Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Digitaalarengu tegevuskava: tipptehnoloogia- ja meediaettevõtete uus ühendus, mille eesmärk on muuta internet meie laste jaoks paremaks

Brüssel, 1. detsember 2011 – 28 juhtiva ettevõtte esindajad on kokku tulnud selleks, et moodustatud uus ühendus, mille eesmärk on muuta internet laste jaoks paremaks ja turvalisemaks. Euroopa Komisjoni moodustatud ühenduse asutajaliikmed on: Apple, BSkyB, BT, Dailymotion, Deutsche Telekom, Facebook, France Telecom-Orange, Google, Hyves, KPN, Liberty Global, LG Electronics, Mediaset, Microsoft, Netlog, Nintendo, Nokia, Opera Software, Research in Motion, RTL Group, Samsung, Sulake, Telefonica, TeliaSonera, Telenor Group, Tuenti, Vivendi, Vodafone. Esmatähtsad meetmed hõlmavad kahjulikust sisust teavitamise hõlbustamist, privaatsusseadete eakohasuse tagamist ning vanemliku kontrolli võimaluste avardamist, kajastades sellise põlvkonna vajadusi, kes hakkab võrgukeskkonda külastama üha nooremas eas.

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes ütles: „Uus ühendus peaks lastele ja lastevanematele pakkuma läbipaistvad ja järjepidevad kaitsevahendid selleks, et digitaalmaailma kõige paremini ära kasutada. Ühenduse asutajaliikmed on juba juhtivad osalised projektis „Laste turvalisus võrgukeskkonnas”. Meie koostöö tulemusena määratakse kogu tootmisharu tempo ning luuakse suurepärane alus võimaldamaks lastel kasutada võrgukeskkonda.”

Ühenduse asutajaliikmed on kokku leppinud eesmärki käsitleva avalduse, võtta meetmeid viies valdkonnas:

  • Lihtne ja töökindel teatamise tarkvara: kõigis seadmetes hõlpsasti leitav ja äratuntav, et võimaldada tõhusalt teatada sisust ja kontaktidest, mis tunduvad lastele kahjulikud;

  • Eakohased privaatsusseaded: seaded, mille puhul võetakse arvesse eri vanuserühmade vajadusi (selliste seadetega määratakse kindlaks, kui laialdaselt kättesaadav on kasutaja teave; näiteks kas kontaktandmed ja fotod on kättesaadavad pigem lähikontaktidele kui üldsusele);

  • Infosisu klassifitseerimise laialdasem kasutamine: töötada välja vanusepiirangute seadmise üldkehtiv lähenemisviis, mida saaks kasutada nii eri sektorites ka vanemate jaoks mõistetaval vanusgruppidesse jaotamisel;

  • Vanemliku kontrolli ulatuslikum kättesaadavus ja kasutamine: kasutajasõbralikud vahendid, et aktiivselt soodustada nende võimalikult laialdast kasutuselevõttu;

  • Laste väärkohtemist käsitleva materjali tõhus kõrvaldamine: parandada õiguskaitseorganite ja vihjeliinide töötajate vahelist koostööd, et võtta ennetavaid meetmeid internetist laste seksuaalset kuritarvitamist kujutava materjali kõrvaldamiseks.

Ühendus on vabatahtliku sekkumise koostöövorm. Komisjon loodab, et ühenduse asutajaliikmete väljatöötatud lahendusi võtab omaks järjest rohkem ettevõtjaid. Uued liikmed on oodatud ühendusega liituma.

Taust:

Laste turvalisus võrgukeskkonnas on Euroopa digitaalarengu tegevuskava peamine kohustus (digitaalarengu tegevuskava käsitlev üldteave on kättesaadav IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Euroopa lapsed hakkavad võrgukeskkonda külastama keskmiselt seitsmeaastaselt. Hoolimata vanusepiirangutest on 38% lastest vanuses 9–12 internetis olemas oma suhtlusvõrgustiku profiil. Internetti kasutab rohkem kui 30% lastest mobiilseadme ja 26% videomängukonsooli kaudu.

Ühendus moodustati pärast asepresident Neelie Kroesi üleskutset info- ja sidetehnoloogia tööstusele tõhustada meetmeid, et reageerida noorte eurooplaste võrgukeskkonna kasutamisest tekkivatele väljakutsetele (SPEECH/11/703).

Asutajaliikmete hulka kuuluvad mobiiltelefonide tootjad, operatsioonisüsteemi ja internetiteenuste arendajad, ringhäälinguorganisatsioonid, suhtlusvõrgustike ja mobiilioperaatorite esindajad. Uued liikmed on teretulnud.

Aadressil Eesmärki käsitlev avaldus on kõigi viie meetmeid vajava valdkonna jaoks seatud tähtajad ja kehtestatud tulemuslikkuse näitajad. Lisaks sellele on ühenduse liikmed kohustunud tegema koostööd komisjoniga ning kaasama tegevusse sellised huvitatud osalised nagu laste ja tarbijate huvide eest seisvad vabaühendused. Selle nädala alguses kutsus komisjon kokku vabaühenduste rühma, et keskenduda eelkõige käimasoleva tegevuse eest vastutuse võtmisele ja aruandlusele. Ühendus vaatab oma tööplaani üle 2012. aasta suvel ning määrab selleks ajaks kindlaks, milline peaks olema järgmine läbivaatamine.

Algatus põhineb sellistel valdkondlikel kokkulepetel nagu turvalisemate suhtlusvõrkude põhimõtted, mobiiltelefonide turvalisema kasutamise Euroopa raamistik ja üleeuroopalise mänguteabe süsteem (PEGI).

Kasulikud lingid:

Safer Internet: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/index_en.htm

Digitaalarengu tegevuskava veebisait: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroesi veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitteris: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar