Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Digitální agenda: Koalice hlavních technologických a mediálních společností hodlá učinit internet bezpečnějším pro naše děti

Brusel 1. prosince 2011 – 28 hlavních společností vytvořilo novou koalici s cílem učinit internet lepším a bezpečnějším pro děti. Zakládajícími členy koalice, které dala dohromady Komise, jsou tyto společnosti: Apple, BSkyB, BT, Dailymotion, Deutsche Telekom, Facebook, France Telecom-Orange, Google, Hyves, KPN, Liberty Global, LG Electronics, Mediaset, Microsoft, Netlog, Nintendo, Nokia, Opera Software, Research in Motion, RTL Group, Samsung, Sulake, Telefonica, Teliasonera, Telenor Group, Tuenti, Vivendi, Vodafone. Přednostní akce zahrnují snadnější ohlašování škodlivého obsahu, zajištění nastavení ochrany soukromí přiměřené věku a nabízení širších možností rodičovské kontroly, odrážejících potřeby generace, která se dostává k internetu ve stále útlejším věku.

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová uvedla: „Tato nová koalice by měla poskytnout dětem i rodičům transparentní a důsledné prostředky ochrany, aby mohli svět internetu co nejlépe využívat pro sebe. Zakládající členové jsou již hlavními aktéry v oblasti bezpečnosti dětí na internetu. Společně udáme takt celému odvětví a vytvoříme solidní základnu k tomu, aby se děti mohly na internetu pohybovat zcela sebevědomě.“ 

Zakládající členové se shodli na dokumentu Statement of Purpose (Vytyčení cílů), který zahrnuje pět oblastí činnosti:

  • Jednoduché a solidní ohlašovací nástroje: snadno naleznutelné a rozpoznatelné funkce ve všech zařízeních, jimiž se umožní efektivní ohlašování obsahu a kontaktů, jež se jeví jako dětem škodlivé, a efektivní reakce na ně.

  • Nastavení ochrany soukromí odpovídající věku: nastavení, která zohlední potřeby různých věkových skupin (tato nastavení určují, v jakém rozsahu mohou být informace o uživateli dostupné; např. zda mají být kontaktní údaje nebo fotografie dostupné pouze osobním přátelům, a nikoli obecné veřejnosti).

  • Širší používání klasifikace obsahu: vypracovat obecně platný přístup k věkové kategorizaci, který by se mohl používat napříč odvětvími a poskytovat rodičům pochopitelné věkové kategorie.

  • Posílení rodičovské kontroly: aktivní prosazování nástrojů vstřícných k uživateli s cílem dosáhnout jejich nejširšího možného využívání.

  • Účinné odstraňování materiálů o zneužívání dětí: zlepšení spolupráce s orgány činnými v trestním řízení a s ohlašovacími linkami s cílem činit proaktivní kroky k odstraňování materiálu o zneužívání dětí z internetu.

Koalice představuje kooperativní dobrovolnou iniciativu. Komise očekává, že řešení vypracovaná zakládajícími členy koalice bude stále více společností přebírat; noví členové koalice budou vítáni.

Souvislosti:

Ochrana dětí je klíčovým závazkem Digitální agendy pro Evropu (obecné informace k uvedené iniciativě lze nalézt v dokumentech IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

V průměru začnou v Evropě děti s internetem v sedmi letech. 38 % z uživatelů internetu ve věku 9 až 12 let uvádí, že mají navzdory věkovým omezením profil v internetové sociální síti. Více než 30 % dětských uživatelů internetu vstupuje na internet z mobilního zařízení a 26 % prostřednictvím herních konzolí.

Koalice vznikla v důsledku výzvy místopředsedkyně Kroesové adresované odvětví IKT, aby se více zabývalo problémy vyplývajícími z internetových aktivit Evropanů útlého věku (SPEECH/11/703).

K zakládajícím členům patří výrobci koncových zařízení, provozovatelé provozních systémů, poskytovatelé internetových služeb, vysílací stanice, sociální sítě a mobilní operátoři. Noví členové budou vítáni.

U každé z pěti oblastí činnosti jsou v dokumentu Statement of Purpose stanoveny konkrétní lhůty a ukazatele výkonnosti. Kromě toho se členové koalice zavázali, že budou spolupracovat navzájem i s Komisí a komunikovat se zúčastněnými stranami, jako jsou nevládní organizace zaměřené na blaho dětí a spotřebitelské svazy. Komise svolala již začátkem tohoto týdne skupinu nevládních organizací s cílem vypracovat klíčové body pro zadávání úkolů a podávání zpráv v tomto procesu. Koalice prověří výsledky své práce v létě 2012, potom stanoví, zda bude třeba dalších takových prověření.

Tato iniciativa vychází ze stávajících odvětvových dohod, jako jsou Safer Social Networking Principles (Zásady bezpečnějšího využívání sociálních sítí), European Framework for Safer Mobile Use  (Evropský rámec pro bezpečnější používání mobilů mladistvými a dětmi) a celoevropský systém klasifikace her podle věkových skupin – Pan-European Games Information (PEGI).

Užitečné odkazy:

Bezpečnější internet:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/index_en.htm

Internetové stránky digitální agendy: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Internetové stránky Neelie Kroesové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteru: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 22961716); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar