wij over een goede basis beschikken om kinderen ten volle te laten profiteren van een veilige onlinewereld".

De oprichtende leden van de coalitie zijn doelstellingen overeengekomen voor maatregelen op vijf terreinen:

  • Eenvoudige en solide rapportage-instrumenten: gemakkelijk te vinden en herkenbare functies op alle toestellen zodat inhoud en contacten die schadelijk lijken voor kinderen, efficiënt kunnen worden gerapporteerd en bewerkt;

  • Aan de leeftijd aangepaste privacyinstellingen: instellingen waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van de verschillende leeftijdsgroepen (dergelijke instellingen bepalen hoe beschikbaar de informatie van een gebruiker is; bijvoorbeeld of contactgegevens of foto's alleen voor eigen contactpersonen beschikbaar zijn dan wel voor het grote publiek);

  • Ruimer gebruik van inhoudsbeoordeling: ontwikkeling van een algemeen geldige, sectoroverschrijdende benadering voor leeftijdsclassificatie die ouders begrijpelijke leeftijdscategorieën verschaft;

  • Uitbreiding van de beschikbaarheid en het gebruik van oudertoezicht: gebruiksvriendelijke instrumenten worden actief bevorderd met het oog op een zo ruim mogelijk gebruik ervan;

  • Efficiënte verwijdering van materiaal over kindermisbruik: verbetering van de samenwerking met rechtshandhavingsinstanties en klachtenlijnen en proactieve maatregelen nemen om materiaal over kindermisbruik te verwijderen van het internet.

De coalitie is een vrijwillig samenwerkingsinitiatief. De Commissie verwacht dat de door de oprichtende leden van de coalitie ontwikkelde oplossingen zullen worden overgenomen door een toenemend aantal bedrijven en ook nieuwe leden zijn welkom.

Achtergrond:

Het garanderen van de veiligheid van kinderen die online gaan, is een van de hoofdstreefdoelen van de Digitale Agenda voor Europa (algemene informatie hierover is te vinden in IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200).

Gemiddeld gaan Europese kinderen tegenwoordig vanaf hun zevende online. 38% van de 9- tot 12-jarigen die online gaan, hebben een sociaal-netwerkprofiel ondanks leeftijdsbeperkingen. Meer dan 30% van de kinderen die online gaan, gebruiken hiervoor een mobiel toestel en 26% spelconsoles.

De coalitie is gevormd naar aanleiding van een oproep van vicevoorzitter Kroes aan de ICT-sector tot aanscherping van de maatregelen waarmee wordt ingespeeld op de uitdagingen die voortvloeien uit de onlineactiviteiten van Europese jongeren (SPEECH/11/703).  

De oprichtende leden bestaan uit fabrikanten van mobiele telefoons, aanbieders van besturingssystemen, aanbieders van internetdiensten, omroepen, sociale netwerken en mobiele exploitanten. Nieuwe leden zijn welkom.

Voor elk van de vijf actieterreinen zijn termijnen en prestatie-indicatoren vastgesteld in de doelstellingen. Voorts hebben de leden van de coalitie zich ertoe verbonden samen te werken met de Commissie en met belanghebbende partijen zoals NGO's voor kinderwelzijn en consumentenverenigingen. De Commissie heeft eerder deze week een groep NGO's bijeengeroepen om een duidelijk kader voor verantwoording en rapportage in dit proces te creëren. De coalitie zal haar werkzaamheden in de zomer 2010 evalueren en dan de volgende evaluatie vastleggen.

Dit initiatief bouwt voort op bestaande sectorale overeenkomsten zoals "Safer Social Networking Principles" en het Europees kader voor een veiliger gebruik van mobiele telefoon  en het Europees leeftijdsclassificatiesysteem (PEGI).

Nuttige links:

Veiliger internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/index_en.htm

Website van de digitale agenda:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Website van Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Volg Neelie Kroes op Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Contact :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar