Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Програма в областта на цифровите технологии: коалиция от водещи технологични и медийни компании за подобряване на интернет пространството за нашите деца

Брюксел, 1 декември 2011 г. – 28 водещи компании се събраха, за да основат нова коалиция, чиято цел ще бъде изграждането на по-добра и по-безопасна интернет среда за децата. Сред основателите на организираната от Комисията коалиция са компаниите Apple, BSkyB, BT, Dailymotion, Deutsche Telekom, Facebook, France Telecom-Orange, Google, Hyves, KPN, Liberty Global, LG Electronics, Mediaset, Microsoft, Netlog, Nintendo, Nokia, Opera Software, Orange, Research in Motion, RTL Group, Samsung, Sulake, Telefonica, Teliasonera, Telenor Group, Tuenti, Vivendi, Vodafone. Нейните приоритети включват действия за улесняване на докладването за вредно съдържание, гарантиране на пригодността на настройките за сигурност към различните възрастови групи и предоставяне на повече възможности за родителски контрол, като се имат предвид нуждите на поколението, посещаващо интернет пространството на все по-ранна възраст.

Заместник-председателят на Комисията Нели Крус заяви: „Чрез новата коалиция на децата и на родителите би трябвало да се гарантират прозрачни и съгласувани инструменти за защита, които ще им позволят да се възползват максимално от виртуалния свят. Компаниите основатели на коалицията вече са сред лидерите в областта на безопасността на децата онлайн. Работейки заедно, ние можем да определяме тенденциите за цялата индустрия и да разполагаме със солидна основа, която ще ни позволи да дадем повече права на децата в онлайн пространството.

Членовете основатели на коалицията се договориха по списък с основни задачи, включващ действия в пет области:

  • Лесни за използване и надеждни инструменти за докладване: лесни за намиране и разпознаване опции на всички устройства, чрез които да се докладва и реагира на съдържание и кореспонденти, които изглеждат вредни за деца;

  • Настройки за сигурност съобразени с възрастта: настройки, съобразени с нуждите на различните възрастови групи (подобни настройки могат да определят до каква степен информацията на потребителя е достъпна; например дали информацията за връзка или снимките са достъпни единствено за близки контакти вместо за широката общественост);

  • По-широка употреба на класификацията на съдържание: разработване на общовалиден подход за възрастова категоризация, който да се използва във всички сектори и да предоставя на родителите разбираема информация за възрастовите категории;

  • Повече възможности за родителски контрол и по-широкото му използване: активно популяризиране на лесни за употреба инструменти с цел възможно най-широкото им използване;

  • Ефикасно отстраняване от интернет на вредни за деца материали: подобряване на сътрудничеството с правоприлагащи органи и горещи линии с цел предприемане на бързи действия за премахване на детската порнография от интернет.

Коалицията представлява кооперативна доброволна намеса. Комисията очаква, че разработените от основателите на коалицията решения ще бъдат приети от все по-голям брой компании и приветства присъединяването на нови членове.

Контекст:

Гарантирането на безопасността на децата в интернет е ключов елемент от програмата в областта на цифровите технологии за Европа (обща информация за програмата можете да намерите в IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200).

Децата в Европа започват да влизат в интернет средно на седемгодишна възраст. 38 % от децата на възраст от 9 до 12 години в интернет заявяват, че имат профил в социална мрежа, независимо от възрастовите ограничения. Повече от 30 % от децата в интернет влизат в мрежата от мобилно устройство, а 26 % – от конзола за игра.

Коалицията бе създадена по призив на заместник-председателя на Комисията Нели Крус към представителите на сектора на ИКТ да засилят своите действия в отговор на предизвикателствата, свързани с начините, чрез които младите европейци влизат днес в интернет (SPEECH/11/703).

Сред членовете основатели на коалицията са производители на телефони, доставчици на операционни системи, доставчици на интернет услуги, разпространители на радио и телевизионни програми, социални мрежи и мобилни оператори. Приемат се и нови членове.

Определени са срокове и показатели за измерване на резултатите във всяка от петте области на действие, описани в списъка с основни задачи. Освен това членовете на коалицията поеха ангажимент да работят заедно, редом с Комисията, и да си сътрудничат със заинтересовани страни, като например НПО, работещи в сферата на закрилата на детето и защитата на потребителите. По-рано тази седмица Комисията свика група НПО, за да насочи вниманието към отчетността и докладването в процеса. Коалицията ще преразгледа своята дейност през лятото на 2012 г. и до тогава ще определи какво бъдещо преразглеждане ще е необходимо.

Тази инициатива използва за основа вече съществуващите секторни споразумения, като например „Принципите за по-безопасни мрежи за социални контакти“, „Европейската рамка за безопасно използване на мобилните комуникации“ и „Паневропейската информация за игрите“ (PEGI).

Полезни връзки:

По-безопасен интернет:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/index_en.htm

Уебсайт на програмата в областта на цифровите технологии:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Уебсайт на Нели Крус: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Нели Крус в „Туитър“: http://twitter.com/neeliekroeseu

За контакти:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar