Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Objavljen sveženj za boljša letališča

Bruselj, 1. decembra 2011 – Evropska komisija je danes objavila celovit sveženj ukrepov, ki bodo pripomogli k povečanju zmogljivosti evropskih letališč, zmanjšanju zamud in izboljšanju kakovosti storitev za potnike. Ukrepi zadevajo kakovost storitev, ki jih letališča nudijo potnikom in letalskim prevoznikom pred vzletom in po pristanku (kot so na primer odprema prtljage, prijava na let, polnjenje goriva), preglednost odločitev o hrupu na letališčih ter učinkovitost zapletenega omrežja vzletnih in pristajalnih slotov, ki so sestavni del vsakega leta.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je dejal: "Evropska letališča se bližajo skrajni zgornji meji zmogljivosti. Da bi lahko podjetja in potniki izkoristili vse prednosti letalskega omrežja, moramo ukrepati takoj. Že zdaj 70 % zamud pri letih povzročijo težave na tleh in ne v zraku. Ob nadaljevanju sedanjega razvoja bo 19 ključnih evropskih letališč do leta 2030 pokalo po šivih. Takšna preobremenjenost letališč bi lahko povzročila zamude pri kar polovici vseh letov v omrežju. Ohranjanje sedanjega stanja za letališča v Evropi ni rešitev. V boju z močno mednarodno konkurenco moramo spremeniti svoj način poslovanja, sicer morda sploh ne bomo več poslovali."

Današnji sveženj sestavljajo dokument s povzetkom politike ter trije zakonodajni ukrepi: o slotih, zemeljski oskrbi in hrupu.

O slotih

Predlogi Komisije uvajajo tržne mehanizme za pregledno trgovanje s sloti med letalskimi prevozniki ter ukrepe za zagotavljanje, da letalski prevozniki dejansko uporabljajo obstoječe zmogljivosti, z dvigom praga pri pravilu "uporabi ali izgubi" z 80 % na 85 %.

Predlagani ukrepi o slotih bi omogočili, da bi sistem do leta 2025 vsako leto sprejel 24 milijonov potnikov več. To bo pomenilo dodatnih 5 milijard evrov za evropsko gospodarstvo ter pomagalo ustvariti do 62 000 novih delovnih mest v obdobju 2012–2025.

Pet evropskih letališč že zdaj deluje s polno zmogljivostjo: Düsseldorf, Frankfurt, London Gatwick, London Heathrow in Milano Linate. Ob sedanjem razvoju bi lahko do leta 2030 v takih razmerah delovalo 19 ključnih letališč, med katerimi bi na primer bilo tudi letališče Paris Charles de Gaulle, kar bi povzročilo resne posledice, kot so zamude in prenatrpanost.

O zemeljski oskrbi

Komisija predstavlja predloge za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti zemeljske oskrbe na letališčih.

Ukrepi predvidevajo, da se bo za ključne storitve zemeljske oskrbe, ki so zdaj še omejene (odprema prtljage, oskrba na ploščadi, postopki v zvezi z gorivom in oljem, postopki v zvezi s tovorom in pošto), na velikih letališčih povečala najmanjša možna izbira oskrbovalcev, ki so na voljo letalskim prevoznikom, z dveh na tri. Hkrati novi predlogi državam članicam omogočajo, da bodo lahko storile več za zaščito pravic delavcev, tako da se lahko osebje pod enakimi pogoji zaposli pri novem oskrbovalcu, ko ta postane pogodbeni izvajalec. To je bistveno za zagotavljanje stabilnih pogojev zaposlovanja, ki so nujni za ohranitev visokokakovostne delovne sile v tem delovno intenzivnem sektorju.

Predlogi krepijo vlogo letališč kot "koordinatorjev na tleh" s splošno odgovornostjo za usklajevanje vseh storitev zemeljske oskrbe na letališču. Letališčem v ta namen zagotavljajo vrsto novih orodij, na primer možnost, da od vseh zemeljskih oskrbovalcev na določenem letališču zahtevajo upoštevanje minimalnih standardov kakovosti. Ti ukrepi bodo obenem okrepili odpornost letališč v primeru večjih motenj.

O hrupu

Predlogi Komisije povečujejo preglednost postopka za določanje omejitev hrupa na letališčih, vključno z nadzorno vlogo Komisije. To ne zadeva ciljnih vrednosti, temveč postopek odločanja. Komisiji daje vlogo nadzornika, ne nadomešča pa končne odločitve države članice. Predlogi vključujejo tudi posodobitev veljavne zakonodaje v skladu s tehničnim razvojem, kar bo organom držav članic omogočilo lažje izločanje najhrupnejših letal iz prometa.

Odločitve o zmanjševanju hrupa morajo zagotoviti ravnovesje med zaščito državljanov, ki živijo v bližini letališč, in potrebami tistih, ki želijo potovati. Odločitve je treba sprejeti v skladu z mednarodnimi smernicami (ki jih določa organ Združenih narodov, Mednarodna organizacija za civilno letalstvo). Prebivalci imajo pravico do zaščite pred pretiranim hrupom z letališč, a hkrati je treba upoštevati stroške, ki lahko nastanejo zaradi neizkoriščenih zmogljivosti, in vpliv na gospodarsko rast v zadevni regiji.

Naslednji koraki

Predloge Komisije morajo najprej odobriti Evropski parlament in vlade držav članic s postopkom soodločanja, nato pa se lahko sprejmejo.

Več informacij

MEMO/11/857

http://ec.europa.eu/transport/air/airports/doc/2011-airport-package-citizens-summary_en.pdf

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I071007

http://ec.europa.eu/transport/air/studies/airports_en.htm

http://ec.europa.eu/transport/air/airports/slots_en.htm

Kontakti:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar