Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Digitaalistrategia: Huipputeknologiayritysten yhteenliittymä parantamaan lasten turvallisuutta internetissä

Bryssel, 1. joulukuuta 2011 – Johtavista teknologiayrityksistä 28 on lähtenyt mukaan uuteen yhteenliittymään, joka pyrkii tekemään internetistä lapsille paremman ja turvallisemman paikan. Komission muodostaman yhteenliittymän perustajajäseniä ovat Apple, BSkyB, BT, Daily Motion, Deutsche Telekom, Facebook, France Telecom-Orange, Google, Hyves, KPN, Liberty Global, LG Electronics, Mediaset, Microsoft, Netlog, Nintendo,Nokia Opera Software, Orange, Research in Motion, RTL Group,Samsung, Sulake, Telefonica, TeliaSonera,Telenor Group,Tuenti, Vivendi ja Vodafone. Uudet sukupolvet ryhtyvät käyttämään verkkoa yhä nuorempina. Tästä johtuvien tarpeiden vuoksi yhteenliittymä pyrkii ensi töikseen helpottamaan haitallisesta sisällöstä ilmoittamista, tekemään yksityisyysasetuksista eri ikäryhmille sopivia ja tarjoamaan vanhemmille laajempia mahdollisuuksia lastensa verkkokäyttäytymisen valvontaan.

Tämän uuden yhteenliittymän myötä sekä lapsille että heidän vanhemmilleen pyritään saamaan käyttöön läpinäkyviä ja johdonmukaisia suojauskeinoja, jotta he voisivat käyttää verkkoa parhaalla mahdollisella tavalla,” sanoi Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. ”Yhteenliittymän perustajajäsenet ovat jo nyt johtavia toimijoita lasten verkkoturvallisuuden alalla. Yhdessä toimimalla voimme näyttää esimerkkiä koko toimialalle, ja meillä onkin tässä hyvät lähtökohdat tuoda lapsille täydet mahdollisuudet hyödyntää verkkomaailmaa turvallisesti.”

Yhteenliittymän perustajajäsenet ovat sopineet perustelulausumasta, joka sisältää toimenpiteitä viidellä osa-alueella:

  • Yksinkertaiset ja selkeät ilmiantokeinot: Kaikissa laitteissa olisi oltava helposti löydettävissä ja tunnistettavissa toiminto, jolla voi tehokkaasti ilmoittaa sisällöistä ja yhteydenotoista, jotka vaikuttavat lapsille haitallisilta.

  • Eri ikäryhmille sopivat yksityisyysasetukset: Asetuksissa olisi otettava huomioon eri ikäryhmien tarpeet (tällaisilla asetuksilla määritellään se, miten laajalti käyttäjän tiedot ovat saatavilla; näkyvätkö esimerkiksi yhteystiedot ja valokuvat vain lähipiirille vai kaikille käyttäjille).

  • Sisältöluokitusten käytön laajentaminen: Kehitetään yleisesti käyttöön soveltuva ikärajaluokitusjärjestelmä, jota voitaisiin käyttää kaikilla aloilla ja jonka ikäluokitukset olisivat vanhempien helposti ymmärrettävissä.

  • Vanhempien suorittaman valvonnan helpottaminen: Tarvitaan käyttäjäystävällisiä välineitä, joita olisi aktiivisesti edistettävä mahdollisimman laajan käytön saavuttamiseksi.

  • Lasten hyväksikäyttöön liittyvän aineiston tehokas poistaminen: Parannetaan yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten ja vihjelinjojen kanssa, pyritään aktiivisesti poistamaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia internetistä.

Yhteenliittymä on vapaaehtoisuuteen perustuva yhteistoimintamuoto. Komissio odottaa, että yhteenliittymän perustajajäsenten kehittämiä ratkaisuja otetaan käyttöön yhä useammissa yrityksissä. Uudet jäsenet ovat myös tervetulleita yhteenliittymään.

Tausta:

Lasten suojaaminen verkkoympäristössä on tärkeä osa Euroopan digitaalistrategiaa (yleistä tietoa digitaalistrategiasta: IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Lapset ryhtyvät nykyisin Euroopassa käyttämään internetiä keskimäärin seitsemänvuotiaina. Verkkoa käyttävistä 9–12-vuotiaista 38 prosenttia ilmoittaa omistavansa profiilin sosiaalisessa verkostopalvelussa, ikärajoituksista huolimatta. Yli 30 prosenttia verkkoa käyttävistä lapsista käyttää sitä mobiililaitteella ja 26 prosenttia pelikonsolilla.

Yhteenliittymä perustettiin varapuheenjohtaja Kroesin pyydettyä tieto- ja viestintätekniikkatoimialalta entistä määrätietoisempia toimia niihin haasteisiin vastaamiseksi, joita aiheutuu eurooppalaisten nuorten uusista tavoista käyttää internetiä (SPEECH/11/703). 

Yhteenliittymän perustajajäseninä on laitevalmistajia, käyttöjärjestelmien tarjoajia, internet-palveluntarjoajia, televisioyhtiöitä, sosiaalisia verkostopalveluja ja matkaviestintäoperaattoreita, ja uudet jäsenet ovat tervetulleita.

Kaikille perustelulausumassa hahmotelluille viidelle toiminta-alalle on asetettu määräajat ja suoritusindikaattorit. Lisäksi yhteenliittymän jäsenet ovat sitoutuneet yhteistyöhön keskenään sekä Euroopan komission ja muiden asiaan liittyvien tahojen, kuten lastensuojelu- ja kuluttajajärjestöjen, kanssa. Komissio kutsui aiemmin tällä viikolla kokoon joukon kansalaisjärjestöjä, jotta prosessin seurattavuutta ja raportointia saataisiin edelleen parannettua. Yhteenliittymä tarkastelee etenemistään kesällä 2012 ja päättää siihen mennessä mahdollisista myöhemmistä uudelleentarkasteluista.

Aloitteessa käytetään pohjana jo aiemmin tehtyjä toimialakohtaisia sopimuksia, kuten turvallisemman sosiaalisen verkostoitumisen periaatteet (Safer Social Networking Principles), turvallisemmasta matkapuhelimen käytöstä tehty eurooppalainen puitesopimus (European Framework for Safer Mobile Use  ) ja peleihin sovellettava yleiseurooppalainen ikäluokitusjärjestelmä PEGI (Pan-European Games Information).

Hyödyllisiä linkkejä:

Safer Internet -ohjelma:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/index_en.htm

Digitaalistrategian verkkosivusto: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroesin verkkosivusto: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitterissä: http://twitter.com/neeliekroeseu

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar